piatok 25.09.2020 | meniny má Vladislav  

Porovnanie pôrodníc

Vyberte si zariadenie na porovnanie:Názov nemocnice: FNsP J.A. Reimana Prešov - GPO II. - monoblok
Adresa nemocnice: Hollého 14, Prešov
Webstránka nemocnice: www.fnsppresov.sk
GYNEKOLOGICKO-PÔRODNÍCKE ODDELENIE
Prednosta: MUDr. Jozef Adam, PhD
Adresa oddelenia: Gynekologicko - pôrodnícke oddelenie II. - Monoblok
e-mail: staronova@fnsppresov.sk
tel: 051/7011125,7011124
Vrchná sestra: Mgr. Ľubica Staroňová
e-mail: staronova@fnsppresov.sk
tel: 051/7011220
Telefón na pôrodnú sálu: 051/7011156
INFORMÁCIE O GYNEKOLOGICKO-PÔRODNÍCKOM ODDELENÍ
Počet lôžok na oddelení: 66
Počet miest pre „rooming in“: 18
Počet izieb na oddelení: 16
Počet nadštandardných izieb (typ, cena, vybavenie): 1 nadštandardná /23 eur na deň, 4 s vyšším štandardom/ 15 eur na deň
Počet pôrodov: 1043
Počet / percento pôrodov sekciou: 273/26,17%
Počet / percento pôrodov s epiziotómiou: 211/27,%
Počet / percento pôrodov s EDA: 66
NOVORODENECKÉ ODDELENIE
Primár: MUDr. Iveta Reváková
e-mail: revakova@fnsppresov.sk
tel: 051/7011445
ZMLUVNÉ POISŤOVNE
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s.: Áno
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.: Áno
Union zdravotná poisťovňa, a.s.: Áno
Iné:
1. PREDPÔRODNÁ STAROSTLIVOSŤ
Predpôrodná príprava Poskytujeme formou: cvičenie, beseda, video
v priestore: Gynekologicko - pôrodnícke oddelenie II.- Monoblok
v rozsahu: 7,5 hod.
cena: 8 €
kontakt: Bc. Ľudmila Rosnerová, 0905530708
Prehliadka pôrodnice Je možné pozrieť si pôrodnú sálu, oddelenie šestonedelia, novorodenecké oddelenie
Je potrebné vašu pôrodnicu dopredu informovať, že tehotná chce rodiť u vás? Nie
Má tehotná povinnosť chodiť do poradne pred pôrodom vo vašej pôrodnici? Nie
Kde túto poradňu budúce rodičky nájdu a aké sú ordinačné hodiny? Hodiny: 7,00 - 15,00 pracovný deň
Kontakt: 9.posch. Monoblok, 051/7011160
Je potrebné sa dopredu objednať do poradne? Áno, 051/7011160 alebo osobne
Do poradne si treba pripraviť: Tehotenskú knižku
Akceptujete vo vašej pôrodnici individuálne pôrodné plány? Áno, je vhodné prísť plán prekonzultovať ešte pred začiatkom pôrodu
Môže rodičku sprevádzať blízka osoba? Áno, akceptujeme i viac osôb pri pôrode (max. )
Sprevádzajúca osoba môže byť: dula
priateľka
iní rodinní príslušníci (sestra, svokra)
matka rodičky
partner rodičky
Aké podmienky musí doprovod spĺňať? Musí rešpektovať hygienicko epidemiologický režim pôrodnej sály, nesmie zasahovať do priebehu pôrodu.
Odkedy môže sprevádzajúca osoba ostať s rodiacou ženou v pôrodnici? Hneď po príchode
Ako dlho po samotnom pôrode môže doprovod ostať s matkou a novorodencom? Ako dlho to považujú za potrebné po 2 hod. rodičku prekladáme na oddelenie šestonedelia.
