piatok 18.09.2020 | meniny má Eugénia  

Porovnanie pôrodníc

Vyberte si zariadenie na porovnanie:Názov nemocnice: Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L.N.Jégého v Dolnom Kubíne
Adresa nemocnice: MUDr. L.N. Jégeho, Nemocničná 1944/1, 026 14 Dolný Kubín
Webstránka nemocnice: donsp.sk
GYNEKOLOGICKO-PÔRODNÍCKE ODDELENIE
Prednosta:
Adresa oddelenia: Nemocničná 1944/10, Dolný Kubín 02614
e-mail:
tel: 043 5801 240
Vrchná sestra: Bc. Jolana Fejová
e-mail: fejova@donsp.sk
tel: 043 5801401
Telefón na pôrodnú sálu: 043 5801 411
INFORMÁCIE O GYNEKOLOGICKO-PÔRODNÍCKOM ODDELENÍ
Počet lôžok na oddelení: 36
Počet miest pre „rooming in“: 15
Počet izieb na oddelení: 6
Počet nadštandardných izieb (typ, cena, vybavenie): nie
Počet pôrodov: 662
Počet / percento pôrodov sekciou: 225
Počet / percento pôrodov s epiziotómiou: 437
Počet / percento pôrodov s EDA:
NOVORODENECKÉ ODDELENIE
Primár: MUDr. Jana Dudášová
e-mail: dudasova@donsp.sk
tel: 043 5801 330
ZMLUVNÉ POISŤOVNE
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s.: Áno
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.: Áno
Union zdravotná poisťovňa, a.s.: Áno
Iné:
1. PREDPÔRODNÁ STAROSTLIVOSŤ
Predpôrodná príprava Poskytujeme formou: cvičenie, beseda, návšteva pôrodných sálov, šestonedelia, s partnermi
v priestore: nemocnice
v rozsahu: 6.15000000 hod.
cena: zadarmo €
kontakt: 043 5801 377
Prehliadka pôrodnice Je možné pozrieť si pôrodnú sálu, oddelenie šestonedelia, novorodenecké oddelenie
Je potrebné vašu pôrodnicu dopredu informovať, že tehotná chce rodiť u vás? Nie
Má tehotná povinnosť chodiť do poradne pred pôrodom vo vašej pôrodnici? Nie
Kde túto poradňu budúce rodičky nájdu a aké sú ordinačné hodiny? Hodiny: Po-Pia, počas pracovnej doby 7:00-15:00
Kontakt: Emília Drengubiaková
Je potrebné sa dopredu objednať do poradne? Nie
Do poradne si treba pripraviť: Moč
Tehotenskú knižku
Akceptujete vo vašej pôrodnici individuálne pôrodné plány? Áno, je vhodné prísť plán prekonzultovať ešte pred začiatkom pôrodu
Môže rodičku sprevádzať blízka osoba? Áno, akceptujeme max. jednu osobu pri pôrode
Sprevádzajúca osoba môže byť: priateľka
iní rodinní príslušníci (sestra, svokra)
matka rodičky
partner rodičky
Aké podmienky musí doprovod spĺňať? nesmie byť chorý, pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok
Odkedy môže sprevádzajúca osoba ostať s rodiacou ženou v pôrodnici? Keď je rodička otvorená cca na cm
Ako dlho po samotnom pôrode môže doprovod ostať s matkou a novorodencom? 2 hodiny po pôrode
Poplatok za sprevádzajúcu osobu pri pôrode je 16,74 €
uhrádza sa pred pôrodom v hotovosti, v pokladni nemocnice
2. PODMIENKY NA PÔROD A PRIEBEH PÔRODU
Je vo vašej pôrodnici možnosť objednať si k pôrodu konkrétneho pôrodníka alebo pôrodnú asistentku? nie je možná voľba konkrétneho ošetrujúceho
Pri dohode s konkrétnym pôrodníkom alebo pôrodnou asistentkou je poplatok: €
Podmienky dohody sú:
Čo má rodička urobiť v prípade, že objednaný lekár/PA k pôrodu nepríde:
Môže rodičku sprevádzať aj obvodný lekár, alebo pôrodník či pôrodná asistentka z iného zariadenia? Áno, za týchto podmienok: ako sprevádzajúca osoba, za podmienok ako doprovod
Žena trávi 1. dobu pôrodnú: Na izbe čakateliek, od nálezu 5 cm na pôrodnom boxe/sále
Je miestnosť, kde rodička trávi 1.DP, určená aj na 2.DP a 3.DP? Nie
Počet pôrodných boxov (oddelené alebo prechodné): 3 pôrodné sály, ktoré tvoria samostatné miestnosti a sú pre personál priechodné z jednej miestnosti do druhej
Rodičky majú k dispozícii: možnosť požiadať o lieky proti bolesti
možnosť využiť EDA
sprcha
karimatky, žinenky, príp. iné podložky vhodné na pohyb na zemi
aromolampa
prehrávač s hudbou
veľké lopty
polohovateľné pôrodné kreslo
Máte nadštandardnú pôrodnú sálu?
