piatok 04.12.2020 | meniny má Barbora  

Porovnanie pôrodníc

Vyberte si zariadenie na porovnanie:Názov nemocnice: Nemocnica Zvolen
Adresa nemocnice: Nemocnica Zvolen a.s., člen skupiny AGEL, Kuzmányho nábrežie 28, 960 01 Zvolen
Webstránka nemocnice: www.nemocnicazvolen.sk
GYNEKOLOGICKO-PÔRODNÍCKE ODDELENIE
Prednosta: MUDr. Peter Molitoris
Adresa oddelenia: Nemocnica Zvolen a.s., člen skupiny AGEL, Kuzmányho nábrežie 28, 960 01 Zvolen
e-mail: peter.molitoris@nemzvolen.sk
tel: 045/5201421
Vrchná sestra: Mgr. Katarína Farbiaková
e-mail: gynvrch@nemzvolen.sk
tel: 045/5201503
Telefón na pôrodnú sálu: 045/5201634
INFORMÁCIE O GYNEKOLOGICKO-PÔRODNÍCKOM ODDELENÍ
Počet lôžok na oddelení: 40
Počet miest pre „rooming in“: 12
Počet izieb na oddelení: 8
Počet nadštandardných izieb (typ, cena, vybavenie): 1 izba 1lôžko 20 € - matka; WC, sprcha, chladnička, rýchlovarná kanvica, mikrovlnka
Počet pôrodov: 1232
Počet / percento pôrodov sekciou: 280
Počet / percento pôrodov s epiziotómiou: 582
Počet / percento pôrodov s EDA: 15
NOVORODENECKÉ ODDELENIE
Primár: MUDr. Oľga Švecová
e-mail: olga.svecova@nemzvolen.sk
tel: 045/5201835, novor.t
ZMLUVNÉ POISŤOVNE
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s.: Áno
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.: Áno
Union zdravotná poisťovňa, a.s.: Áno
Iné:
1. PREDPÔRODNÁ STAROSTLIVOSŤ
Predpôrodná príprava Poskytujeme formou:
v priestore: prízemie detského oddelenia
v rozsahu: 2 hod.
cena: 6 €
kontakt: 045/5201664, objednáva sa
Prehliadka pôrodnice Je možné pozrieť si pôrodnú sálu, oddelenie šestonedelia, novorodenecké oddelenie
Je potrebné vašu pôrodnicu dopredu informovať, že tehotná chce rodiť u vás? Nie
Má tehotná povinnosť chodiť do poradne pred pôrodom vo vašej pôrodnici? Nie
Kde túto poradňu budúce rodičky nájdu a aké sú ordinačné hodiny?
Je potrebné sa dopredu objednať do poradne? Nie
Do poradne si treba pripraviť: Tehotenskú knižku
Akceptujete vo vašej pôrodnici individuálne pôrodné plány? Áno, nie je potrebné konzultovať ho pred pôrodom
Môže rodičku sprevádzať blízka osoba? Áno, akceptujeme i viac osôb pri pôrode (max. )
podľa počtu rodiacich žien
Sprevádzajúca osoba môže byť: dula
priateľka
iní rodinní príslušníci (sestra, svokra)
matka rodičky
partner rodičky
Aké podmienky musí doprovod spĺňať? pripravený na pôrod, adekvátna kultúra správania, rešpektovanie pokynov personálu
Odkedy môže sprevádzajúca osoba ostať s rodiacou ženou v pôrodnici? od 1. doby pôrodnej
Ako dlho po samotnom pôrode môže doprovod ostať s matkou a novorodencom? podľa počtu rodičiek na pôrodnej sláe, max. 2 hod. po pôrode
Poplatok za sprevádzajúcu osobu pri pôrode je 30 €
uhrádza sa po pôrode v hotovosti
2. PODMIENKY NA PÔROD A PRIEBEH PÔRODU
Je vo vašej pôrodnici možnosť objednať si k pôrodu konkrétneho pôrodníka alebo pôrodnú asistentku? konkrétnu pôrodnú asistentku
konkrétneho pôrodníka
Pri dohode s konkrétnym pôrodníkom alebo pôrodnou asistentkou je poplatok: lekár 250, pôrodná asistentka 50 €
Podmienky dohody sú: po osobnom dohovore s konkrétnou osobou
Čo má rodička urobiť v prípade, že objednaný lekár/PA k pôrodu nepríde: stornuje sa zmluva, ktorá sa uzatvára pred pôrodom
