Príručka pre rodičaPeniaze pre rodičov

Prehľad peňažných dávok pre rodiča

 Kristína Kováčiková   08.01.2021   2

Čakáte bábätko? V súvislosti s narodením a starostlivosťou o dieťa Vám môže vzniknúť nárok na rôzne peňažné dávky, príspevky, prídavky, daňový bonus...

Ktoré to sú a za akých podmienok môže za rodiča platiť poistné na dôchodkové poistenie a zdravotné poistenie štát?

Peniaze pre rodičov
iStock

 

Príspevok pri narodení dieťaťa

Príspevok pri narodení dieťaťa je jednorazová štátna sociálna dávka. Vypláca ju príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

Účel dávky: pokrytie výdavkov spojených so zabezpečením nevyhnutných potrieb novorodenca.

Príspevok pri narodení dieťaťa (celý článok) »»»

Suma príspevku pri narodení dieťaťa je upravená nasledovne:

  • 829,86 eur, ak ide o dieťa narodené z prvého pôrodu až tretieho pôrodu, ktoré sa dožilo najmenej 28 dní
  • 151,37 eur, ak ide o dieťa narodené zo štvrtého pôrodu a ďalšieho pôrodu alebo ak ide o dieťa z prvého pôrodu až tretieho pôrodu, ktoré sa nedožilo 28 dní
  • o 75,69 eura sa zvyšuje suma príspevku (829,86 eur, resp. 151,37 eur) pre dvojičky, resp. viacerčatá, a to na každé dieťa, ktoré sa dožilo najmenej 28 dní

Prídavok na dieťa

Prídavok na dieťa je štátna sociálna dávka, ktorú mesačne vypláca Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

Účel dávky: štát prispieva oprávnenej osobe na výchovu a výživu nezaopatreného dieťaťa.

Prečítajte si viac: Prídavok na dieťa (celý článok)»»»

Suma prídavku na dieťa: 25,50 eur mesačne

Dokedy trvá nárok: kým je dieťa považované za nezaopatrené, najdlhšie do dovŕšenia 25 rokov veku.

Príplatok k prídavku na dieťa

Príplatok k prídavku na dieťa je štátna sociálna dávka, ktorú mesačne vypláca Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

Účel dávky: štát pripláca oprávnenej osobe na výchovu a výživu nezaopatreného dieťaťa, na ktoré nemožno uplatniť daňový bonus.

Prečítajte si viac: Príplatok k prídavku na dieťa (celý článok) »»»

Výška dávky je 11,96 eur mesačne.

Dokedy trvá nárok: kým je dieťa považované za nezaopatrené, najdlhšie do dovŕšenia 25 rokov veku.

Shutterstock

 

Rodičovský príspevok

Rodičovský príspevok je štátna sociálna dávka, ktorú mesačne vypláca Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

Účel dávky: štát prispieva oprávnenej osobe na zabezpečenie riadnej starostlivosti o dieťa.

Prečítajte si viac: Rodičovský príspevok (celý článok) »»»

Výška dávky:

a) nižší rodičovský príspevok (ak sa nevyplácalo materské) je vo výške 275,90 eur,

b) vyšší rodičovský príspevok (ak sa vyplácalo materské) je vo výške 378,10 eur - vypláca sa oprávnenej osobe, ktorá sa pred vznikom nároku na rodičovský príspevok vyplácalo z dôvodu starostlivosti o toto dieťa materské alebo obdobná dávka ako materské v členskom štáte.

Suma rodičovského príspevku pri dvojičkách a trojičkách:

Ak sa oprávnenej osobe pred vznikom nároku na RP vyplácalo materské, bude mať nárok na RP vo výške 472,60 eur (pri dvojičkách) a rodič trojičiek vo výške 567,20 eur.

Ak sa oprávnenej osobe nevyplácalo materské pred vznikom nároku na RP, bude mať nárok na RP vo výške 344,90 eur (pri dvojičkách) a rodič trojičiek vo výške 413,90 eur.

