piatok 18.09.2020 | meniny má Eugénia  

Porovnanie pôrodníc

Vyberte si zariadenie na porovnanie:Názov nemocnice: FNsP F.D. Roosevelta Banská Bystrica
Adresa nemocnice: Námestie L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica
Webstránka nemocnice: www.fnspfdr.sk
GYNEKOLOGICKO-PÔRODNÍCKE ODDELENIE
Prednosta: MUDr. Karol Dókuš, PhD.
Adresa oddelenia: FNsP F.D. Roosevelta, monoblok B1 - 1. posch.; B2 - 1., 2., 3. posch., L. Svobodu 1, Banská Bystrica
e-mail: sekretariatgyn@nspbb.sk kdokus@nspbb.sk
tel: 048/41 3033, 2905
Vrchná sestra: PhDr. Bc. Elena Drapáčová,
e-mail: edrapacova@nspbb.sk
tel: 048/4413423
Telefón na pôrodnú sálu: 048/441 2881, 3829
INFORMÁCIE O GYNEKOLOGICKO-PÔRODNÍCKOM ODDELENÍ
Počet lôžok na oddelení: 68
Počet miest pre „rooming in“: 18
Počet izieb na oddelení: 10
Počet nadštandardných izieb (typ, cena, vybavenie): gynek. poop. odd. - dve nadštandardné izby, odd. šestonedelia - jedna nadštandardná izba
Počet pôrodov: 1153
Počet / percento pôrodov sekciou: 294
Počet / percento pôrodov s epiziotómiou: 680
Počet / percento pôrodov s EDA:
NOVORODENECKÉ ODDELENIE
Primár: MUDr. Milada Mošková
e-mail:
tel: 048/4412727
ZMLUVNÉ POISŤOVNE
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s.: Áno
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.: Áno
Union zdravotná poisťovňa, a.s.: Áno
Iné:
1. PREDPÔRODNÁ STAROSTLIVOSŤ
Predpôrodná príprava Neposkytujeme, ale odporúčame rodičom predpôrodnú prípravu u iného subjektu:
Prehliadka pôrodnice Je možné pozrieť si pôrodnú sálu, oddelenie šestonedelia, novorodenecké oddelenie
Je potrebné vašu pôrodnicu dopredu informovať, že tehotná chce rodiť u vás? tehotná, kt.chce u nás rodiť navštevuje antepartálnu poradňu od 36-37.t.t.
Má tehotná povinnosť chodiť do poradne pred pôrodom vo vašej pôrodnici? Áno, najneskôr v 37. týždni
Kde túto poradňu budúce rodičky nájdu a aké sú ordinačné hodiny? Hodiny: pondelok, streda, piatok od 7,00 - 13,30 hod.
Kontakt: Poliklinika FN F.D.Roosevelta, 2.poschodie, tel.kontakt.: 048/ 441 3634
Je potrebné sa dopredu objednať do poradne? Áno, telefonicky
Do poradne si treba pripraviť: Moč
Tehotenskú knižku
Akceptujete vo vašej pôrodnici individuálne pôrodné plány? Áno, je vhodné prísť plán prekonzultovať ešte pred začiatkom pôrodu
Môže rodičku sprevádzať blízka osoba? Áno, akceptujeme max. jednu osobu pri pôrode
Sprevádzajúca osoba môže byť: dula
priateľka
matka rodičky
iní rodinní príslušníci (sestra, svokra)
partner rodičky
Aké podmienky musí doprovod spĺňať? obuv + odev na prezlečenie (poskytujeme v p.p. jednorazové prádlo), akceptácia personálu
Odkedy môže sprevádzajúca osoba ostať s rodiacou ženou v pôrodnici? Pri prechode z izby čakateliek na pôrodný box
Ako dlho po samotnom pôrode môže doprovod ostať s matkou a novorodencom? počas pobytu rodičky na pôrodnej sále (2 hod. po pôrode)
Poplatok za sprevádzajúcu osobu pri pôrode je 33 €
uhrádza sa pred pôrodom prevodom alebo osobne v pokladni FNsP
2. PODMIENKY NA PÔROD A PRIEBEH PÔRODU
Je vo vašej pôrodnici možnosť objednať si k pôrodu konkrétneho pôrodníka alebo pôrodnú asistentku? konkrétneho pôrodníka
Pri dohode s konkrétnym pôrodníkom alebo pôrodnou asistentkou je poplatok: 230eur €
Podmienky dohody sú: zmluvnou dohodou
Čo má rodička urobiť v prípade, že objednaný lekár/PA k pôrodu nepríde: vypíše odstúpenie od zmluvy a bude jej vrátený poplatok