Môže rodičku sprevádzať aj obvodný lekár, alebo pôrodník či pôrodná asistentka z iného zariadenia? len lekár, ktorý má zmluvu so zdravotníckym zariadením
Žena trávi 1. dobu pôrodnú: na izbe čakateliek, na pôrodnu sálu ide tesne pred 2.DP
Je miestnosť, kde rodička trávi 1.DP, určená aj na 2.DP a 3.DP? Nie
Počet pôrodných boxov (oddelené alebo prechodné): 3 boxy, z toho jeden oddelený
Rodičky majú k dispozícii: karimatky, žinenky, príp. iné podložky vhodné na pohyb na zemi
sprcha
možnosť využiť EDA
možnosť požiadať o lieky proti bolesti
klasická pôrodná posteľ
pôrodná stolička
polohovateľné pôrodné kreslo
klasická nemocničná posteľ
veľké lopty
prehrávač s hudbou
aromolampa
ENTONOX
Máte nadštandardnú pôrodnú sálu? Nie
Na nadštandardnej sále bolo realizovaných:
Vybavenie nadštandardnej sály:
Postoj ku klystíru: odporúčame všetkým rodičkám, ak však žena odmieta, vyhovieme jej
rodičky poučíme a ony samé sa rozhodujú o jeho aplikácii
Postoj k holeniu pubického ochlpenia: odporúčame v opodstatnených prípadoch (napr.: pravdepodobnosť episiotómie)
rodičky sa samostatne, po poučení, rozhodujú o holení, či neholení
Počas 1. DP môže zdravá rodička: používať rôzne pomôcky
neobmedzene sa sprchovať len v prípade, že tam nie sú prítomné ďalšie rodičky
voľne sa pohybovať v priestoroch pôrodného traktu
prijímať nápoje
S akými polohami rodičky počas 2. DP máte vo vašom zariadení skúsenosť? polosed na polohovateľnom pôrodnom kresle, na boku
Za akých podmienok podávate ženám analgetiká a anestetiká? personál o tejto možnosti informuje každú rodičku po nástupe silne bolestivých kontrakcií
Epidurálna analgézia
Umožňujete využitie epidurálnej analgézie? Áno, ale rodičky musia o ňu samé dopredu požiadať, poplatok je 120 €
Aká je dostupnosť epidurálnej analgézie? závisí to od personálu OAIM oddelenia
Koľko týždňov pred pôrodom je nutné vybaviť si EDA? 2 týždne pred predpokladaným termínom pôrodu, návšteva anesteziologickej ambulancie
Podmienky na podanie EDA: Je nutné spísať zmluvu
Je nutný pohovor s anestéziológom
Je potrebné predoperačné vyšetrenie
Cisársky rez
Umožňujete prítomnosť partnera pri sekcii? Nie
Umožňujete položenie zdravého novorodenca bezprostredne po sekcii matke na telo? Nie
Ak áno, ako dlho je bábätko s matkou?
Majú ženy, ktoré budú rodiť sekciou, možnosť vybrať si spôsob anestézie? Áno, majú možnosť vybrať si medzi celkovou, spinálnou, epidurálnou anestéziou
Aké spôsoby anestézie používate? Počet sekcií v celkovej anestézii 8
Počet sekcií v spinálnej anestézii 278
Za akú dobu a za akých podmienok po sekcii je zdravý novorodenec umiestnený nastálo pri matke? Na 1.- 2. deň podľa zdravotného stavu matky
Môže matke na izbe, na oddelení šestonedelia, pomáhať blízka osoba do doby, kým je schopná samostatne sa o novorodenca postarať? len na nadštandardnej izbe
Je vo vašom zariadení perinatologické centrum, resp. oddelenie pre patologických novorodencov, nedonosené deti a pod. ? Nie, v prípade vážnych komplikácií novorodencov prevážame do Banskej Bystrice
3. NOVORODENECKÉ ODDELENIE
Po narodení zdravého novorodenca: matke ukážeme a odnášame na merania, základné vyšetrenia a obliekanie
matke položíme na brucho a po chvíľke odnášame
matke položíme na brucho, umožňujeme dieťaťu prvé dojčenie, ak prejaví záujem. Na základné vyšetrenia ho odnášame po cca: 5 min.