Na nadštandardnej sále bolo realizovaných: % pôrodov
Vybavenie nadštandardnej sály: sú tam rôzne pomôcky
partner alebo blízka osoba môžu sedieť na stoličke
je tam priestor pre novorodenca, ktorý môže byť s matkou 2 hod. po pôrode
dá sa tam na želanie rodičky počas pôrodu stlmiť svetlo
ako klasická pôrodná sála
Postoj ku klystíru: odporúčame všetkým rodičkám, ak však žena odmieta, vyhovieme jej
Postoj k holeniu pubického ochlpenia: rodičky sa samostatne, po poučení, rozhodujú o holení, či neholení
odporúčame všetkým rodičkám
Počas 1. DP môže zdravá rodička: používať rôzne pomôcky
poprosiť vyškolenú pôrodnú asistentku o masáž
prijímať nápoje
konzumovať tuhú stravu
voľne sa pohybovať v priestoroch pôrodného traktu
neobmedzene sa sprchovať
S akými polohami rodičky počas 2. DP máte vo vašom zariadení skúsenosť? v ľahu, polosede
Za akých podmienok podávate ženám analgetiká a anestetiká? personál o tejto možnosti informuje každú rodičku pri príchode do pôrodnice
personál o tejto možnosti informuje každú rodičku po nástupe silne bolestivých kontrakcií
Epidurálna analgézia
Umožňujete využitie epidurálnej analgézie? Áno, ponúkame ju všetkým rodičkám, poplatok je 100,84 €
Aká je dostupnosť epidurálnej analgézie? 24 hod. denne
Koľko týždňov pred pôrodom je nutné vybaviť si EDA? netreba dopredu vybavovať
Podmienky na podanie EDA: môže sa pre EDU rozhodnúť aj počas pôrodu a vyšetrenia sa urobia na pôrodnom sále
Je potrebné predoperačné vyšetrenie
Cisársky rez
Umožňujete prítomnosť partnera pri sekcii? Môže byť pred operačnou sálou a pri ošetrení dieťaťa
Umožňujete položenie zdravého novorodenca bezprostredne po sekcii matke na telo? na vyslovenú žiadosť matky
Ak áno, ako dlho je bábätko s matkou?
Majú ženy, ktoré budú rodiť sekciou, možnosť vybrať si spôsob anestézie? Áno, majú možnosť vybrať si medzi celkovou, spinálnou, epidurálnou anestéziou
Aké spôsoby anestézie používate?
Za akú dobu a za akých podmienok po sekcii je zdravý novorodenec umiestnený nastálo pri matke? keď sa matka cíti dostatočne silná aby sa mohla postarať o novorodenca
Môže matke na izbe, na oddelení šestonedelia, pomáhať blízka osoba do doby, kým je schopná samostatne sa o novorodenca postarať? Nie
pomôžu novorodenecké sestry a pôrodné asistentky
Je vo vašom zariadení perinatologické centrum, resp. oddelenie pre patologických novorodencov, nedonosené deti a pod. ? Nie, v prípade vážnych komplikácií novorodencov prevážame do MFN Martin, ev. FN Žilina
3. NOVORODENECKÉ ODDELENIE
Po narodení zdravého novorodenca: matke položíme na brucho, umožňujeme dieťaťu prvé dojčenie, ak prejaví záujem. Na základné vyšetrenia ho odnášame po cca: 30 min.
matke položíme na brucho a po chvíľke odnášame
matke ukážeme a odnášame na merania, základné vyšetrenia a obliekanie
Prvé potrebné vyšetrenia novorodenca: deti sú odnášané do inej, špeciálne na to určenej miestnosti, kam osoba doprevádzajúca rodičku môže ísť
Počas dvoch hodín po pôrode, kým je matka na pôrodnej sále, je zdravý novorodenec: po celý čas pri matke, v postieľke alebo na termolôžku vedľa nej
rodičku poučíme a je na nej, ako rozhodne
Prvé priloženie dieťaťa k prsníku obvykle prebieha: Ihneď po pôrode, kým je ešte nahé, len zabalené do plienky
Má matka možnosť nepretržitého kontaktu s novorodencom od prvej chvíle po pôrode až do odchodu domov?