Môže rodičku sprevádzať aj obvodný lekár, alebo pôrodník či pôrodná asistentka z iného zariadenia? Nie
Žena trávi 1. dobu pôrodnú: Na izbe čakateliek, od nálezu cm na pôrodnom boxe/sále
Je miestnosť, kde rodička trávi 1.DP, určená aj na 2.DP a 3.DP? Nie
Počet pôrodných boxov (oddelené alebo prechodné): 3 oddelené pôr. boxy
Rodičky majú k dispozícii: možnosť požiadať o lieky proti bolesti
možnosť využiť EDA
sprcha
karimatky, žinenky, príp. iné podložky vhodné na pohyb na zemi
aromolampa
polohovateľné pôrodné kreslo
klasická nemocničná posteľ
veľké lopty
rebriny
Máte nadštandardnú pôrodnú sálu? Nie
Na nadštandardnej sále bolo realizovaných: % pôrodov
Vybavenie nadštandardnej sály:
Postoj ku klystíru: odporúčame v opodstatnených prípadoch (napr.: )
odporúčame všetkým rodičkám, ak však žena odmieta, vyhovieme jej
Postoj k holeniu pubického ochlpenia: odporúčame všetkým rodičkám
rodičky sa samostatne, po poučení, rozhodujú o holení, či neholení
Počas 1. DP môže zdravá rodička: voľne sa pohybovať v priestoroch pôrodného traktu
neobmedzene sa sprchovať
poprosiť vyškolenú pôrodnú asistentku o masáž
používať rôzne pomôcky
prijímať nápoje
S akými polohami rodičky počas 2. DP máte vo vašom zariadení skúsenosť? polohovanie na posteli - pôrodná polohovateľná posteľ,
Za akých podmienok podávate ženám analgetiká a anestetiká? personál o tejto možnosti informuje každú rodičku pri príchode do pôrodnice
Epidurálna analgézia
Umožňujete využitie epidurálnej analgézie? Áno, ale rodičky musia o ňu samé dopredu požiadať, poplatok je €
Aká je dostupnosť epidurálnej analgézie? dohoda s anesteziológom
Koľko týždňov pred pôrodom je nutné vybaviť si EDA?
Podmienky na podanie EDA: Je potrebné za úkon vopred zaplatiť
Je nutné spísať zmluvu
Je nutný pohovor s anestéziológom
Cisársky rez
Umožňujete prítomnosť partnera pri sekcii? Nie
Umožňujete položenie zdravého novorodenca bezprostredne po sekcii matke na telo? Matke novorodenca ukážeme
Ak áno, ako dlho je bábätko s matkou?
Majú ženy, ktoré budú rodiť sekciou, možnosť vybrať si spôsob anestézie? Áno, majú možnosť vybrať si medzi celkovou, spinálnou, epidurálnou anestéziou
Aké spôsoby anestézie používate?
Za akú dobu a za akých podmienok po sekcii je zdravý novorodenec umiestnený nastálo pri matke? po 12 hod.
Môže matke na izbe, na oddelení šestonedelia, pomáhať blízka osoba do doby, kým je schopná samostatne sa o novorodenca postarať? Nie
Je vo vašom zariadení perinatologické centrum, resp. oddelenie pre patologických novorodencov, nedonosené deti a pod. ? Áno, zdravé matky sú tam hneď po pôrode spolu s dieťaťom
3. NOVORODENECKÉ ODDELENIE
Po narodení zdravého novorodenca:
Prvé potrebné vyšetrenia novorodenca: deti sú odnášané do inej, špeciálne na to určenej miestnosti, kam osoba doprevádzajúca rodičku môže ísť
Počas dvoch hodín po pôrode, kým je matka na pôrodnej sále, je zdravý novorodenec: dieťa po základnom vyšetrení, meraní je prinesené k matke, priložené k prsníku, následne na to premiestnené na novorodenecké oddelenie
Naše priestorové možnosti neumožňujú spoločný pobyt matky a dieťaťa počas dvoch hodín po pôrode, pretože
Prvé priloženie dieťaťa k prsníku obvykle prebieha: Pár minút po pôrode, po ošetrení a oblečení novorodenca
Má matka možnosť nepretržitého kontaktu s novorodencom od prvej chvíle po pôrode až do odchodu domov?
