utorok 20.10.2020 | meniny má Vendelín  

Porovnanie pôrodníc

Vyberte si zariadenie na porovnanie:Názov nemocnice: Univerzitná nemocnica Bratislava Antolská
Adresa nemocnice: Antolská 11, 851 07 Bratislava
Webstránka nemocnice: www.unb.sk (Nemocnica-Petržalka)
GYNEKOLOGICKO-PÔRODNÍCKE ODDELENIE
Prednosta: prof. MUDr. Miroslav Borovský, CSc.
Adresa oddelenia: I-GP kl. FNsP a UN Bratislava, Antolská 11
e-mail: borovsky@pe.unb.sk
tel: 02/68672696 (šestone
Vrchná sestra: Mgr. Ilona Nagy
e-mail: nagy@pe.unb.sk
tel: 02/68672675
Telefón na pôrodnú sálu: 02/68672676
INFORMÁCIE O GYNEKOLOGICKO-PÔRODNÍCKOM ODDELENÍ
Počet lôžok na oddelení: 100
Počet miest pre „rooming in“: 46
Počet izieb na oddelení: 20
Počet nadštandardných izieb (typ, cena, vybavenie): 2 - sprcha, WC, TV
Počet pôrodov: 3361
Počet / percento pôrodov sekciou: 1437
Počet / percento pôrodov s epiziotómiou: 918
Počet / percento pôrodov s EDA:
NOVORODENECKÉ ODDELENIE
Primár: doc. Dr. Darina Chovancová, CSc. - predn
e-mail:
tel:
ZMLUVNÉ POISŤOVNE
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s.: Áno
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.: Áno
Union zdravotná poisťovňa, a.s.: Áno
Iné:
1. PREDPÔRODNÁ STAROSTLIVOSŤ
Predpôrodná príprava Poskytujeme formou: cvičenie, prednášky, 1x/mesačne za účasti gynekológa a neonatológa
v priestore: cvičenie v priestoroch FRO, č.dv. 17C, prednášky v malej zasadačke nemocnice
v rozsahu: 2 hod.
cena: 7,5 €
kontakt: pani Ježíková - cvičenie, t.č. 02/68673403, prihlásiť sa medzi 7.00 hod. a 7.45 hod.
Prehliadka pôrodnice Je možné pozrieť si pôrodnú sálu, oddelenie šestonedelia, novorodenecké oddelenie
Je potrebné vašu pôrodnicu dopredu informovať, že tehotná chce rodiť u vás? Nie
Má tehotná povinnosť chodiť do poradne pred pôrodom vo vašej pôrodnici? povinnosť nemá, ale v zásade odporúčame návštevy v poradni na klinike od 36. t. grav.
Kde túto poradňu budúce rodičky nájdu a aké sú ordinačné hodiny? Hodiny:
Kontakt: rozpis amb.kl. na www.unb.sk
Je potrebné sa dopredu objednať do poradne? Nie
Do poradne si treba pripraviť: prípadné špeciálne vyšetrenia
Moč
Potvrdenie od ambulantného lekára
Tehotenskú knižku
Akceptujete vo vašej pôrodnici individuálne pôrodné plány? Áno, je vhodné prísť plán prekonzultovať ešte pred začiatkom pôrodu
Môže rodičku sprevádzať blízka osoba? Áno, akceptujeme max. jednu osobu pri pôrode
Sprevádzajúca osoba môže byť: so súhlasom rodičky
dula
priateľka
iní rodinní príslušníci (sestra, svokra)
matka rodičky
partner rodičky
Aké podmienky musí doprovod spĺňať? základné hygienické a etické, zaplatiť účasť pri pôrode
Odkedy môže sprevádzajúca osoba ostať s rodiacou ženou v pôrodnici? Hneď po príchode
Ako dlho po samotnom pôrode môže doprovod ostať s matkou a novorodencom? do 2 hod. po pôrode, kým je rodička prevezená na odd. šestonedelia
Poplatok za sprevádzajúcu osobu pri pôrode
2. PODMIENKY NA PÔROD A PRIEBEH PÔRODU
Je vo vašej pôrodnici možnosť objednať si k pôrodu konkrétneho pôrodníka alebo pôrodnú asistentku? konkrétneho pôrodníka
Pri dohode s konkrétnym pôrodníkom alebo pôrodnou asistentkou je poplatok: 300 €
Podmienky dohody sú: zmluva rodičky s nemocnicou
Čo má rodička urobiť v prípade, že objednaný lekár/PA k pôrodu nepríde: vyplní tlačivo
Môže rodičku sprevádzať aj obvodný lekár, alebo pôrodník či pôrodná asistentka z iného zariadenia? Áno, za týchto podmienok: nezasahuje do medicínskeho vedenia pôrodu službukonajúceho lekára
Žena trávi 1. dobu pôrodnú: Od príjmu je na pôrodnom sále, v prípade väčšieho množstva rodičiek trávi 1.DP v iných priestoroch nemocnice, na samostatných izbách na pôrodnom sále
Je miestnosť, kde rodička trávi 1.DP, určená aj na 2.DP a 3.DP? Áno
