utorok 20.10.2020 | meniny má Vendelín  

Porovnanie pôrodníc

Vyberte si zariadenie na porovnanie:Názov nemocnice: NsP Považská Bystrica
Adresa nemocnice: Nemocničná 986, 017 26 Považská Bystrica
Webstránka nemocnice: www.nsppb.sk
GYNEKOLOGICKO-PÔRODNÍCKE ODDELENIE
Prednosta:
Adresa oddelenia: Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie, Nemocničná 986, 017 26 Považská Bystrica
e-mail:
tel: 042/4304163
Vrchná sestra: Mgr. Emília Lieskovská
e-mail: lieskovska@nemocnicapb.sk
tel: 042/4304241
Telefón na pôrodnú sálu: 042/4304226
INFORMÁCIE O GYNEKOLOGICKO-PÔRODNÍCKOM ODDELENÍ
Počet lôžok na oddelení: 27
Počet miest pre „rooming in“: 9
Počet izieb na oddelení: 5
Počet nadštandardných izieb (typ, cena, vybavenie): 4 izby/30 €/deň; Manželská posteľ, TV, chladnička, internet, kreslo, telefón (s vnútornou aj vonkajšou linkou), vlastné sociálne zariadenie, (WC, sprcha, umývadlo), vanička + box pre ošetrovanie novorodenca, postieľka pre novorodenca
Počet pôrodov: 1179
Počet / percento pôrodov sekciou: 345
Počet / percento pôrodov s epiziotómiou: 468
Počet / percento pôrodov s EDA:
NOVORODENECKÉ ODDELENIE
Primár: MUDr. Igor Steiner
e-mail: steiner@nemocnicapb.sk
tel: 042/4304224
ZMLUVNÉ POISŤOVNE
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s.: Áno
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.: Áno
Union zdravotná poisťovňa, a.s.: Áno
Iné:
1. PREDPÔRODNÁ STAROSTLIVOSŤ
Predpôrodná príprava Poskytujeme formou: PFP kurzy: streda od 11:00-13:00
v priestore: telocvičňa rehabilitačného odd. NsP PB
v rozsahu: 7 hod.
cena: 20 €za celý kur, za jednu prednášku 7 €
kontakt: Informácie a objednávanie na tel. 042/4304226
Prehliadka pôrodnice Je možné pozrieť si pôrodnú sálu, oddelenie šestonedelia, novorodenecké oddelenie
Je potrebné vašu pôrodnicu dopredu informovať, že tehotná chce rodiť u vás? Nie
Má tehotná povinnosť chodiť do poradne pred pôrodom vo vašej pôrodnici? obvykle od 36. týždňa gravidity je poradňa vedená 1 x týždenne, 1. týždeň po termíne pôrodu 2 x týždenne
Kde túto poradňu budúce rodičky nájdu a aké sú ordinačné hodiny? Hodiny: streda od 11,00 – do 13,00 hod.
Kontakt: 042/4340226
Je potrebné sa dopredu objednať do poradne? Nie
Do poradne si treba pripraviť: Tehotenskú knižku
Moč
Akceptujete vo vašej pôrodnici individuálne pôrodné plány? Áno, je vhodné prísť plán prekonzultovať ešte pred začiatkom pôrodu
Môže rodičku sprevádzať blízka osoba? Áno, akceptujeme i viac osôb pri pôrode (max. 2)
Sprevádzajúca osoba môže byť: dula
priateľka
iní rodinní príslušníci (sestra, svokra)
matka rodičky
partner rodičky
Aké podmienky musí doprovod spĺňať? Prezúvky, dodržiavať prevádzkový poriadok oddelenia a akceptovať harmonogram práce pôr. sálu
Odkedy môže sprevádzajúca osoba ostať s rodiacou ženou v pôrodnici? Pri prechode z izby čakateliek na pôrodný box
Ako dlho po samotnom pôrode môže doprovod ostať s matkou a novorodencom? individuálne, zvyčajne 2 hodiny po pôrode
Poplatok za sprevádzajúcu osobu pri pôrode je 15 €
uhrádza sa po pôrode platby v pokladni NsP
2. PODMIENKY NA PÔROD A PRIEBEH PÔRODU
Je vo vašej pôrodnici možnosť objednať si k pôrodu konkrétneho pôrodníka alebo pôrodnú asistentku?