Poplatok za sprevádzajúcu osobu pri pôrode
2. PODMIENKY NA PÔROD A PRIEBEH PÔRODU
Je vo vašej pôrodnici možnosť objednať si k pôrodu konkrétneho pôrodníka alebo pôrodnú asistentku? konkrétneho pôrodníka
Pri dohode s konkrétnym pôrodníkom alebo pôrodnou asistentkou je poplatok: 240 €
Podmienky dohody sú: na základe žiadosti, ktorú podpíše lekár a rodička, podpisom zmluvy rodičky so zdrav. zariadením
Čo má rodička urobiť v prípade, že objednaný lekár/PA k pôrodu nepríde: Je možnosť odstúpiť od zmluvy ako zo starny rodičky tak aj zo strany lekára.
Môže rodičku sprevádzať aj obvodný lekár, alebo pôrodník či pôrodná asistentka z iného zariadenia? Nie
Žena trávi 1. dobu pôrodnú: disponujeme štyroma lôžkami na I.dobe pôrodnej , ktoré sú bezprostredne spojené s pôrodnou sálou, tu sú pacientky umiestnené na intenzívne sledovanie pred pôrodom ( odtečená plodová voda, od nálezu 3 cm , vážne stavy)
Na izbe čakateliek, od nálezu 3 cm na pôrodnom boxe/sále
Je miestnosť, kde rodička trávi 1.DP, určená aj na 2.DP a 3.DP? Nie
Počet pôrodných boxov (oddelené alebo prechodné): 3 pôrodné boxy, samostatne oddelené
Rodičky majú k dispozícii: možnosť požiadať o lieky proti bolesti
možnosť využiť EDA
sprcha
karimatky, žinenky, príp. iné podložky vhodné na pohyb na zemi
aromolampa
prehrávač s hudbou
rebriny
pôrodná stolička
polohovateľné pôrodné kreslo
veľké lopty
Máte nadštandardnú pôrodnú sálu? Áno, máme ks, poplatok je €
Na nadštandardnej sále bolo realizovaných:
Vybavenie nadštandardnej sály:
Postoj ku klystíru: rodičky poučíme a ony samé sa rozhodujú o jeho aplikácii
Postoj k holeniu pubického ochlpenia: odporúčame v opodstatnených prípadoch (napr.: sectio cesarea)
Počas 1. DP môže zdravá rodička: poprosiť vyškolenú pôrodnú asistentku o masáž
neobmedzene sa sprchovať
voľne sa pohybovať v priestoroch pôrodného traktu
voľne sa pohybovať v priestoroch celej pôrodnice (tj. aj izba na šestonedelí, jedáleň a pod.)
prijímať nápoje
používať rôzne pomôcky
S akými polohami rodičky počas 2. DP máte vo vašom zariadení skúsenosť? v ľahu na chrbte ( zatiaľ najviac používaná ), ale je možné aj iná alternatívna poloha , pokiaľ si to rodička vyžaduje
Za akých podmienok podávate ženám analgetiká a anestetiká? personál o tejto možnosti informuje každú rodičku pri príchode do pôrodnice
Epidurálna analgézia
Umožňujete využitie epidurálnej analgézie? Áno, ale rodičky musia o ňu samé dopredu požiadať, poplatok je 120 €
Aká je dostupnosť epidurálnej analgézie? 24 hod. denne
Koľko týždňov pred pôrodom je nutné vybaviť si EDA? 3 - 4 týždne pred pôrodom, ale je možné aj v deň pôrodu
Podmienky na podanie EDA: Je nutné spísať zmluvu
Je potrebné za úkon vopred zaplatiť
Je nutný pohovor s anestéziológom
Je potrebné podať písomnú žiadosť
možnosť dohody aj počas pôrodu
Cisársky rez
Umožňujete prítomnosť partnera pri sekcii? Môže byť pred operačnou sálou a pri ošetrení dieťaťa
Umožňujete položenie zdravého novorodenca bezprostredne po sekcii matke na telo? Áno
Ak áno, ako dlho je bábätko s matkou? 20 min.