Počet pôrodných boxov (oddelené alebo prechodné): 4 klasické + 1 nadštandardný (so samostatným sprchovým kútom a WC)
Rodičky majú k dispozícii: možnosť využiť EDA
možnosť požiadať o lieky proti bolesti
veľké lopty
prehrávač s hudbou
sprcha
klasická pôrodná posteľ
polohovateľné pôrodné kreslo
klasická nemocničná posteľ
karimatky, žinenky, príp. iné podložky vhodné na pohyb na zemi
Máte nadštandardnú pôrodnú sálu? Áno, máme 1 ks, poplatok je 54,28 €
Na nadštandardnej sále bolo realizovaných: 8 % pôrodov
Vybavenie nadštandardnej sály: dá sa tam na želanie rodičky počas pôrodu stlmiť svetlo
sú tam rôzne pomôcky
partner alebo blízka osoba môžu sedieť na sedačke, kresle
je tam priestor pre novorodenca, ktorý môže byť s matkou 2 hod. po pôrode
je tam naviac sedačka
domácky
má samostatnú sprchu / vaňu
má samostatné WC
Postoj ku klystíru: odporúčame všetkým rodičkám, ak však žena odmieta, vyhovieme jej
Postoj k holeniu pubického ochlpenia: odporúčame všetkým rodičkám
Počas 1. DP môže zdravá rodička: používať rôzne pomôcky
neobmedzene sa sprchovať
voľne sa pohybovať v priestoroch pôrodného traktu
S akými polohami rodičky počas 2. DP máte vo vašom zariadení skúsenosť? klasická poloha
Za akých podmienok podávate ženám analgetiká a anestetiká? personál o tejto možnosti informuje každú rodičku pri príchode do pôrodnice
Epidurálna analgézia
Umožňujete využitie epidurálnej analgézie? Áno, ponúkame ju všetkým rodičkám, poplatok je 152 €
Aká je dostupnosť epidurálnej analgézie? 24 hod. denne
Koľko týždňov pred pôrodom je nutné vybaviť si EDA? do pôrodu
Podmienky na podanie EDA: Je potrebné za úkon vopred zaplatiť
Je nutný pohovor s anestéziológom
Cisársky rez
Umožňujete prítomnosť partnera pri sekcii? Nie
Umožňujete položenie zdravého novorodenca bezprostredne po sekcii matke na telo? Nie
Ak áno, ako dlho je bábätko s matkou?
Majú ženy, ktoré budú rodiť sekciou, možnosť vybrať si spôsob anestézie? Využívame všetky druhy anestézie, metódu vyberá zdravotnícky personál podľa zdravotného stavu matky a dieťaťa
Aké spôsoby anestézie používate?
Za akú dobu a za akých podmienok po sekcii je zdravý novorodenec umiestnený nastálo pri matke? ak je matka schopná postarať sa, podľa jej želania
Môže matke na izbe, na oddelení šestonedelia, pomáhať blízka osoba do doby, kým je schopná samostatne sa o novorodenca postarať? Áno, ale je potrebné za túto osobu zaplatiť poplatok 18 €/deň na nadštandardnej izbe, za celú izbu 40 € €
Je vo vašom zariadení perinatologické centrum, resp. oddelenie pre patologických novorodencov, nedonosené deti a pod. ? nemocnica ako jediná v regióne má špičkovú novorodeneckú JIS - kontakt matky a novorodenca sa riadi aktuálnym zdravotným stavom
3. NOVORODENECKÉ ODDELENIE
Po narodení zdravého novorodenca: osušeného novorodenca bezprostredne po pôrode umiestnime do kontaktu koža na kožu s matkou bez prerušenia až do spoločného odchodu matky a dieťaťa z pôrodnej sály
matke položíme na brucho a po chvíľke odnášame
matke ukážeme a odnášame na merania, základné vyšetrenia a obliekanie
Prvé potrebné vyšetrenia novorodenca: deti sú odnášané do inej, špeciálne na to určenej miestnosti, kam osoba doprevádzajúca rodičku môže ísť
Počas dvoch hodín po pôrode, kým je matka na pôrodnej sále, je zdravý novorodenec: na novorodeneckom oddelení
po celý čas pri matke na posteli
po celý čas pri matke, v postieľke alebo na termolôžku vedľa nej
Prvé priloženie dieťaťa k prsníku obvykle prebieha: Pár minút po pôrode, po ošetrení a oblečení novorodenca
Ihneď po pôrode, kým je ešte nahé, len zabalené do plienky
Do cca 2 hodín po pôrode, ešte na pôrodnej sále
Má matka možnosť nepretržitého kontaktu s novorodencom od prvej chvíle po pôrode až do odchodu domov?