Pri dohode s konkrétnym pôrodníkom alebo pôrodnou asistentkou je poplatok: €
Podmienky dohody sú:
Čo má rodička urobiť v prípade, že objednaný lekár/PA k pôrodu nepríde:
Môže rodičku sprevádzať aj obvodný lekár, alebo pôrodník či pôrodná asistentka z iného zariadenia? Áno, za týchto podmienok: Ak má zmluvu s našim zdravotníckym zariadením
Žena trávi 1. dobu pôrodnú: Od príjmu je na pôrodnom boxe/sále
Je miestnosť, kde rodička trávi 1.DP, určená aj na 2.DP a 3.DP? Nie
Počet pôrodných boxov (oddelené alebo prechodné): 3 oddelené pôrodné boxy
Rodičky majú k dispozícii: možnosť využiť EDA
možnosť požiadať o lieky proti bolesti
sprcha
prehrávač s hudbou
polohovateľné pôrodné kreslo
veľké lopty
Máte nadštandardnú pôrodnú sálu? Nie
Na nadštandardnej sále bolo realizovaných: % pôrodov
Vybavenie nadštandardnej sály:
Postoj ku klystíru: rodičky poučíme a ony samé sa rozhodujú o jeho aplikácii
Postoj k holeniu pubického ochlpenia: rodičky sa samostatne, po poučení, rozhodujú o holení, či neholení
Počas 1. DP môže zdravá rodička: používať rôzne pomôcky
poprosiť vyškolenú pôrodnú asistentku o masáž
neobmedzene sa sprchovať
voľne sa pohybovať v priestoroch pôrodného traktu
konzumovať tuhú stravu
prijímať nápoje
S akými polohami rodičky počas 2. DP máte vo vašom zariadení skúsenosť? Spravidla v polosede a na boku
Za akých podmienok podávate ženám analgetiká a anestetiká? Postup volíme individuálne podľa želania pacientky a objektívneho nálezu
personál o tejto možnosti informuje každú rodičku po nástupe silne bolestivých kontrakcií
Epidurálna analgézia
Umožňujete využitie epidurálnej analgézie? Áno, ale rodičky musia o ňu samé dopredu požiadať, poplatok je 70 €
Aká je dostupnosť epidurálnej analgézie? 24 hod. denne
Koľko týždňov pred pôrodom je nutné vybaviť si EDA?
Podmienky na podanie EDA: Je nutný pohovor s anestéziológom
Pacientka po poučení musí podpísať súhlas
Cisársky rez
Umožňujete prítomnosť partnera pri sekcii? Nie
Umožňujete položenie zdravého novorodenca bezprostredne po sekcii matke na telo? Áno
Ak áno, ako dlho je bábätko s matkou?
Majú ženy, ktoré budú rodiť sekciou, možnosť vybrať si spôsob anestézie? Využívame všetky druhy anestézie, metódu vyberá zdravotnícky personál podľa zdravotného stavu matky a dieťaťa
Aké spôsoby anestézie používate?
Za akú dobu a za akých podmienok po sekcii je zdravý novorodenec umiestnený nastálo pri matke? Pri zdravom novorodencovi rozhoduje matka a jej zdravotný stav, spravidla 1. deň po sekcii
Môže matke na izbe, na oddelení šestonedelia, pomáhať blízka osoba do doby, kým je schopná samostatne sa o novorodenca postarať? Áno, je to súčasť režimu na nadštandardných izbách rooming in
Je vo vašom zariadení perinatologické centrum, resp. oddelenie pre patologických novorodencov, nedonosené deti a pod. ? Nie, v prípade vážnych komplikácií novorodencov prevážame do FN Trenčín od 29. do 34. týždňa tehotenstva, Univerzitná nemocnica Bratislava od 26. do 29. týždňa tehotenstva
3. NOVORODENECKÉ ODDELENIE
Po narodení zdravého novorodenca: matke položíme na brucho a po chvíľke odnášame
Prvé potrebné vyšetrenia novorodenca: deti sú odnášané do inej, špeciálne na to určenej miestnosti, osoba doprevádzajúca rodičku tam nemá prístup
Počas dvoch hodín po pôrode, kým je matka na pôrodnej sále, je zdravý novorodenec: na novorodeneckom oddelení
Naše priestorové možnosti neumožňujú spoločný pobyt matky a dieťaťa počas dvoch hodín po pôrode, pretože
Prvé priloženie dieťaťa k prsníku obvykle prebieha: Na oddelení šestonedelia, obvykle po cca 2 hodinách
Má matka možnosť nepretržitého kontaktu s novorodencom od prvej chvíle po pôrode až do odchodu domov?
Ako obvykle prebiehajú prvé minúty dieťatka po pôrode?
Realizujete vo vašej pôrodnici možnosť "samoprisatia" novorodenca na pôrodnej sále?