Dokedy trvá nárok: najdlhšie do troch rokov veku dieťaťa, resp. šiestich rokov veku dieťaťa, ktoré má dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav. Rodičovský príspevok do 6 rokov veku (celý článok) »»»

Príspevok na starostlivosť o dieťa

Príspevok na starostlivosť o dieťa je štátna sociálna dávka, ktorú mesačne vypláca Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

Účel dávky: štát prispieva oprávnenej osobe na úhradu výdavkov vynaložených na starostlivosť o dieťa.

Príspevok na starostlivosť o dieťa je alternatívou k rodičovskému príspevku, požiadať oň môže iba pracujúci alebo študujúci rodič.

 Prečítajte si viac: Príspevok na starostlivosť o dieťa (celý článok) »»»

Výška príspevku na starostlivosť o dieťa je diferencovaná:

Najmenej 41,10 eur, bez povinnosti preukázať výdavky na starostlivosť o dieťa, najviac v sume 280 eur podľa preukázaných výdavkov oprávnenej osoby na starostlivosť o dieťa.

Do kedy trvá nárok: do troch rokov veku dieťaťa alebo do šiestich rokov veku dieťaťa, ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom.

Shutterstock

 

Príspevok rodičom viac súčasne narodených detí

Príspevok rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá, je štátna sociálna dávka, ktorú raz za rok vypláca Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

Účel dávky: štát prispieva rodičom na zvýšené výdavky, ktoré vznikajú v súvislosti so starostlivosťou o viac súčasne narodených detí.

Prečítajte si viac: Príspevok rodičom viac súčasne narodených detí (celý článok) »»»

Výška dávky: 110,36 eur.

 

Daňový bonus

Daňový bonus -  daňová úľava, ktorá sa poskytuje daňovníkovi vyživujúcemu dieťa žijúce s ním v domácnosti formou zníženia dane z príjmov, resp. preddavkov na daň, ktorú by inak daňovník musel zaplatiť.

O sumu daňového bonusu sa daňovníkovi znižuje daň (nie základ dane), čo daňovníkovi – zamestnancovi priamo zvyšuje jeho plat.

Prečítajte si viac: Daňový bonus (celý článok) »»»

 

Daňový bonus je v sume 23,22 eur mesačne na každé vyživované dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti:

  • pri dvoch deťoch sa bude daňový bonus počítať 2 x 23,22 eur (46,44 eur),
  • pri troch deťoch je daňový bonus 3 x 23,22 eur (69,66 eur)
  • daňové zvýhodnenie pri 4 deťoch predstavuje dohromady sumu 92,88 eur.

Dvojnásobný daňový bonus majú rodičia detí mladších ako 6 rokov:

  • suma daňového bonusu, o ktorú sa znižuje daň, je dvojnásobok sumy 23,22 eur, t.j. 46,44 eur, ak vyživované dieťa nedovŕšilo šesť rokov veku, a to poslednýkrát za kalendárny mesiac, v ktorom vyživované dieťa dovŕši šesť rokov veku.

Ročný daňový bonus

  • výška ročného daňového bonusu na jedno dieťa staršie ako 6 rokov predstavuje sumu 278,64 eur (12 x 23,22),
  • ročný daňový bonus pri dvoch deťoch starších ako 6 rokov je v sume 557,28 eur, pri troch deťoch starších ako 6 rokov v sume 835,92 eur
  • výška ročného daňového bonusu na jedno dieťa, ktoré nedovŕšilo 6 rokov veku predstavuje sumu je 557,28 eur (12 x 46,44), pri dvoch deťoch je to suma 1114,56 eur

Dokedy trvá nárok: kým je dieťa považované za nezaopatrené, najdlhšie do dovŕšenia 25 rokov veku.