podľa želania matky 2 hod. bezprostredne po pôrode umiestnime do kontaktu koža na kožu
Prvé potrebné vyšetrenia novorodenca: deti sú odnášané do inej, špeciálne na to určenej miestnosti, osoba doprevádzajúca rodičku tam nemá prístup
Počas dvoch hodín po pôrode, kým je matka na pôrodnej sále, je zdravý novorodenec: na novorodeneckom oddelení
striedavo pri matke a na termolôžku v inej miestnosti
v inkubátore alebo na termolôžku v špeciálnej miestnosti
po celý čas pri matke, v postieľke alebo na termolôžku vedľa nej
Prvé priloženie dieťaťa k prsníku obvykle prebieha: Ihneď po pôrode, kým je ešte nahé, len zabalené do plienky
Pár minút po pôrode, po ošetrení a oblečení novorodenca
Má matka možnosť nepretržitého kontaktu s novorodencom od prvej chvíle po pôrode až do odchodu domov? Áno
Ako obvykle prebiehajú prvé minúty dieťatka po pôrode?
Realizujete vo vašej pôrodnici možnosť "samoprisatia" novorodenca na pôrodnej sále? Áno
4. ŠESTONEDELIE
Izby na oddelení šestonedelia sú: izby typu rooming-in, ale matka môže v prípade potreby zveriť dieťa do starostlivosti zdravotných sestier
izby typu rooming-in, novorodenca prinášame po cca 3-4 hod. pozorovania dieťaťa na novorodeneckom oddelení
Keď je oddelenie šestonedelia preplnené: matky sú umiestnené na gynekologickom oddelení bez novorodencov, v závislosti od situácie aj s novorodencami
Sociálne zariadenia na oddelení šestonedelia sú: spoločné pre všetky ženy na oddelení, umiestnené na chodbe (počet lôžok na soc. zariadenie: 7)
Počet lôžok v jednej klasickej izbe na oddelení šestonedelia: 3
Nadštandardné izby na oddelení šestonedelia: Áno, za poplatok 20 €
Koľko ich je a v čom spočíva ich nadštandard? 1 izba, samostatné WC, sprcha, TV, chladnička, mikrovlnka, prítomnosť manžela, rodinných príslušníkov i v noci
Je možné na vašom oddelení ubytovať aj otca dieťaťa, prípadne inú sprevádzajúcu osobu matky? 12
5. PODPORA DOJČENIA
Na podporu dojčenia: rodičky môžu kedykoľvek zatelefonovať do pôrodnice a poprosiť o radu
sú na oddelení k dispozícii ručné odsávačky
deti nevážime každý deň, iba
poskytujeme písomné podklady na nástenke
poskytujeme písomné materiály všetkým rodičkám
poskytujeme kvalifikované poradenstvo vyškolených sestier
Novorodencov dokrmujeme: Nutrilon HA, Beba HA, Sunar HA
Novorodencov dokrmujeme pomocou: pohár, striekačka, zo súhlasom matky aj fľaškou
K dokrmovaniu pristupujeme: príliš veľký úbytok na váhe
keď matka opustí oddelenie, pri kontraindikácii dojčenia zo strany matky % detí s minimálne 1 dokrmom
Pri prepustení je plne dojčených 99 % detí
6. INÉ SLUŽBY
Odber pupočníkovej krvi: Áno
Záujem o odber pupočníkovej krvi: informuje pri príjme
Príbuzní môžu matku a novorodenca navštevovať: kedykoľvek počas dňa
Návštevy môžu prebiehať: priamo na nadštandardnej izbe
Návštevy prebiehajú: s dieťaťom
Primerná dĺžka pobytu po pôrode: po sekcii 3-4 dní
po vaginálnom pôrode 3-4 dni
Iné služby ktoré poskytuje pôrodnica: prepichovanie ušných lalôčikov pre náušnice
Skúsenosti, podnety alebo plány do budúcna:
FINANČNÉ ZHRNUTIE
Poplatok za sprevádzajúcu osobu pri pôrode 25 €
Poplatok za nadštandardnú pôrodnú sálu neposkytujeme
Poplatok za výber pôrodníka 250 €
Poplatok za výber pôrodnej asistentky 55 €
Poplatok za epidurálnu analgéziu 120 €
Poplatok za nadštandardnú izbu na šestonedelí 15 €
Doplatok za ubytovanie sprevádzajúcej osoby 10 €
Doplatok za stravu sprevádzajúcej osoby neposkytujeme
Nemocnica - info: treeLevel=3