pondelok 19.04.2021 | meniny má Jela  

Porovnanie pôrodníc

Vyberte si zariadenie na porovnanie:Názov nemocnice: Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n.o.
Adresa nemocnice: Nám. Republiky 12, 984 39 Lučenec
Webstránka nemocnice: www.lcnsp.sk
GYNEKOLOGICKO-PÔRODNÍCKE ODDELENIE
Prednosta:
Adresa oddelenia: Gynekologicko pôrodnícke odd. VšNsP Lučenec
e-mail:
tel: 047/4311627
Vrchná sestra: Bc. Eva Košková
e-mail:
tel: 047/4311620
Telefón na pôrodnú sálu:
INFORMÁCIE O GYNEKOLOGICKO-PÔRODNÍCKOM ODDELENÍ
Počet lôžok na oddelení: 50
Počet miest pre „rooming in“: 22
Počet izieb na oddelení: 8
Počet nadštandardných izieb (typ, cena, vybavenie): 2 jednoposteľové, 20 €
Počet pôrodov: 917
Počet / percento pôrodov sekciou: 247
Počet / percento pôrodov s epiziotómiou: 354
Počet / percento pôrodov s EDA:
NOVORODENECKÉ ODDELENIE
Primár: Prof.MUDr.Karol Kralinský, PhD. prednost
e-mail:
tel: 047/4311461
ZMLUVNÉ POISŤOVNE
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s.: Áno
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.: Áno
Union zdravotná poisťovňa, a.s.: Áno
Iné:
1. PREDPÔRODNÁ STAROSTLIVOSŤ
Predpôrodná príprava Poskytujeme formou: Psychofyzická príprava a prenatálna jóga
v priestore: pri gynekologickej ambulancii VšNsP Lučenec n.o
v rozsahu: 1 hod.
cena: 4 €
kontakt: 047/4311296
Prehliadka pôrodnice Je možné pozrieť si pôrodnú sálu, oddelenie šestonedelia, novorodenecké oddelenie
Je potrebné vašu pôrodnicu dopredu informovať, že tehotná chce rodiť u vás? Nie
Má tehotná povinnosť chodiť do poradne pred pôrodom vo vašej pôrodnici? Áno, najneskôr v 37. týždni
odporúčame od 37 týždňa u nás v ambulancii termínovej gravidity
Kde túto poradňu budúce rodičky nájdu a aké sú ordinačné hodiny? Kontakt: Gynekologická ambulancia VšNsP Lučenec n.o č.t 0474311296
Je potrebné sa dopredu objednať do poradne? Áno, telefonicky, osobne
Do poradne si treba pripraviť: Tehotenskú knižku
Moč
Akceptujete vo vašej pôrodnici individuálne pôrodné plány? Áno, je vhodné prísť plán prekonzultovať ešte pred začiatkom pôrodu
Môže rodičku sprevádzať blízka osoba? Áno, akceptujeme max. jednu osobu pri pôrode
Sprevádzajúca osoba môže byť: priateľka
iní rodinní príslušníci (sestra, svokra)
matka rodičky
partner rodičky
dula
Aké podmienky musí doprovod spĺňať? podpis a akceptovanie podmienok uvedených v informovanom súhlase
Odkedy môže sprevádzajúca osoba ostať s rodiacou ženou v pôrodnici? podľa rozhodnutia službukonajúceho lekára
Ako dlho po samotnom pôrode môže doprovod ostať s matkou a novorodencom? 2 hodiny po pôrode
Poplatok za sprevádzajúcu osobu pri pôrode je 36 €
uhrádza sa pred pôrodom priamej platby
2. PODMIENKY NA PÔROD A PRIEBEH PÔRODU
Je vo vašej pôrodnici možnosť objednať si k pôrodu konkrétneho pôrodníka alebo pôrodnú asistentku? nie je možná voľba konkrétneho ošetrujúceho
Pri dohode s konkrétnym pôrodníkom alebo pôrodnou asistentkou je
Môže rodičku sprevádzať aj obvodný lekár, alebo pôrodník či pôrodná asistentka z iného zariadenia? Nie
Žena trávi 1. dobu pôrodnú: Na izbe čakateliek, od nálezu cm na pôrodnom boxe/sále
Je miestnosť, kde rodička trávi 1.DP, určená aj na 2.DP a 3.DP? Nie
Počet pôrodných boxov (oddelené alebo prechodné): 2 pôrodné boxy, každý s dvoma pôrodnými lôžkami, oddelené závesom
Rodičky majú k dispozícii: sprcha
možnosť využiť EDA
klasická pôrodná posteľ
polohovateľné pôrodné kreslo
veľké lopty
karimatky, žinenky, príp. iné podložky vhodné na pohyb na zemi