Ako obvykle prebiehajú prvé minúty dieťatka po pôrode?
Realizujete vo vašej pôrodnici možnosť "samoprisatia" novorodenca na pôrodnej sále?
4. ŠESTONEDELIE
Izby na oddelení šestonedelia sú: izby s rooming in aj bez neho – matka si môže vybrať
izby typu rooming-in, dieťa je s matkou od prvej hodiny po príchode z pôrodnej sály, ak to zdravotný stav matky a dieťaťa dovoľuje
izby typu rooming-in, ale matka môže v prípade potreby zveriť dieťa do starostlivosti zdravotných sestier
Keď je oddelenie šestonedelia preplnené: Taká situácia sa u nás nestáva
Sociálne zariadenia na oddelení šestonedelia sú: spoločné pre všetky ženy na oddelení, umiestnené na chodbe (počet lôžok na soc. zariadenie: 5)
Počet lôžok v jednej klasickej izbe na oddelení šestonedelia: 2 maximálne 3
Nadštandardné izby na oddelení šestonedelia: Nie
Koľko ich je a v čom spočíva ich nadštandard?
Je možné na vašom oddelení ubytovať aj otca dieťaťa, prípadne inú sprevádzajúcu osobu matky? Nie, taká možnosť v našom zariadení nie je
5. PODPORA DOJČENIA
Na podporu dojčenia: rodičky môžu kedykoľvek zatelefonovať do pôrodnice a poprosiť o radu
sú na oddelení k dispozícii ručné odsávačky
ponúkame zoznam kvalifikovaných poradkýň v dojčení
je na oddelení k dispozícii elek. odsávačka
deti nevážime každý deň, iba keď sa robí skúška kojenia
poskytujeme písomné podklady na nástenke
poskytujeme písomné materiály všetkým rodičkám
máme na oddelení laktačnú sestru, ktorá sa venuje len podpore dojčenia
poskytujeme kvalifikované poradenstvo vyškolených sestier
Novorodencov dokrmujeme: dostupné pasterizované ženské mlieko, hypoalergénne formuly
Novorodencov dokrmujeme pomocou: lyžička, ev. striekačka, pohárik
K dokrmovaniu pristupujeme: keď dieťa zo zdravotných dôvodov nevládze sať z prsníka, alebo matka zo zdravotných dôvodov nemôže dojčiť % detí s minimálne 1 dokrmom
Pri prepustení je plne dojčených 98% % detí
6. INÉ SLUŽBY
Odber pupočníkovej krvi: Áno
Záujem o odber pupočníkovej krvi: treba dať dopredu vedieť
Komu: lekárovi
Formou: pred pôrodom, pri prijme na pôrodnú sálu
Príbuzní môžu matku a novorodenca navštevovať: kedykoľvek počas dňa
Návštevy môžu prebiehať: pre návštevy je vyhradený spoločný priestor (návštevná miestnosť / chodba / jedáleň)
Návštevy prebiehajú: s dieťaťom
Primerná dĺžka pobytu po pôrode: po sekcii 4-5
po vaginálnom pôrode 4
Iné služby ktoré poskytuje pôrodnica: odtlačok chodidla alebo dlane novorodenca
zapožičiavanie monitora dychu pre novorodenca
prepichovanie ušných lalôčikov pre náušnice
Skúsenosti, podnety alebo plány do budúcna: v budúcnosti plánujeme prestavbu niektorých izieb na nadštardandné, zriadenie apartmánov , dobudovanie sociálych zariadení
FINANČNÉ ZHRNUTIE
Poplatok za sprevádzajúcu osobu pri pôrode 16,74 €
Poplatok za nadštandardnú pôrodnú sálu neposkytujeme
Poplatok za výber pôrodníka neposkytujeme
Poplatok za výber pôrodnej asistentky neposkytujeme
Poplatok za epidurálnu analgéziu 100,84 €
Poplatok za nadštandardnú izbu na šestonedelí neposkytujeme
Doplatok za ubytovanie sprevádzajúcej osoby nie je možnosť ubytovať
Doplatok za stravu sprevádzajúcej osoby neposkytujeme
Nemocnica - info: treeLevel=3