Ako obvykle prebiehajú prvé minúty dieťatka po pôrode?
Realizujete vo vašej pôrodnici možnosť "samoprisatia" novorodenca na pôrodnej sále?
4. ŠESTONEDELIE
Izby na oddelení šestonedelia sú: izby typu rooming-in, ale matka môže v prípade potreby zveriť dieťa do starostlivosti zdravotných sestier
izby typu rooming-in, novorodenca prinášame po cca hod. pozorovania dieťaťa na novorodeneckom oddelení
Keď je oddelenie šestonedelia preplnené: sú matky umiestnené na inom rizikovej gravidity, resp. operačnom oddelení, bez novorodencov
Sociálne zariadenia na oddelení šestonedelia sú: samostatné pre každú izbu (počet takýchto izieb: 2)
spoločné pre 2 izby - bunky
počet takýchto izieb/buniek na oddelení: 18
počet lôžok na izbe: 2-3
Počet lôžok v jednej klasickej izbe na oddelení šestonedelia: 2-3
Nadštandardné izby na oddelení šestonedelia: Áno, za poplatok 18 €
Koľko ich je a v čom spočíva ich nadštandard? 2 - samostatné WC + sprcha, možnosť rezervovať celú 2-lôžkovú izbu pre seba, prípadne s partnerom
Je možné na vašom oddelení ubytovať aj otca dieťaťa, prípadne inú sprevádzajúcu osobu matky? Áno, sprevádzajúca osoba si môže objednať i stravu za poplatok podľa aktuálného cenníka € / deň
Áno, kohokoľvek, za poplatok 35 € / deň
5. PODPORA DOJČENIA
Na podporu dojčenia: rodičky môžu kedykoľvek zatelefonovať do pôrodnice a poprosiť o radu
ponúkame zoznam kvalifikovaných poradkýň v dojčení
sú na oddelení k dispozícii ručné odsávačky
je na oddelení k dispozícii elek. odsávačka
deti nevážime každý deň, iba pri kúpaní
deti vážime pred a po každom dojčení, kvôli kontrole množstva vypitého mlieka
poskytujeme písomné podklady na nástenke
poskytujeme kvalifikované poradenstvo vyškolených sestier
máme na oddelení laktačnú sestru, ktorá sa venuje len podpore dojčenia
poskytujeme písomné materiály všetkým rodičkám
Novorodencov dokrmujeme: umelé mlieko, pasterizované ženské mlieko
Novorodencov dokrmujeme pomocou: striekačka (fľaša)
K dokrmovaniu pristupujeme: zastavená laktácia, nedostatok mlieka % detí s minimálne 1 dokrmom
Pri prepustení je plne dojčených 0,92 % detí
6. INÉ SLUŽBY
Odber pupočníkovej krvi: Áno
Záujem o odber pupočníkovej krvi: treba dať dopredu vedieť
Komu: službukonajúcemu lekárovi a pôrodnej asistentke priamo pri pôrode
Formou: ústne
Príbuzní môžu matku a novorodenca navštevovať: je určený rozvrh návštevných hodín, od – do: PO-PI 15:00-17:00, SO-NE 13:00-17:00
Návštevy môžu prebiehať: pre návštevy je vyhradený spoločný priestor (návštevná miestnosť / chodba / jedáleň)
priamo na nadštandardnej izbe
Návštevy prebiehajú: bez dieťaťa, dieťa je vtedy u novorodeneckých sestier
Primerná dĺžka pobytu po pôrode: po sekcii 5 dní
po vaginálnom pôrode 4 dni
Iné služby ktoré poskytuje pôrodnica: prepichovanie ušných lalôčikov pre náušnice
Skúsenosti, podnety alebo plány do budúcna:
FINANČNÉ ZHRNUTIE
Poplatok za sprevádzajúcu osobu pri pôrode 30 €
Poplatok za nadštandardnú pôrodnú sálu
Poplatok za výber pôrodníka 300 €
Poplatok za výber pôrodnej asistentky neposkytujeme
Poplatok za epidurálnu analgéziu 152 €
Poplatok za nadštandardnú izbu na šestonedelí 18 €
Doplatok za ubytovanie sprevádzajúcej osoby 35 €
Doplatok za stravu sprevádzajúcej osoby cena celodennej stravy €
Nemocnica - info: treeLevel=3