Shutterstock

 

Materské

Materské je dávka nemocenského poistenia - poistenia pre prípad straty alebo zníženia príjmu zo zárobkovej činnosti a na zabezpečenie príjmu v dôsledku tehotenstva a materstva.

Materské vypláca Sociálna poisťovňa, ak osoba spĺňa podmienky nároku na materské.

Prečítajte si viac: Materské (celý článok) »»»

Výška materského: závisí od výšky vymeriavacieho základu, ktorý je u každej poistenkyne iný. Materské sa vypočíta ako 75 % vymeriavacieho základu.

Materské sa poskytuje za dni. Podporná doba na poberanie materského je 34 týždňov, v prípade osamelej matky 37 týždňov, matky dvojičiek a viacerčiat 43 týždňov. 

Prečítajte si viac: Ako sa vypočíta výška materského zamestnankyni (celý článok) »»» 

 

Sociálna poisťovňa - čo vybaviť pri narodení dieťatka

Pri narodení dieťaťa vznikajú voči tejto inštitúcii najmä oznamovacie povinnosti. Rôzne životné situácie nielen v súvislosti s materským riešia odborníci Sociálnej poisťovne.

Shutterstock

 

Poistné na dôchodkové poistenie

Za osobu, ktorá sa riadne stará o dieťa do 6 rokov a nevykonáva zárobkovú činnosť, z ktorej je povinne dôchodkovo poistená, môže štát platiť poistné na dôchodkové poistenie, ak sa prihlási ako poistenec štátu v Sociálnej poisťovni.

Obdobie, počas ktorého za vás platí poistné na dôchodkové poistenie štát, sa vám v budúcnosti zhodnotí ako obdobie dôchodkového poistenia na účely nároku na niektorú z dôchodkových dávok.

Prečítajte si aj: Dôchodkové poistenie pre rodiča po novom.

Poistné na zdravotné poistenie

Zdravotné poistenie môže štát platiť nielen dieťatku, ale aj osobe, ktorá sa oň stará. Za osobu, ktorá sa riadne stará o dieťa do 6 rokov, môže štát platiť poistné na zdravotné poistenie, ak sa prihlási ako poistenec štátu vo svojej Zdravotnej poisťovni.

Platí tu však určité obmedzenie, pokiaľ ide o umiestnenie dieťaťa do škôlky. Takisto pri dosiahnutí zákonom stanovenej výšky príjmu prestáva byť osoba starajúca sa o dieťa do 6 rokov poistencom štátu.

Prečítajte si aj: Zdravotné poistenie platí štát dieťatku aj rodičovi »»»

Odosielam Váš hlas...
Hodnotenie: 4.5 z 5. Celkom 49 hlas(ov).
Kliknite na hviezdičky pre ohodnotenie článku.
O AUTOROVI

Kristína Kováčiková

Redaktorka, publikuje odborné články najmä o materských a rodičovských príspevkoch, ktoré nájdete v rubrike "Príručka pre rodiča" a tiež píše "Správy pre rodiča" - o veciach, ktoré sa práve dejú. Vyštudovala Právnickú fakultu UK v Bratislave.
Najčítanejšie
Komentáre k článku
Patricia napísané 01.07.2020 20:37

Dobry den ja by som sa chcela spitat ci sa da na dieta vybavit peniazky ked ma diagnozu perthes ktora sa neda liecit uz ani operovat

Lenka napísané 12.04.2020 11:41

Dakujem, clanok velmi pomohol!

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised

Tehotenský kalendár
Náš TIP

Všetko, čo ste sa chceli spýtať:

Komentáre k článku
Patricia napísané 01.07.2020 20:37

Dobry den ja by som sa chcela spitat ci sa da na dieta vybavit peniazky ked ma diagnozu perthes ktora sa neda liecit uz ani operovat

Lenka napísané 12.04.2020 11:41

Dakujem, clanok velmi pomohol!

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised