streda 14.04.2021 | meniny má Justína  

Porovnanie pôrodníc

Vyberte si zariadenie na porovnanie:Názov nemocnice: UN L. Pasteura Košice - Tr. SNP
Adresa nemocnice: Trieda SNP 1, 040 66 Košice
Webstránka nemocnice: www.unlp.sk
GYNEKOLOGICKO-PÔRODNÍCKE ODDELENIE
Prednosta: doc. MUDr. Peter Urdzík, PhD., MPH
Adresa oddelenia: gynekologicko pôrodnícka klinika, Trieda SNP 1, Košice
e-mail: gynekologia.snp@unlp.sk
tel: 055/6403621
Vrchná sestra: vedúca sestra PhDr. Anna Demeterová
e-mail: anna.demeterova@unlp.sk
tel: 055/6403608
Telefón na pôrodnú sálu: 055/6403623, 3626
INFORMÁCIE O GYNEKOLOGICKO-PÔRODNÍCKOM ODDELENÍ
Počet lôžok na oddelení: 22
Počet miest pre „rooming in“: 22
Počet izieb na oddelení: 11
Počet nadštandardných izieb (typ, cena, vybavenie): 2 nadštandardné izby, za 30€ ,3 jednoposteľové a 1 dvojposteľová po rekonštrukcii
Počet pôrodov: 1700
Počet / percento pôrodov sekciou: 642
Počet / percento pôrodov s epiziotómiou: 500
Počet / percento pôrodov s EDA:
NOVORODENECKÉ ODDELENIE
Primár: MUDr. Jaroslava Capová
e-mail: neonatologia.snp@unlp.sk
tel: 055/6403141
ZMLUVNÉ POISŤOVNE
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s.: Áno
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.: Áno
Union zdravotná poisťovňa, a.s.: Áno
Iné:
1. PREDPÔRODNÁ STAROSTLIVOSŤ
Predpôrodná príprava Neposkytujeme, ale odporúčame rodičom predpôrodnú prípravu u iného subjektu:
Prehliadka pôrodnice Je možné pozrieť si pôrodnú sálu, oddelenie šestonedelia, novorodenecké oddelenie
po predchádzajúcom dohovore so staničnou sestrou pôrodnej sály a šestonedelia
Je potrebné vašu pôrodnicu dopredu informovať, že tehotná chce rodiť u vás? Nie
Má tehotná povinnosť chodiť do poradne pred pôrodom vo vašej pôrodnici? Áno, najneskôr v 38. týždni
Kde túto poradňu budúce rodičky nájdu a aké sú ordinačné hodiny? Hodiny: nepretržite 24 hodín
Kontakt: Príjmová gynekologicko-pôrodnícka ambulancia 2.poschodie Monobloku, tr.SNP 1
Je potrebné sa dopredu objednať do poradne? Áno, na monitorový záznam (NST), tel. 0556403131 u pôrodnej asistentky
Do poradne si treba pripraviť: Tehotenskú knižku
OP, výsledky predchádzajúcich odborných vyšetrení
Akceptujete vo vašej pôrodnici individuálne pôrodné plány? Áno, nie je potrebné konzultovať ho pred pôrodom
Môže rodičku sprevádzať blízka osoba? Áno, akceptujeme i viac osôb pri pôrode (max. 2)
Sprevádzajúca osoba môže byť: partner rodičky
matka rodičky
iní rodinní príslušníci (sestra, svokra)
priateľka
dula
Aké podmienky musí doprovod spĺňať? prezlečenie sa na jednoraz. osobného prádla, bez známeho infektu dých. ciest , nie pod vplyvom alkoholu a omamných látok
Odkedy môže sprevádzajúca osoba ostať s rodiacou ženou v pôrodnici? Hneď po príchode
Ako dlho po samotnom pôrode môže doprovod ostať s matkou a novorodencom? po dohode s pôrodníkom,pôrodnou asistentkou v závislosti od aktuálnej situácie na pôrodnej sále
Poplatok za sprevádzajúcu osobu pri pôrode
2. PODMIENKY NA PÔROD A PRIEBEH PÔRODU
Je vo vašej pôrodnici možnosť objednať si k pôrodu konkrétneho pôrodníka alebo pôrodnú asistentku? konkrétneho pôrodníka
Pri dohode s konkrétnym pôrodníkom alebo pôrodnou asistentkou je poplatok: 220 €
Podmienky dohody sú: dopredu spísaná a schválená zmluva s vybraným lekárom
Čo má rodička urobiť v prípade, že objednaný lekár/PA k pôrodu nepríde: zmluva sa ruší, k rodičke je privolaný službukonajúci lekár
Môže rodičku sprevádzať aj obvodný lekár, alebo pôrodník či pôrodná asistentka z iného zariadenia? Nie
Žena trávi 1. dobu pôrodnú: súčasťou našej pôrodnej sály je miestnosť s klasickými posteľami, kde rodičky môžu využiť sprchu a fitloptu. K dispozícii je aj miestnosť pre nastávajúcich oteckov pri pôrodnej sále
Od príjmu je na pôrodnom boxe/sále
Je miestnosť, kde rodička trávi 1.DP, určená aj na 2.DP a 3.DP? Nie
Počet pôrodných boxov (oddelené alebo prechodné): 4 boxy, každý box má vlastný vstup, sú predelené priečkami a zároveň sú prechodné so zachovaním intimity. Nadštandardná pôrodná sála je samostatná.
