štvrtok 21.01.2021 | meniny má Vincent  

Porovnanie pôrodníc

Vyberte si zariadenie na porovnanie:Názov nemocnice: FNsP J.A. Reimana Prešov - GPO I. - stará budova
Adresa nemocnice: Hollého 14, Prešov
Webstránka nemocnice: www.fnsppresov.sk
GYNEKOLOGICKO-PÔRODNÍCKE ODDELENIE
Prednosta:
Adresa oddelenia: Hollého 14, 081 81 Prešov
e-mail: horanska@fnsppresov.sk
tel: 051/7011231
Vrchná sestra: Mgr. Mária Sukovská
e-mail: sukovska.m@fnsppresov.sk
tel: 051/7011479
Telefón na pôrodnú sálu: 051/7011412
INFORMÁCIE O GYNEKOLOGICKO-PÔRODNÍCKOM ODDELENÍ
Počet lôžok na oddelení: 61
Počet miest pre „rooming in“: 48
Počet izieb na oddelení: 14
Počet nadštandardných izieb (typ, cena, vybavenie): 1x - jednoposteľová so sprchou - 23€/deň
Počet pôrodov: 1425
Počet / percento pôrodov sekciou: 513
Počet / percento pôrodov s epiziotómiou: 440
Počet / percento pôrodov s EDA:
NOVORODENECKÉ ODDELENIE
Primár: MUDr. Iveta Reváková
e-mail: revakova@fnsppresov.sk
tel: 051/ 7011737
ZMLUVNÉ POISŤOVNE
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s.: Áno
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.: Áno
Union zdravotná poisťovňa, a.s.: Áno
Iné:
1. PREDPÔRODNÁ STAROSTLIVOSŤ
Predpôrodná príprava Poskytujeme formou: beseda, video, partnerom je venovaná 1 hodina cyklu
v priestore: gyn. - pôr. oddelenia - v edukačnej miestnosti
v rozsahu: 7.5 hod.
cena: 8 €
kontakt: PA Bc. Hybben Nikoleta, PA Mgr. Sukovská Mária
poplatok 8 eur za stretnutie - trvá 1,5-2 hodiny
Prehliadka pôrodnice Je možné pozrieť si pôrodnú sálu, oddelenie šestonedelia, novorodenecké oddelenie
Je potrebné vašu pôrodnicu dopredu informovať, že tehotná chce rodiť u vás? Nie
Má tehotná povinnosť chodiť do poradne pred pôrodom vo vašej pôrodnici? Nie
Kde túto poradňu budúce rodičky nájdu a aké sú ordinačné hodiny? Kontakt: príjmová ambulancia, tel. č. 051/7011277
Hodiny: každý pracovný deň 7,00-13,00
Je potrebné sa dopredu objednať do poradne? Áno, Objednať sa dá telefonicky na t.č. 051/7011277
Do poradne si treba pripraviť: Tehotenskú knižku
Akceptujete vo vašej pôrodnici individuálne pôrodné plány? Áno, je vhodné prísť plán prekonzultovať ešte pred začiatkom pôrodu
Môže rodičku sprevádzať blízka osoba? Áno, akceptujeme max. jednu osobu pri pôrode
Sprevádzajúca osoba môže byť: iní rodinní príslušníci (sestra, svokra)
priateľka
dula
partner rodičky
matka rodičky
Aké podmienky musí doprovod spĺňať? Doprovod by mal byť dopredu dostatočne informovaný o priebehu pôrodu, musí rešpektovať pokyny službukonajúceho personálu.
Odkedy môže sprevádzajúca osoba ostať s rodiacou ženou v pôrodnici? Pri prechode z izby čakateliek na pôrodný box
Ako dlho po samotnom pôrode môže doprovod ostať s matkou a novorodencom? Ako dlho to považujú za potrebné, môžu byť pri rodičke na pôrodnej sále, po 2 hod. rodičku prekladáme na oddelenie šestonedelia.
Poplatok za sprevádzajúcu osobu pri pôrode
2. PODMIENKY NA PÔROD A PRIEBEH PÔRODU
Je vo vašej pôrodnici možnosť objednať si k pôrodu konkrétneho pôrodníka alebo pôrodnú asistentku? konkrétneho pôrodníka
Pri dohode s konkrétnym pôrodníkom alebo pôrodnou asistentkou je poplatok: 240 €
Podmienky dohody sú: so súhlasom lekára a vedenia nemocnice
Čo má rodička urobiť v prípade, že objednaný lekár/PA k pôrodu nepríde: Rodička má požiadať o vrátenie zaplateného poplatku.
