Príručka pre rodičaŽivotné situácie

Materské u nového alebo starého zamestnávateľa

 Kristína Kováčiková   13.10.2020   0

Ema má termín pôrodu 1.5.2020. Zamestnaná bola dva roky pred pôrodom, ale pár mesiacov pred pôrodom zmenila zamestnávateľa, a to k 1.2.2020.

Z príjmu od ktorého zamestnávateľa sa Eme vypočíta materské? Môže ísť na materskú neskôr, aby sa jej rátalo materské z aktuálneho zamestnania?

Shutterstock

 

Základné podmienky vzniku nároku na materské Ema spĺňa:

Osoba, ktorá je tehotná alebo ktorá sa stará o narodené dieťa, musí byť v období vzniku dôvodu na poskytnutie materského nemocensky poistená, pričom toto poistenie musí trvať najmenej 270 dní v posledných dvoch rokoch pred pôrodom.

"Obdobie vzniku dôvodu na poskytnutie materského“ je spravidla 34. týždeň tehotenstva - podľa zákona o sociálnom poistení nárok na materské vzniká od začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom.

To „spravidla“ neznamená, že to musí byť iba 34. týždeň tehotenstva. Podľa zákona o sociálnom poistení nárok na materské môže vzniknúť aj skôr ako v 34. týždni, najskôr však od začiatku ôsmeho týždňa pred týmto dňom, t.j. v 32. týždni tehotenstva (napríklad pri rizikových tehotenstvách).

Ak poistenkyňa porodí skôr, nárok na materské vzniká odo dňa pôrodu.

Mohlo by vás zaujímať: Materské (celý článok) »»»

 

Ako sa vypočíta materské?

Materské sa vypočíta ako 75 % z denného vymeriavacieho základu, u zamestnankyne zjednodušene z hrubej mzdy.

Komplikovanejšia verzia: denný vymeriavací základ zamestnanca vypočítame ako „podiel súčtu vymeriavacích základov, z ktorých poistenec zaplatil poistné na nemocenské poistenie v rozhodujúcom období a počtu dní rozhodujúceho obdobia.“

Spravidla je rozhodujúcim obdobím predchádzajúci rok (kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie materského). Ale zase je tam to „spravidla,“ pretože zo zákona poznáme aj iné rozhodujúce obdobia.

Situáciu mení, ako v Eminom prípade, zmena zamestnávateľa.

Veľmi zjednodušene sa dá povedať, že určujúce slovo má dlhodobé nemocenské poistenie pred krátkodobým poistením. Výšku materského tak neovplyvní, ak poistenkyňa zmení zamestnávateľa tesne pred nástupom na materskú dovolenku.

Sleduje sa totiž, koľko dní trvalo nové nemocenské poistenie u aktuálneho zamestnávateľa – či menej alebo viac ako 90 dní.

Prečítajte si viac: Ako sa vypočíta výška materského zamestnankyni (celý článok) »»» 

 

Materské pri zmene zamestnávateľa

Podľa § 54 ods. 3 zákona o sociálnom poistení ak nemocenské poistenie zamestnanca pred vznikom dôvodu na poskytnutie nemocenskej dávky trvalo menej ako 90 dní od vzniku tohto nemocenského poistenia, rozhodujúce obdobie na zistenie denného vymeriavacieho základu je kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky, okrem obdobia nemocenského poistenia dosiahnutého u zamestnávateľa, u ktorého vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky.

V tomto prípade nemocenské poistenie zamestnankyne, ktorá zmenila zamestnávateľa, netrvalo viac ako 90 dní – sleduje sa obdobie od 1.2.2021 do obdobia vzniku dôvodu na poskytnutie materského, čo je 34. týždeň tehotenstva (cca v druhej polovičke marca), nie dátum pôrodu 1.5.2021.

Takže rozhodujúcim obdobím bude kalendárny rok 2019. Do rozhodujúceho obdobia pre výpočet materského sa nezapočítava obdobie nemocenského poistenia dosiahnutého u zamestnávateľa, u ktorého vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky (u posledného zamestnávateľa).

Môže ísť Ema na materskú neskôr, aby sa jej rátalo materské z aktuálneho zamestnania?

Ak si Ema neuplatní materské v 34. týždni tehotenstva, ale neskôr, to znamená, v období kratšom ako šesť týždňov do pôrodu, skráti sa jej podporná doba na poberanie materského. V takom prípade sa totiž materské nevypláca po dobu 34 týždňov, ale iba 28 týždňov odo dňa pôrodu.

Nielenže by sa jej skrátila doba poberania materského, rozhodujúce obdobie pre výpočet dávky sa beztak určí ku dňu, ktorý pripadne na začiatok šiesteho týždňa pred očakávaným termínom pôrodu.

Odosielam Váš hlas...
Hodnotenie: 5.0 z 5. Celkom 1 hlas(ov).
Kliknite na hviezdičky pre ohodnotenie článku.
O AUTOROVI

Kristína Kováčiková

Redaktorka, publikuje odborné články najmä o materských a rodičovských príspevkoch, ktoré nájdete v rubrike "Príručka pre rodiča" a tiež píše "Správy pre rodiča" - o veciach, ktoré sa práve dejú. Vyštudovala Právnickú fakultu UK v Bratislave.
Najčítanejšie
Komentáre k článku

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised

Tehotenský kalendár
Náš TIP
Komentáre k článku

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised