pondelok 25.05.2020 | meniny má Urban  

Porovnanie pôrodníc

Vyberte si zariadenie na porovnanie:Názov nemocnice: Nemocnica Komárno s.r.o. člen skupiny AGEL
Adresa nemocnice: Mederčská 39, 945 75 Komárno
Webstránka nemocnice: https://www.nemocnicakomarno.sk/pracoviska/oddelenia/gynpor.html
GYNEKOLOGICKO-PÔRODNÍCKE ODDELENIE
Prednosta:
Adresa oddelenia: FORLIFE n.o., Všeobecná nemocnica Komárno, Mederčská 39, 945 75 Komárno
e-mail: amr.mamoun@nemocnicakomarno.sk
tel: 035/7909480
Vrchná sestra: Magdaléna Szépová
e-mail: szepeova.magdalena@forlife.sk
tel: 035/7909260
Telefón na pôrodnú sálu: 035/7909482
INFORMÁCIE O GYNEKOLOGICKO-PÔRODNÍCKOM ODDELENÍ
Počet lôžok na oddelení: 35
Počet miest pre „rooming in“: 16
Počet izieb na oddelení: 5
Počet nadštandardných izieb (typ, cena, vybavenie): 4 jednolôžkové nadštandardné izby na oddelení šestonedelia, cena 25,3 €
Počet pôrodov: 967
Počet / percento pôrodov sekciou: 479
Počet / percento pôrodov s epiziotómiou: 252
Počet / percento pôrodov s EDA:
NOVORODENECKÉ ODDELENIE
Primár: vedúci lekár MUDr. Ingrid Moravcová
e-mail: moravcova.ingrid@forlife.sk
tel: 035/7909388
ZMLUVNÉ POISŤOVNE
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s.: Áno
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.: Áno
Union zdravotná poisťovňa, a.s.: Áno
Iné:
1. PREDPÔRODNÁ STAROSTLIVOSŤ
Predpôrodná príprava Poskytujeme formou: beseda s doporovodom
v priestore: gyn.-pôr. oddelenia
v rozsahu: 1 hod.
cena: 5 €
kontakt: vedúca sestra 0915 724 475
Prehliadka pôrodnice Je možné pozrieť si pôrodnú sálu, oddelenie šestonedelia, novorodenecké oddelenie
Je potrebné vašu pôrodnicu dopredu informovať, že tehotná chce rodiť u vás? Nie
Má tehotná povinnosť chodiť do poradne pred pôrodom vo vašej pôrodnici? Nie
Kde túto poradňu budúce rodičky nájdu a aké sú ordinačné hodiny?
Je potrebné sa dopredu objednať do poradne?
Do poradne si treba pripraviť:
Akceptujete vo vašej pôrodnici individuálne pôrodné plány? Áno, nie je potrebné konzultovať ho pred pôrodom
Môže rodičku sprevádzať blízka osoba? Áno, akceptujeme max. jednu osobu pri pôrode
Sprevádzajúca osoba môže byť: dula
priateľka
iní rodinní príslušníci (sestra, svokra)
matka rodičky
partner rodičky
Aké podmienky musí doprovod spĺňať? musí absolvovať pohovor na gyn.-pôr. oddelení v trvaní 1 hodiny
Odkedy môže sprevádzajúca osoba ostať s rodiacou ženou v pôrodnici? Po vstupnom vyšetrní
Ako dlho po samotnom pôrode môže doprovod ostať s matkou a novorodencom? do konca IV. doby pôrodnej a po preklade matky z pôrodnej sály na nadštandardnú izbu
Poplatok za sprevádzajúcu osobu pri pôrode je 20 €
uhrádza sa po pôrode priamej platby na oddelení
2. PODMIENKY NA PÔROD A PRIEBEH PÔRODU
Je vo vašej pôrodnici možnosť objednať si k pôrodu konkrétneho pôrodníka alebo pôrodnú asistentku? nie je možná voľba konkrétneho ošetrujúceho
Pri dohode s konkrétnym pôrodníkom alebo pôrodnou asistentkou je
Môže rodičku sprevádzať aj obvodný lekár, alebo pôrodník či pôrodná asistentka z iného zariadenia? Áno, za týchto podmienok: rodička o tomto rozhodnutí informuje ošetrujúci personál
Žena trávi 1. dobu pôrodnú: Na izbe čakateliek, od nálezu 9 cm na pôrodnom boxe/sále
Je miestnosť, kde rodička trávi 1.DP, určená aj na 2.DP a 3.DP? Nie