4. ŠESTONEDELIE
Izby na oddelení šestonedelia sú: izby bez roomingu in, kde novorodencov vozíme na dojčenie podľa potreby dieťaťa
izby bez rooming in, kde novorodencov vozíme na dojčenie v časovom intervale cca 3 hod.
izby s rooming in aj bez neho – matka si môže vybrať
izby typu rooming-in, novorodenca prinášame po cca hod. pozorovania dieťaťa na novorodeneckom oddelení
izby typu rooming-in, ale matka môže v prípade potreby zveriť dieťa do starostlivosti zdravotných sestier
Keď je oddelenie šestonedelia preplnené: Pri preplnení odd. šestonedelia a rooming in na iné voľné lôžka pôr. odd. pre pat. gravid.
Sociálne zariadenia na oddelení šestonedelia sú: samostatné pre každú izbu (počet takýchto izieb: 4)
spoločné pre všetky ženy na oddelení, umiestnené na chodbe (počet lôžok na soc. zariadenie: 7)
Počet lôžok v jednej klasickej izbe na oddelení šestonedelia: 2
Nadštandardné izby na oddelení šestonedelia:
Koľko ich je a v čom spočíva ich nadštandard? Manželská posteľ, TV, chladnička, internet, kreslo, telefón (s vnútornou aj vonkajšou linkou), vlastné sociálne zariadenie (WC, sprcha, umývadlo), vanička + box pre ošetrovanie novorodenca, postieľka pre novorodenca
Je možné na vašom oddelení ubytovať aj otca dieťaťa, prípadne inú sprevádzajúcu osobu matky? Áno, na nadštandardnej izbe, kde je to súčasť celkového poplatku, zvlášť sa nepripláca, len ak si objedná stravu
5. PODPORA DOJČENIA
Na podporu dojčenia: rodičky môžu kedykoľvek zatelefonovať do pôrodnice a poprosiť o radu
ponúkame zoznam kvalifikovaných poradkýň v dojčení
matka môže o konzultáciu požiadať laktačnú poradkyňu "zvonku" a tá môže prísť za matkou na oddelenie šestonedelia.
sú na oddelení k dispozícii ručné odsávačky
je na oddelení k dispozícii elek. odsávačka
deti vážime pred a po každom dojčení, kvôli kontrole množstva vypitého mlieka
poskytujeme písomné podklady na nástenke
poskytujeme písomné materiály všetkým rodičkám
máme na oddelení laktačnú sestru, ktorá sa venuje len podpore dojčenia
poskytujeme kvalifikované poradenstvo vyškolených sestier
Novorodencov dokrmujeme: Do 24 hod. po pôrode cudzím materským mliekom, po 24 hod. po pôrode Nutrilonom
Novorodencov dokrmujeme pomocou: Fľaška, cumlík
K dokrmovaniu pristupujeme: Pri nedostatočnej laktácii matky % detí s minimálne 1 dokrmom
Pri prepustení je plne dojčených 90% % detí
6. INÉ SLUŽBY
Odber pupočníkovej krvi: Áno
Záujem o odber pupočníkovej krvi: Pri príjme na pôrodnú sálu informuje príjmajúceho lekára a sestru a podpíše informovaný súhlas
Príbuzní môžu matku a novorodenca navštevovať: je určený rozvrh návštevných hodín 15:00 - 17:00
v prípade potreby so súhlasom personálu kedykoľvek
Návštevy môžu prebiehať: pre návštevy je vyhradený spoločný priestor (návštevná miestnosť / chodba / jedáleň)
O mieste návštevy mimo návštevnú miestnosť rozhoduje zdravotný personál podľa zdravotného stavu rodičky
priamo na nadštandardnej izbe
priamo na všetkých izbách
Návštevy prebiehajú: bez dieťaťa, dieťa je vtedy
Primerná dĺžka pobytu po pôrode: po vaginálnom pôrode 3-4 dni
po sekcii 5-6 dní
Iné služby ktoré poskytuje pôrodnica: zapožičiavanie monitora dychu pre novorodenca
Skúsenosti, podnety alebo plány do budúcna:
FINANČNÉ ZHRNUTIE
Poplatok za sprevádzajúcu osobu pri pôrode 15 €
Poplatok za nadštandardnú pôrodnú sálu
Poplatok za výber pôrodníka neposkytujeme
Poplatok za výber pôrodnej asistentky neposkytujeme
Poplatok za epidurálnu analgéziu 70 €
Poplatok za nadštandardnú izbu na šestonedelí 30 €
Doplatok za ubytovanie sprevádzajúcej osoby v cene nadštandardnej izby €
Doplatok za stravu sprevádzajúcej osoby neuvedené
Nemocnica - info: treeLevel=3