Majú ženy, ktoré budú rodiť sekciou, možnosť vybrať si spôsob anestézie? Áno, majú možnosť vybrať si medzi celkovou, spinálnou, epidurálnou anestéziou
Aké spôsoby anestézie používate? Počet sekcií v celkovej anestézii 223
Počet sekcií v spinálnej anestézii 111
Za akú dobu a za akých podmienok po sekcii je zdravý novorodenec umiestnený nastálo pri matke? Je to veľmi individuálne a závisí od stavu novorodenca a matky .
Môže matke na izbe, na oddelení šestonedelia, pomáhať blízka osoba do doby, kým je schopná samostatne sa o novorodenca postarať? len vo veľmi výnimočným prípadoch, na oddelení je dostatok zdravotníckeho personálu, ktorí s ochotou matke pomôžu .
Je vo vašom zariadení perinatologické centrum, resp. oddelenie pre patologických novorodencov, nedonosené deti a pod. ? Áno, zdravé matky sú k svojim novorodencom na toto oddelenie premiestnené po cca dňoch
3. NOVORODENECKÉ ODDELENIE
Po narodení zdravého novorodenca: matke položíme na brucho, umožňujeme dieťaťu prvé dojčenie, ak prejaví záujem. Na základné vyšetrenia ho odnášame po cca: 20 min.
podľa zdravotného stavu matky a novorodenca
Prvé potrebné vyšetrenia novorodenca: deti sú odnášané do inej, špeciálne na to určenej miestnosti, kam osoba doprevádzajúca rodičku môže ísť
Počas dvoch hodín po pôrode, kým je matka na pôrodnej sále, je zdravý novorodenec: po celý čas pri matke, v postieľke alebo na termolôžku vedľa nej
striedavo pri matke a na termolôžku v inej miestnosti
rodičku poučíme a je na nej, ako rozhodne
Prvé priloženie dieťaťa k prsníku obvykle prebieha: Do cca 30 minút po pôrode
Pár minút po pôrode, po ošetrení a oblečení novorodenca
Ihneď po pôrode, kým je ešte nahé, len zabalené do plienky
po SC na oddelení šestonedelia cca do 2 hod. podľa zdravotného stavu matky a novorodenca
Má matka možnosť nepretržitého kontaktu s novorodencom od prvej chvíle po pôrode až do odchodu domov? Áno
Ako obvykle prebiehajú prvé minúty dieťatka po pôrode? Po pôrode sa priloží matke novorodenec na brucho, ak je novorodenec fyziologický, po prvom ošetrení a vyšetrení ho prinesú na pôrodnú sálu, priložia k prsníku a zotrváva s matkou cca 20 min.- 2 hod. Potom je prenesený na oddelenie neonato
Realizujete vo vašej pôrodnici možnosť "samoprisatia" novorodenca na pôrodnej sále? Áno
4. ŠESTONEDELIE
Izby na oddelení šestonedelia sú: izby s rooming in aj bez neho – matka si môže vybrať
izby typu rooming-in, novorodenca prinášame po cca 2 hod. pozorovania dieťaťa na novorodeneckom oddelení
izby typu rooming-in, dieťa je s matkou od prvej hodiny po príchode z pôrodnej sály, ak to zdravotný stav matky a dieťaťa dovoľuje
izby rooming-in, kde dieťa ostáva počas dňa s matkou, a počas noci sa odváža na novorodenecké oddelenie
izby typu rooming-in, ale matka môže v prípade potreby zveriť dieťa do starostlivosti zdravotných sestier
izby bez roomingu in, kde novorodencov vozíme na dojčenie podľa potreby dieťaťa
Keď je oddelenie šestonedelia preplnené: sú matky umiestnené na inom gyn.oddelenie oddelení, bez novorodencov