Počet pôrodných boxov (oddelené alebo prechodné): 2 pôrodné boxy, oddelené závesom, prechodné
Rodičky majú k dispozícii: možnosť využiť EDA
možnosť rodiť do vody
vaňa na 1.DP
sprcha
aromolampa
prehrávač s hudbou
masážne strojčeky
možnosť požiadať o lieky proti bolesti
veľké lopty
polohovateľné pôrodné kreslo
Máte nadštandardnú pôrodnú sálu? máme nadštandardnú izbu v bezprostrednej blízkosti pôrodnej sály - za poplatok 0€
Na nadštandardnej sále bolo realizovaných: izba je využívaná, hlavne pre rodičky s doprovodom na I.,II., a IV. pôrodnú dobu % pôrodov
Vybavenie nadštandardnej sály: sú tam rôzne pomôcky
partner alebo blízka osoba môžu sedieť na kresle
ako hotelová izba
je tam priestor pre novorodenca, ktorý môže byť s matkou 2 hod. po pôrode
Postoj ku klystíru: rodičky poučíme a ony samé sa rozhodujú o jeho aplikácii
Postoj k holeniu pubického ochlpenia: rodičky sa samostatne, po poučení, rozhodujú o holení, či neholení
Počas 1. DP môže zdravá rodička: používať rôzne pomôcky
používať fitlopty
poprosiť vyškolenú pôrodnú asistentku o masáž
neobmedzene sa sprchovať len v prípade, že tam nie sú prítomné ďalšie rodičky
voľne sa pohybovať v priestoroch pôrodného traktu
prijímať nápoje
S akými polohami rodičky počas 2. DP máte vo vašom zariadení skúsenosť? poloha v leže na polohovateľnom lôžku, poloha v leže až v sede na polohovateľnom lôžku
Za akých podmienok podávate ženám analgetiká a anestetiká? personál o tejto možnosti informuje každú rodičku pri príchode do pôrodnice
personál o tejto možnosti informuje každú rodičku po nástupe silne bolestivých kontrakcií
Epidurálna analgézia
Umožňujete využitie epidurálnej analgézie? Áno, ale rodičky musia o ňu samé dopredu požiadať, poplatok je 120 €
Aká je dostupnosť epidurálnej analgézie? podľa dohody
Koľko týždňov pred pôrodom je nutné vybaviť si EDA? 1-2 týždne
Podmienky na podanie EDA: Je nutný pohovor s anestéziológom
Je nutné spísať zmluvu
Cisársky rez
Umožňujete prítomnosť partnera pri sekcii? Môže byť pred operačnou sálou a pri ošetrení dieťaťa
Umožňujete položenie zdravého novorodenca bezprostredne po sekcii matke na telo? Áno
môže byť na pôrodnej sále, u otca prevádzame priloženie dieťaťa koža na kožu a je prítomný pri ošetrení dieťaťa
Ak áno, ako dlho je bábätko s matkou?
Majú ženy, ktoré budú rodiť sekciou, možnosť vybrať si spôsob anestézie? Áno, majú možnosť vybrať si medzi celkovou, spinálnou, epidurálnou anestéziou
Aké spôsoby anestézie používate? Počet sekcií v celkovej anestézii 201
Počet sekcií v spinálnej anestézii 252
Za akú dobu a za akých podmienok po sekcii je zdravý novorodenec umiestnený nastálo pri matke? závisí od zdravotného stavu matky, bežne 2. deň po sekcii, ak si matka želá aj skôr
Môže matke na izbe, na oddelení šestonedelia, pomáhať blízka osoba do doby, kým je schopná samostatne sa o novorodenca postarať? Nie
ak je matka na nadštandardnej izbe
Je vo vašom zariadení perinatologické centrum, resp. oddelenie pre patologických novorodencov, nedonosené deti a pod. ? Nie, v prípade vážnych komplikácií novorodencov prevážame do perinatologického centra Nové Zámky
3. NOVORODENECKÉ ODDELENIE
Po narodení zdravého novorodenca: matke položíme na brucho, umožňujeme dieťaťu prvé dojčenie, ak prejaví záujem. Na základné vyšetrenia ho odnášame po cca: 30 min.