Rodičky majú k dispozícii: sprcha
možnosť využiť EDA
možnosť požiadať o lieky proti bolesti
prehrávač s hudbou
karimatky, žinenky, príp. iné podložky vhodné na pohyb na zemi
veľké lopty
klasická nemocničná posteľ
pôrodná stolička
polohovateľné pôrodné kreslo
klasická pôrodná posteľ
Máte nadštandardnú pôrodnú sálu? Áno, máme 1 ks, poplatok je 20 €
Na nadštandardnej sále bolo realizovaných: 5 % pôrodov
Vybavenie nadštandardnej sály: je tam priestor pre novorodenca, ktorý môže byť s matkou 2 hod. po pôrode
partner alebo blízka osoba môžu sedieť na sedačke
sú tam rôzne pomôcky
dá sa tam na želanie rodičky počas pôrodu stlmiť svetlo
je tam naviac fitlopta, pôrodná stolička
ako klasická pôrodná sála + vedľa miestnosti WC + sprcha
Postoj ku klystíru: odporúčame všetkým rodičkám, ak však žena odmieta, vyhovieme jej
rodičky poučíme a ony samé sa rozhodujú o jeho aplikácii
Postoj k holeniu pubického ochlpenia: rodičky sa samostatne, po poučení, rozhodujú o holení, či neholení
odporúčame všetkým rodičkám
Počas 1. DP môže zdravá rodička: neobmedzene sa sprchovať
používať rôzne pomôcky
fitlopta, masáž partnerom - manželom
voľne sa pohybovať v priestoroch pôrodného traktu
prijímať nápoje
S akými polohami rodičky počas 2. DP máte vo vašom zariadení skúsenosť? klasická gynekologická poloha
Za akých podmienok podávate ženám analgetiká a anestetiká? personál o tejto možnosti informuje každú rodičku pri príchode do pôrodnice
rozhodnutie rodičky o PEDE
Epidurálna analgézia
Umožňujete využitie epidurálnej analgézie? Áno, ponúkame ju všetkým rodičkám, poplatok je 150 €
Aká je dostupnosť epidurálnej analgézie? 24 hod. denne
Koľko týždňov pred pôrodom je nutné vybaviť si EDA? pred prijatím do nemocnice - optimálne 1-2 mesiace pred pôrodom,
Podmienky na podanie EDA: potrebný informovaný súhlas
Je nutný pohovor s anestéziológom
Cisársky rez
Umožňujete prítomnosť partnera pri sekcii? Nie
môže byť pri ošetrení novorodenca za sklenenou stenou a po predchádzajúcom súhlase neonatológa
Umožňujete položenie zdravého novorodenca bezprostredne po sekcii matke na telo? Nie
nie, až po prevoze matky na odd. šestonedelia je dieťa položené skin-to-skin na telo matky po dobu 2 hod.v závislosti od zdrav.stavu matky a dieťaťa
Ak áno, ako dlho je bábätko s matkou?
Majú ženy, ktoré budú rodiť sekciou, možnosť vybrať si spôsob anestézie? Áno, majú možnosť vybrať si medzi celkovou, spinálnou, epidurálnou anestéziou
podľa zdravotného stavu matky a dieťaťa rozhoduje anesteziológ po pohovore s rodičkou
Aké spôsoby anestézie používate? Počet sekcií v celkovej anestézii 30
Počet sekcií v spinálnej anestézii 504
Počet sekcií v epidurálnej anestézii 216
Za akú dobu a za akých podmienok po sekcii je zdravý novorodenec umiestnený nastálo pri matke? doba je u každej matky individuálna, podmienkou je sebestačnosť matky a zdravotný stav dieťaťa
Môže matke na izbe, na oddelení šestonedelia, pomáhať blízka osoba do doby, kým je schopná samostatne sa o novorodenca postarať? nie, pomáha vzdelaná detská sestra vyčlenená z kolektívu neonatológie
Je vo vašom zariadení perinatologické centrum, resp. oddelenie pre patologických novorodencov, nedonosené deti a pod. ? Áno, zdravé matky sú k svojim novorodencom na toto oddelenie premiestnené po cca 5 dňoch
3. NOVORODENECKÉ ODDELENIE
Po narodení zdravého novorodenca: matke položíme na brucho, umožňujeme dieťaťu prvé dojčenie, ak prejaví záujem. Na základné vyšetrenia ho odnášame po cca: 30 min.