Môže rodičku sprevádzať aj obvodný lekár, alebo pôrodník či pôrodná asistentka z iného zariadenia? Nie
Žena trávi 1. dobu pôrodnú: Na izbe čakateliek, od nálezu 3 cm na pôrodnom boxe/sále
záleží od aktuálneho stavu rodičky
Je miestnosť, kde rodička trávi 1.DP, určená aj na 2.DP a 3.DP? Nie
Počet pôrodných boxov (oddelené alebo prechodné): 3
oddelené stenou
Rodičky majú k dispozícii: sprcha
možnosť využiť EDA
možnosť požiadať o lieky proti bolesti
klasická pôrodná posteľ
pôrodná stolička
polohovateľné pôrodné kreslo
klasická nemocničná posteľ
veľké lopty
prehrávač s hudbou
aromolampa
karimatky, žinenky, príp. iné podložky vhodné na pohyb na zemi
Máte nadštandardnú pôrodnú sálu? Nie
Na nadštandardnej sále bolo realizovaných:
Vybavenie nadštandardnej sály:
Postoj ku klystíru: rodičky poučíme a ony samé sa rozhodujú o jeho aplikácii
Postoj k holeniu pubického ochlpenia: odporúčame v opodstatnených prípadoch (napr.: v prípadoch sekcie)
pacientky sú zväčša už oholené pri prijme
Počas 1. DP môže zdravá rodička: používať rôzne pomôcky
poprosiť vyškolenú pôrodnú asistentku o masáž
neobmedzene sa sprchovať
voľne sa pohybovať v priestoroch celej pôrodnice (tj. aj izba na šestonedelí, jedáleň a pod.)
voľne sa pohybovať v priestoroch pôrodného traktu
prijímať nápoje
S akými polohami rodičky počas 2. DP máte vo vašom zariadení skúsenosť? v polosede, v ľahu na chrbte so zvýšenou hlavou
Za akých podmienok podávate ženám analgetiká a anestetiká? personál o tejto možnosti informuje každú rodičku pri príchode do pôrodnice
Epidurálna analgézia
Umožňujete využitie epidurálnej analgézie? Áno, ale rodičky musia o ňu samé dopredu požiadať, poplatok je 120 €
Aká je dostupnosť epidurálnej analgézie? 24 hod. denne
Koľko týždňov pred pôrodom je nutné vybaviť si EDA? môže požiadať aj v deň pôrodu alebo počas pôrodu
Podmienky na podanie EDA: Je nutné spísať zmluvu
Je potrebné podať písomnú žiadosť
Je nutný pohovor s anestéziológom
Cisársky rez
Umožňujete prítomnosť partnera pri sekcii? Môže byť pred operačnou sálou a pri ošetrení dieťaťa
Umožňujete položenie zdravého novorodenca bezprostredne po sekcii matke na telo? Áno
Ak áno, ako dlho je bábätko s matkou? 20 minút, pokiaľ to zdravotný stav novorodenca a matky dovoľuje
Majú ženy, ktoré budú rodiť sekciou, možnosť vybrať si spôsob anestézie? Áno, majú možnosť vybrať si medzi celkovou, spinálnou, epidurálnou anestéziou
Aké spôsoby anestézie používate? Počet sekcií v celkovej anestézii 335
Počet sekcií v spinálnej anestézii 119
Za akú dobu a za akých podmienok po sekcii je zdravý novorodenec umiestnený nastálo pri matke? cca po 12. hod., resp. podľa zdrav. stavu matky a novorodenca.
Môže matke na izbe, na oddelení šestonedelia, pomáhať blízka osoba do doby, kým je schopná samostatne sa o novorodenca postarať? Nie
Je vo vašom zariadení perinatologické centrum, resp. oddelenie pre patologických novorodencov, nedonosené deti a pod. ? Áno, zdravé matky sú tam hneď po pôrode spolu s dieťaťom
3. NOVORODENECKÉ ODDELENIE
Po narodení zdravého novorodenca: podľa zdravotného stavu matky a novorodenca
matke položíme na brucho, umožňujeme dieťaťu prvé dojčenie, ak prejaví záujem. Na základné vyšetrenia ho odnášame po cca: 20 min.
Prvé potrebné vyšetrenia novorodenca: deti sú odnášané do inej, špeciálne na to určenej miestnosti, kam osoba doprevádzajúca rodičku môže ísť
Počas dvoch hodín po pôrode, kým je matka na pôrodnej sále, je zdravý novorodenec: po celý čas pri matke, v postieľke alebo na termolôžku vedľa nej
striedavo pri matke a na termolôžku v inej miestnosti
rodičku poučíme a je na nej, ako rozhodne
Prvé priloženie dieťaťa k prsníku obvykle prebieha: po s.c. na oddelení šestonedelia cca do 2 hod. podľa zdrav. stavu matky a novorodenca
Do cca 30 minút po pôrode
Ihneď po pôrode, kým je ešte nahé, len zabalené do plienky
Pár minút po pôrode, po ošetrení a oblečení novorodenca
Má matka možnosť nepretržitého kontaktu s novorodencom od prvej chvíle po pôrode až do odchodu domov? Áno
Ako obvykle prebiehajú prvé minúty dieťatka po pôrode? Po osušení novorodenca prvé priloženie k prsníku následne prvé vyšetrenie a oblečenie novorodenca.