Prvé potrebné vyšetrenia novorodenca: deti sú odnášané do inej, špeciálne na to určenej miestnosti, kam osoba doprevádzajúca rodičku môže ísť
Počas dvoch hodín po pôrode, kým je matka na pôrodnej sále, je zdravý novorodenec: rodičku poučíme a je na nej, ako rozhodne
Prvé priloženie dieťaťa k prsníku obvykle prebieha: Ihneď po pôrode, kým je ešte nahé, len zabalené do plienky
Má matka možnosť nepretržitého kontaktu s novorodencom od prvej chvíle po pôrode až do odchodu domov? Áno
Ako obvykle prebiehajú prvé minúty dieťatka po pôrode? Hneď po narodení novorodenca prikladáme na brucho koža na kožu a zotrváva s matkou 30 - 60 min. podľa želania matky, potom ho vyšetrí neonatológ v novorodeneckom boxe označí a oblečie. Ďieťa sa vracia na pôrodnú sálu buď do
Realizujete vo vašej pôrodnici možnosť "samoprisatia" novorodenca na pôrodnej sále? Áno
4. ŠESTONEDELIE
Izby na oddelení šestonedelia sú: izby typu rooming-in, ale matka môže v prípade potreby zveriť dieťa do starostlivosti zdravotných sestier
izby typu rooming-in, dieťa je s matkou od prvej hodiny po príchode z pôrodnej sály, ak to zdravotný stav matky a dieťaťa dovoľuje
Keď je oddelenie šestonedelia preplnené: Taká situácia sa u nás nestáva
Sociálne zariadenia na oddelení šestonedelia sú: spoločné pre všetky ženy na oddelení, umiestnené na chodbe (počet lôžok na soc. zariadenie: 16)
spoločné pre 2 izby - bunky
počet takýchto izieb/buniek na oddelení: 5
počet lôžok na izbe: 3
samostatné pre každú izbu (počet takýchto izieb: 4)
Počet lôžok v jednej klasickej izbe na oddelení šestonedelia: 3
Nadštandardné izby na oddelení šestonedelia: Áno, za poplatok 25,30 €
Koľko ich je a v čom spočíva ich nadštandard? 4 jednolôžkové izby z toho je 1 apartmán. Nadštandardné izby sú zariadené polohovateľnou posteľou ovládanou na diaľkové riadenie, nočným stolíkom, šatníkovou skriňou, zástenou so svetlom na čítanie. Komfort mamičiek poskytuje samost
Je možné na vašom oddelení ubytovať aj otca dieťaťa, prípadne inú sprevádzajúcu osobu matky? Nie, taká možnosť v našom zariadení nie je
počas dňa môže otec dieťaťa byť prítomný na nadštandarde bez poplatku
5. PODPORA DOJČENIA
Na podporu dojčenia: ponúkame zoznam kvalifikovaných poradkýň v dojčení
deti nevážime každý deň, iba od tretieho dňa
poskytujeme písomné podklady na nástenke
poskytujeme písomné materiály všetkým rodičkám
poskytujeme kvalifikované poradenstvo vyškolených sestier
máme na oddelení laktačnú sestru, ktorá sa venuje len podpore dojčenia
je na oddelení k dispozícii elek. odsávačka
sú na oddelení k dispozícii ručné odsávačky
rodičky môžu kedykoľvek zatelefonovať do pôrodnice a poprosiť o radu
online poradňa na webovej stránke nemocnice
Novorodencov dokrmujeme: hypoalergénne mlieko
Novorodencov dokrmujeme pomocou: alternatívnym spôsobom - striekačka, Finger Tip, Soft Cup, Baby Cup, fľaška len výnimočne v indikovaných prípadoch
K dokrmovaniu pristupujeme: nedostatočná laktácia - chorobný stav matky, neprítomnosť matky pri dieťati % detí s minimálne 1 dokrmom
Pri prepustení je plne dojčených 80-87% % detí
6. INÉ SLUŽBY
Odber pupočníkovej krvi: Áno
Záujem o odber pupočníkovej krvi: netreba vopred oznamovať
Príbuzní môžu matku a novorodenca navštevovať: je určený rozvrh návštevných hodín, od – do: 15.00 hod do 17.00 hod, v nedeľu a sviatok od 14.00hod do 16.00hod.
Návštevy môžu prebiehať: priamo na nadštandardnej izbe
Návštevy prebiehajú: bez dieťaťa, dieťa je vtedy matky majú novorodenca uloženého v detschých kočíkoch alebo v postieľkach na chodbe šestonedelia, ktoré je oddelené preskleným dverami
Primerná dĺžka pobytu po pôrode: po sekcii 5 dní
po vaginálnom pôrode 4 dni
Iné služby ktoré poskytuje pôrodnica: zapožičiavanie monitora dychu pre novorodenca
fotografie novorodencov a ich publikovanie na web stránke, alebo v lokálnych tlačovinách
Skúsenosti, podnety alebo plány do budúcna: V roku 2016 Inštitút pre podporu dojčenia Slovenskej pediatrickej sploločnosti SV pre UNICEF udelil pre naše oddelenie certifikát Pracovisko podporujúce dojčenie. Na novorodeneckom oddelení pracujú 3 certifikované laktačné poradkyne. Edukáci
FINANČNÉ ZHRNUTIE
Poplatok za sprevádzajúcu osobu pri pôrode 20 €
Poplatok za nadštandardnú pôrodnú sálu neposkytujeme
Poplatok za výber pôrodníka neposkytujeme
Poplatok za výber pôrodnej asistentky neposkytujeme
Poplatok za epidurálnu analgéziu 120 €
Poplatok za nadštandardnú izbu na šestonedelí 25, 30 €
Doplatok za ubytovanie sprevádzajúcej osoby nie je možnosť ubytovať
Doplatok za stravu sprevádzajúcej osoby neposkytujeme
Nemocnica - info: treeLevel=3