Prvé potrebné vyšetrenia novorodenca: deti sú odnášané do inej, špeciálne na to určenej miestnosti, kam osoba doprevádzajúca rodičku môže ísť
Počas dvoch hodín po pôrode, kým je matka na pôrodnej sále, je zdravý novorodenec: rodičku poučíme a je na nej, ako rozhodne
po celý čas na bruchu matky v kontakte koža na kožu
Prvé priloženie dieťaťa k prsníku obvykle prebieha: Ihneď po pôrode, kým je ešte nahé, len zabalené do plienky
Má matka možnosť nepretržitého kontaktu s novorodencom od prvej chvíle po pôrode až do odchodu domov? Áno
Ako obvykle prebiehajú prvé minúty dieťatka po pôrode? podľa stavu matky a dieťaťa zotrváva dieťa s matkou počas celých 2 hodín a po 2 hod. je ich premiestnenie na oddelenie šestonedelia
Realizujete vo vašej pôrodnici možnosť "samoprisatia" novorodenca na pôrodnej sále? Áno
4. ŠESTONEDELIE
Izby na oddelení šestonedelia sú: izby typu rooming-in, dieťa je s matkou od prvej hodiny po príchode z pôrodnej sály, ak to zdravotný stav matky a dieťaťa dovoľuje
izby typu rooming-in, ale matka môže v prípade potreby zveriť dieťa do starostlivosti zdravotných sestier
Keď je oddelenie šestonedelia preplnené: sú matky umiestnené na inom odd. rizikovej gravidity (vyčlenené izby pre ženy po pôrode), pooperačnom, gynekologickom oddelení spoločne s novorodencami
Sociálne zariadenia na oddelení šestonedelia sú: 2 WC spoločné pre 3 izby, 3 izby 1-lôžkové samostatná sprcha + 1 WC
samostatné pre každú izbu (počet takýchto izieb: 2)
spoločné pre 2 izby - bunky
počet takýchto izieb/buniek na oddelení: 2
počet lôžok na izbe: 3
Počet lôžok v jednej klasickej izbe na oddelení šestonedelia: 1, 2, 3
Nadštandardné izby na oddelení šestonedelia: Áno, za poplatok 30 €
Koľko ich je a v čom spočíva ich nadštandard? 2 izby, vlastná kúpeľňa priamo na izbe, zariadenie a výbava izby pre matku a dieťa. Pre návštevu veľká sedacia súprava, príjemné prostredie
Je možné na vašom oddelení ubytovať aj otca dieťaťa, prípadne inú sprevádzajúcu osobu matky? Nie, taká možnosť v našom zariadení nie je
5. PODPORA DOJČENIA
Na podporu dojčenia: rodičky môžu kedykoľvek zatelefonovať do pôrodnice a poprosiť o radu
matka môže o konzultáciu požiadať laktačnú poradkyňu "zvonku" a tá môže prísť za matkou na oddelenie šestonedelia.
ponúkame zoznam kvalifikovaných poradkýň v dojčení
sú na oddelení k dispozícii ručné odsávačky
deti vážime každý deň večer
poskytujeme písomné podklady na nástenke
poskytujeme písomné materiály všetkým rodičkám
máme na oddelení laktačnú sestru, ktorá sa venuje len podpore dojčenia
poskytujeme kvalifikované poradenstvo vyškolených sestier
Novorodencov dokrmujeme: ženské mlieko pasterizované, na ordináciu lekára podávame formulu
Novorodencov dokrmujeme pomocou: striekačkou, alternatívne spôsoby dokrmu - suplementor
K dokrmovaniu pristupujeme: pri zníženej produkcii mlieka u matky, zo zdravotných dôvodov zo strany matky alebo dieťaťa % detí s minimálne 1 dokrmom
Pri prepustení je plne dojčených 85% % detí
6. INÉ SLUŽBY
Odber pupočníkovej krvi: Áno
Záujem o odber pupočníkovej krvi: treba dať dopredu vedieť
Komu: pôrodníkovi alebo pôrodnej asistentke
Formou: oznámiť priamo na pôrodnej sále
Príbuzní môžu matku a novorodenca navštevovať: je určený rozvrh návštevných hodín, od – do: každý deň od 14:30 do 17:00 hod.
Návštevy môžu prebiehať: priamo na nadštandardnej izbe
pre návštevy je vyhradený spoločný priestor - jedáleň pre pacientky z 2, 3-posteľových izieb
Návštevy prebiehajú: s dieťaťom
Primerná dĺžka pobytu po pôrode: po sekcii 4-5 dní podľa zdravotného stavu matky a dieťaťa
po vaginálnom pôrode 4-5 dní podľa zdravotného stavu matky a dieťaťa
Iné služby ktoré poskytuje pôrodnica: prepichovanie ušných lalôčikov pre náušnice
fotografie novorodencov
Skúsenosti, podnety alebo plány do budúcna:
FINANČNÉ ZHRNUTIE
Poplatok za sprevádzajúcu osobu pri pôrode 30 €
Poplatok za nadštandardnú pôrodnú sálu 20 €
Poplatok za výber pôrodníka 220 €
Poplatok za výber pôrodnej asistentky neposkytujeme
Poplatok za epidurálnu analgéziu 150 €
Poplatok za nadštandardnú izbu na šestonedelí 24 €
Doplatok za ubytovanie sprevádzajúcej osoby nie je možnosť ubytovať
Doplatok za stravu sprevádzajúcej osoby neposkytujeme
Nemocnica - info: treeLevel=3