Ako obvykle prebiehajú prvé minúty dieťatka po pôrode?
Realizujete vo vašej pôrodnici možnosť "samoprisatia" novorodenca na pôrodnej sále?
4. ŠESTONEDELIE
Izby na oddelení šestonedelia sú: izby typu rooming-in, dieťa je s matkou od prvej hodiny po príchode z pôrodnej sály, ak to zdravotný stav matky a dieťaťa dovoľuje
Keď je oddelenie šestonedelia preplnené: sú matky umiestnené na inom gynekologickom oddelení, bez novorodencov
Sociálne zariadenia na oddelení šestonedelia sú: spoločné pre všetky ženy na oddelení, umiestnené na chodbe (počet lôžok na soc. zariadenie: )
Počet lôžok v jednej klasickej izbe na oddelení šestonedelia: 2
Nadštandardné izby na oddelení šestonedelia: Áno, za poplatok 25 €
Koľko ich je a v čom spočíva ich nadštandard? máme nové nadšt.izby - 6. Majú samostatné WC, sprchu, sú pekne a útulne zariadené so všetkým, čo matka a dieťa po pôrode potrebuje.(nová posteľ, prebaľ.pult,postieľka, monitor dychu,var.konvica,chladnička, kreslo,......)
Je možné na vašom oddelení ubytovať aj otca dieťaťa, prípadne inú sprevádzajúcu osobu matky? Nie, taká možnosť v našom zariadení nie je
5. PODPORA DOJČENIA
Na podporu dojčenia: poskytujeme písomné podklady na nástenke
sú na oddelení k dispozícii ručné odsávačky
ponúkame zoznam kvalifikovaných poradkýň v dojčení
poskytujeme písomné materiály všetkým rodičkám
poskytujeme kvalifikované poradenstvo vyškolených sestier
Novorodencov dokrmujeme: glukóza, materské mlieko
Novorodencov dokrmujeme pomocou: striekačka
K dokrmovaniu pristupujeme: ak matka nemá mlieko % detí s minimálne 1 dokrmom
Pri prepustení je plne dojčených takmer 100% % detí
6. INÉ SLUŽBY
Odber pupočníkovej krvi: Áno
Záujem o odber pupočníkovej krvi: treba dať dopredu vedieť
Komu: službukonajúcej pôrodnej asistentke
Formou: ústne
Príbuzní môžu matku a novorodenca navštevovať: kedykoľvek počas dňa
Návštevy môžu prebiehať: priamo na nadštandardnej izbe
pre návštevy je vyhradený spoločný priestor (návštevná miestnosť / chodba / jedáleň)
Návštevy prebiehajú: s dieťaťom
Primerná dĺžka pobytu po pôrode: po vaginálnom pôrode 4-5 dní
po sekcii 5-6 dní
Iné služby ktoré poskytuje pôrodnica: prepichovanie ušných lalôčikov pre náušnice
zapožičiavanie monitora dychu pre novorodenca
Skúsenosti, podnety alebo plány do budúcna:
FINANČNÉ ZHRNUTIE
Poplatok za sprevádzajúcu osobu pri pôrode
Poplatok za nadštandardnú pôrodnú sálu
Poplatok za výber pôrodníka 230 €
Poplatok za výber pôrodnej asistentky neposkytujeme
Poplatok za epidurálnu analgéziu
Poplatok za nadštandardnú izbu na šestonedelí 25 €
Doplatok za ubytovanie sprevádzajúcej osoby nie je možnosť ubytovať
Doplatok za stravu sprevádzajúcej osoby neposkytujeme
Nemocnica - info: treeLevel=3