Realizujete vo vašej pôrodnici možnosť "samoprisatia" novorodenca na pôrodnej sále? Áno
4. ŠESTONEDELIE
Izby na oddelení šestonedelia sú: izby typu rooming-in, dieťa je s matkou od prvej hodiny po príchode z pôrodnej sály, ak to zdravotný stav matky a dieťaťa dovoľuje
izby rooming-in, kde dieťa ostáva počas dňa s matkou, a počas noci sa odváža na novorodenecké oddelenie
izby bez roomingu in, kde novorodencov vozíme na dojčenie podľa potreby dieťaťa
izby typu rooming-in, novorodenca prinášame po cca hod. pozorovania dieťaťa na novorodeneckom oddelení
izby typu rooming-in, ale matka môže v prípade potreby zveriť dieťa do starostlivosti zdravotných sestier
izby s rooming in aj bez neho – matka si môže vybrať
Keď je oddelenie šestonedelia preplnené: sú matky umiestnené na inom na odd. rizikovej grav. oddelení spoločne s novorodencami
Gynekologické oddelenie je o poschodie nižšie.
sú matky umiestnené na inom gyn. odd. oddelení, bez novorodencov
Sociálne zariadenia na oddelení šestonedelia sú: spoločné pre všetky ženy na oddelení, umiestnené na chodbe (počet lôžok na soc. zariadenie: 5)
Počet lôžok v jednej klasickej izbe na oddelení šestonedelia: 1-4
Nadštandardné izby na oddelení šestonedelia: Áno, za poplatok 23 €
Koľko ich je a v čom spočíva ich nadštandard? sprcha na izbe, televízor, chladnička, rýchlovarná kanvica, mobilná postieľka, prebaľovací pult, kresá pre návštevu
Je možné na vašom oddelení ubytovať aj otca dieťaťa, prípadne inú sprevádzajúcu osobu matky? Nie, taká možnosť v našom zariadení nie je
5. PODPORA DOJČENIA
Na podporu dojčenia: sú na oddelení k dispozícii ručné odsávačky
ponúkame zoznam kvalifikovaných poradkýň v dojčení
matka môže o konzultáciu požiadať laktačnú poradkyňu "zvonku" a tá môže prísť za matkou na oddelenie šestonedelia.
rodičky môžu kedykoľvek zatelefonovať do pôrodnice a poprosiť o radu
je na oddelení k dispozícii elek. odsávačka
deti vážime každý deň večer
poskytujeme písomné podklady na nástenke
poskytujeme písomné materiály všetkým rodičkám
máme na oddelení laktačnú sestru, ktorá sa venuje len podpore dojčenia
poskytujeme kvalifikované poradenstvo vyškolených sestier
Novorodencov dokrmujeme: Materské mlieko od vlastnej matky, ženské mlieko z BŽMM, umelé mlieko podľa ordinácie lekára.
Novorodencov dokrmujeme pomocou: lyžička, striekačka, fľaša, resp. sonda - u novorodencov v kritickom stave
K dokrmovaniu pristupujeme: prístup je individuálny podľa stavu a potrieb novorodenca , 74% dojčených detí, 14% dojčených + dormovaných, 12% detí bolo na adaptovanom mlieku z dôvodu zdravotného stavu dieťaťa/matky alebo opustenia dieťaťa ( 87 opustených detí) % detí s minimálne 1 dokrmom
Pri prepustení je plne dojčených cca 90 % detí
6. INÉ SLUŽBY
Odber pupočníkovej krvi: Áno
Záujem o odber pupočníkovej krvi: treba dať dopredu vedieť
Komu: prijímajúcemu lekárovi a pôrodnej asistentke
Formou: ústnou
Pre odber sa môže rozhodnúť aj počas pobytu na oddelení.
Príbuzní môžu matku a novorodenca navštevovať: kedykoľvek počas dňa
Návštevy môžu prebiehať: pre návštevy je vyhradený spoločný priestor (návštevná miestnosť / chodba / jedáleň)
priamo na nadštandardnej izbe
individuálne k dieťaťu na JISN
Návštevy prebiehajú: bez dieťaťa, dieťa je vtedy na oddelení neonatológie
s dieťaťom
Primerná dĺžka pobytu po pôrode: po sekcii 5 - 7
po vaginálnom pôrode 4 - 5
Iné služby ktoré poskytuje pôrodnica: prepichovanie ušných lalôčikov pre náušnice
zapožičiavanie monitora dychu pre novorodenca
Skúsenosti, podnety alebo plány do budúcna:
FINANČNÉ ZHRNUTIE
Poplatok za sprevádzajúcu osobu pri pôrode 25 €
Poplatok za nadštandardnú pôrodnú sálu neposkytujeme
Poplatok za výber pôrodníka 240 €
Poplatok za výber pôrodnej asistentky neposkytujeme
Poplatok za epidurálnu analgéziu 120 €
Poplatok za nadštandardnú izbu na šestonedelí 23 €
Doplatok za ubytovanie sprevádzajúcej osoby 3,32 €
Doplatok za stravu sprevádzajúcej osoby 7,67 €
Nemocnica - info: treeLevel=3