klasická nemocničná posteľ
aromolampa
možnosť požiadať o lieky proti bolesti
Máte nadštandardnú pôrodnú sálu? Nie
Na nadštandardnej sále bolo realizovaných:
Vybavenie nadštandardnej sály:
Postoj ku klystíru: odporúčame všetkým rodičkám, ak však žena odmieta, vyhovieme jej
rodičky poučíme a ony samé sa rozhodujú o jeho aplikácii
Postoj k holeniu pubického ochlpenia: rodičky sa samostatne, po poučení, rozhodujú o holení, či neholení
Počas 1. DP môže zdravá rodička: prijímať nápoje
voľne sa pohybovať v priestoroch pôrodného traktu
neobmedzene sa sprchovať
S akými polohami rodičky počas 2. DP máte vo vašom zariadení skúsenosť? klasická, v polosede
Za akých podmienok podávate ženám analgetiká a anestetiká? personál o tejto možnosti informuje len niektoré rodičky, ktoré majú problém zvládať bolesť alebo iný problém ()
Epidurálna analgézia
Umožňujete využitie epidurálnej analgézie? Áno, ponúkame ju všetkým rodičkám, poplatok je 100 €
Aká je dostupnosť epidurálnej analgézie? 24 hod. denne
Koľko týždňov pred pôrodom je nutné vybaviť si EDA?
Podmienky na podanie EDA: vhodný pohovor s anesteziológom v rámci prípravy na pôrod
Cisársky rez
Umožňujete prítomnosť partnera pri sekcii? Môže byť pred operačnou sálou a pri ošetrení dieťaťa
Umožňujete položenie zdravého novorodenca bezprostredne po sekcii matke na telo? Áno
Ak áno, ako dlho je bábätko s matkou?
Majú ženy, ktoré budú rodiť sekciou, možnosť vybrať si spôsob anestézie? Využívame všetky druhy anestézie, metódu vyberá zdravotnícky personál podľa zdravotného stavu matky a dieťaťa
Aké spôsoby anestézie používate? Počet sekcií v celkovej anestézii 50
Počet sekcií v spinálnej anestézii 231
Za akú dobu a za akých podmienok po sekcii je zdravý novorodenec umiestnený nastálo pri matke? 24 hod. podľa stavu novorodenca
Môže matke na izbe, na oddelení šestonedelia, pomáhať blízka osoba do doby, kým je schopná samostatne sa o novorodenca postarať? Nie
Je vo vašom zariadení perinatologické centrum, resp. oddelenie pre patologických novorodencov, nedonosené deti a pod. ? Áno, zdravé matky sú k svojim novorodencom na toto oddelenie premiestnené po cca dňoch
Áno, podľa zdravotného stavu matky.
3. NOVORODENECKÉ ODDELENIE
Po narodení zdravého novorodenca: matke položíme na brucho a po chvíľke odnášame
matke položíme na brucho, umožňujeme dieťaťu prvé dojčenie, ak prejaví záujem. Na základné vyšetrenia ho odnášame po cca: 10 min.
Prvé potrebné vyšetrenia novorodenca: prebiehajú v blízkosti matky, tak, že na dieťa vidí resp. v tej istej miestnosti, kde porodila
Počas dvoch hodín po pôrode, kým je matka na pôrodnej sále, je zdravý novorodenec: na novorodeneckom oddelení
v inkubátore alebo na termolôžku v špeciálnej miestnosti
Prvé priloženie dieťaťa k prsníku obvykle prebieha: Na oddelení šestonedelia, obvykle po cca 2 hodinách
Pár minút po pôrode, po ošetrení a oblečení novorodenca
Ihneď po pôrode, kým je ešte nahé, len zabalené do plienky
Podľa priania matky
Má matka možnosť nepretržitého kontaktu s novorodencom od prvej chvíle po pôrode až do odchodu domov? Nie
Ako obvykle prebiehajú prvé minúty dieťatka po pôrode? Po pôrode preberá na pôr. sále novorodenca detská sestra,v prípade zaujmu rodičky prikladá dieťa novorodenca k prsníku, v novor. boxe zrealizuje prvé ošetrenie. Potom odchádza s dieťaťom na novorod. odd.,kde je dieťa následne vyšetrené
Realizujete vo vašej pôrodnici možnosť "samoprisatia" novorodenca na pôrodnej sále? Áno
Keď matka prejaví záujem.
4. ŠESTONEDELIE
Izby na oddelení šestonedelia sú: izby typu rooming-in, novorodenca prinášame po cca 24 hod. pozorovania dieťaťa na novorodeneckom oddelení
izby typu rooming-in, ale matka môže v prípade potreby zveriť dieťa do starostlivosti zdravotných sestier
Keď je oddelenie šestonedelia preplnené: matky sú umiestnené v náhradných priestoroch oddelenia šestonedelia
Sociálne zariadenia na oddelení šestonedelia sú: samostatné pre každú izbu (počet takýchto izieb: 2)
spoločné pre 2 izby - bunky
počet takýchto izieb/buniek na oddelení: 3
počet lôžok na izbe: 3
Počet lôžok v jednej klasickej izbe na oddelení šestonedelia: 3
Nadštandardné izby na oddelení šestonedelia: Áno, za poplatok 20 €
Koľko ich je a v čom spočíva ich nadštandard? 2 izby, polohovateľné lôžko, samostatné sociálne priestory, WC sprcha, chladnička, mikrovlnka, kanvica
Je možné na vašom oddelení ubytovať aj otca dieťaťa, prípadne inú sprevádzajúcu osobu matky? Nie, taká možnosť v našom zariadení nie je
5. PODPORA DOJČENIA
Na podporu dojčenia: poskytujeme kvalifikované poradenstvo vyškolených sestier
poskytujeme písomné materiály všetkým rodičkám
poskytujeme písomné podklady na nástenke
deti vážime pred a po každom dojčení, kvôli kontrole množstva vypitého mlieka
rodičky môžu kedykoľvek zatelefonovať do pôrodnice a poprosiť o radu
máme na oddelení laktačnú sestru, ktorá sa venuje len podpore dojčenia
deti nevážime každý deň, iba plne dojčené deti, pri odchode domov
Novorodencov dokrmujeme: počiatočné mlieka
Novorodencov dokrmujeme pomocou: striekačkou
K dokrmovaniu pristupujeme: v prípade pred rozbehnutím laktácie, event. nedostatočnej laktácii, event. iné prípady zdravotného charakteru u rodičky % detí s minimálne 1 dokrmom
Pri prepustení je plne dojčených 95 % detí
6. INÉ SLUŽBY
Odber pupočníkovej krvi: Áno
Záujem o odber pupočníkovej krvi: netreba vopred oznamovať
Príbuzní môžu matku a novorodenca navštevovať: je určený rozvrh návštevných hodín, od – do: 14:00 - 16:00
Návštevy môžu prebiehať: pre návštevy je vyhradený spoločný priestor (návštevná miestnosť / chodba / jedáleň)
priamo na nadštandardnej izbe
Návštevy prebiehajú: bez dieťaťa, dieťa je vtedy u sestier na novorodeneckej izbe
s dieťaťom na nadštandardných izbách
Primerná dĺžka pobytu po pôrode: po sekcii 5 dní
po vaginálnom pôrode 4 dni
Iné služby ktoré poskytuje pôrodnica:
Skúsenosti, podnety alebo plány do budúcna:
FINANČNÉ ZHRNUTIE
Poplatok za sprevádzajúcu osobu pri pôrode 36 €
Poplatok za nadštandardnú pôrodnú sálu neposkytujeme
Poplatok za výber pôrodníka neposkytujeme
Poplatok za výber pôrodnej asistentky neposkytujeme
Poplatok za epidurálnu analgéziu 100 €
Poplatok za nadštandardnú izbu na šestonedelí 20 €
Doplatok za ubytovanie sprevádzajúcej osoby nie je možnosť ubytovať
Doplatok za stravu sprevádzajúcej osoby neposkytujeme
Nemocnica - info: treeLevel=3