oddelenie je o poschodie nižšie , preto ich umiestňujeme bez novorodencov. Ide o veľmi zriedkavý stav
Sociálne zariadenia na oddelení šestonedelia sú: samostatné pre každú izbu (počet takýchto izieb: 16)
Počet lôžok v jednej klasickej izbe na oddelení šestonedelia: 1 - 3
Nadštandardné izby na oddelení šestonedelia: Áno, za poplatok 23 €
Koľko ich je a v čom spočíva ich nadštandard? 1
Je možné na vašom oddelení ubytovať aj otca dieťaťa, prípadne inú sprevádzajúcu osobu matky? Nie, taká možnosť v našom zariadení nie je
5. PODPORA DOJČENIA
Na podporu dojčenia: ponúkame zoznam kvalifikovaných poradkýň v dojčení
sú na oddelení k dispozícii ručné odsávačky
poskytujeme písomné materiály všetkým rodičkám
poskytujeme písomné podklady na nástenke
deti vážime pred a po každom dojčení, kvôli kontrole množstva vypitého mlieka
deti vážime každý deň večer
máme na oddelení laktačnú sestru, ktorá sa venuje len podpore dojčenia
poskytujeme kvalifikované poradenstvo vyškolených sestier
je na oddelení k dispozícii elek. odsávačka
matka môže o konzultáciu požiadať laktačnú poradkyňu "zvonku" a tá môže prísť za matkou na oddelenie šestonedelia.
rodičky môžu kedykoľvek zatelefonovať do pôrodnice a poprosiť o radu
Novorodencov dokrmujeme: materské mlieko od vlastnej matky pasterizované ženské mlieko z banky ženského mlieka adaptované mlieko podľa predpisu lekára
Novorodencov dokrmujeme pomocou: lyžička, striekačka, fľaša, resp.sonda
K dokrmovaniu pristupujeme: prístup je individuálny podľa stavu a potrieb novorodenca
19% dojčených + dokrmovaných, 11% detí bolo na adaptovanom mlieku z dôvodu zdrav. stavu dieťaťa/ matky alebo opustenia dieťaťa (112 opustených detí) % detí s minimálne 1 dokrmom
Pri prepustení je plne dojčených 90 % detí
6. INÉ SLUŽBY
Odber pupočníkovej krvi: Áno
Záujem o odber pupočníkovej krvi: treba dať dopredu vedieť
Komu: pôrodníkovi
Formou: pred pôrodom, zvyčajne je vyznačené v tehotenskom preukaze
Príbuzní môžu matku a novorodenca navštevovať: je určený rozvrh návštevných hodín, od – do: 16,00 -18,00 hod.
kedykoľvek počas dňa
Návštevy môžu prebiehať: pre návštevy je vyhradený spoločný priestor (návštevná miestnosť / chodba / jedáleň)
priamo na nadštandardnej izbe
individuálne k dieťaťu na JISN
Návštevy prebiehajú: s dieťaťom
bez dieťaťa, dieťa je vtedy na oddelení neonatológie
Primerná dĺžka pobytu po pôrode: po vaginálnom pôrode 4 - 5 dní
po sekcii 5 - 7 dní
Iné služby ktoré poskytuje pôrodnica: prepichovanie ušných lalôčikov pre náušnice
zapožičiavanie monitora dychu pre novorodenca
Skúsenosti, podnety alebo plány do budúcna:
FINANČNÉ ZHRNUTIE
Poplatok za sprevádzajúcu osobu pri pôrode 25 €
Poplatok za nadštandardnú pôrodnú sálu neposkytujeme
Poplatok za výber pôrodníka 240 €
Poplatok za výber pôrodnej asistentky neuvedené
Poplatok za epidurálnu analgéziu 120 €
Poplatok za nadštandardnú izbu na šestonedelí 23 €
Doplatok za ubytovanie sprevádzajúcej osoby 3,32 €
Doplatok za stravu sprevádzajúcej osoby 7,67 €
Nemocnica - info: treeLevel=3