Príručka pre rodičaPeniaze pre rodičov

Ošetrovné

 Kristína Kováčiková   01.01.2021   0

Asi hladate toto: OČR počas krízy KORONAVIRUS

Čo je ošetrovné alebo inak „očr-ka“? Kto má na ňu nárok, za akých podmienok a v akej výške ho poskytuje Sociálna poisťovňa?

Shutterstock

 

Ošetrovné

Ošetrovné je nemocenská dávka poskytovaná z dôvodu osobného a celodenného ošetrovania chorého dieťaťa, chorého manžela, chorej manželky, chorého rodiča alebo chorého rodiča manžela (manželky).

Poskytuje sa aj z dôvodu osobnej a celodennej starostlivosti o zdravé dieťa do desiatich rokov jeho veku, ak

  • bolo dieťaťu nariadené karanténne opratrenie,
  • predškolské zariadenie alebo zariadenie sociálnych služieb, v ktorých sa dieťaťu poskytuje starostlivosť, alebo škola, ktorú dieťa navštevuje, boli rozhodnutím príslušných orgánov uzavreté alebo v nich bolo nariadené karanténne opatrenie alebo
  • fyzická osoba, ktorá sa o dieťa stará, ochorela, bolo jej nariadené karanténne opatrenie alebo bola prijatá do ústavnej starostlivosti zdravotníckeho zariadenia, a preto sa nemôže o dieťa starať.

Dieťa môže byť vlastné, osvojené, či zverené do starostlivosti na základe rozhodnutia príslušného orgánu.

Iba jeden rodič

Pri chorobe dieťaťa si nárok na ošetrovné môže uplatniť vždy len jeden rodič, rodičia sa nemôžu pri dieťati vystriedať.

Výška ošetrovného

Ošetrovné sa vypočíta ako 55 % denného vymeriavacieho základu (zjednodušene hrubá mzda zamestnankyne) alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu.

Kto má nárok na ošetrovné

O ošetrovné môže požiadať zamestnanec, povinne nemocensky poistená SZČO, dobrovoľne nemocensky poistená osoba, aj fyzická osoba, ktorej vznikla potreba osobného a celodenného ošetrovania alebo osobnej a celodennej starostlivosti po zániku nemocenského poistenia v ochrannej lehote.

Zamestnanec, ktorý poberá ošetrovné, nemôže mať v tomto čase príjem za prácu, ktorý je zároveň vymeriavacím základom, z ktorého vznikol nárok na ošetrovné. U SZČO sa nesleduje, či má počas poberania príjem, nesmie mať však podlžnosti na poistnom, inak jej nevznikne nárok na ošetrovné.

Aby vznikol nárok na ošetrovné dobrovoľne nemocensky poistenej osobe, musí získať 270 dní nemocenského poistenia v posledných dvoch rokoch pred vznikom potreby osobného a celodenného ošetrovania alebo osobnej a celodennej starostlivosti a nesmie mať podlžnosti na poistnom.

Kto nemá nárok na ošetrovné

Poistenec nemá nárok na ošetrovné za dni, počas ktorých sa mu vypláca náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti, má nárok na výplatu nemocenského alebo materského.

Trvanie nároku na ošetrovné

Nárok na ošetrovné vzniká od prvého dňa potreby osobného a celodenného ošetrovania alebo potreby osobnej a celodennej starostlivosti o dieťa a zaniká dňom skončenia tejto potreby, najviac 10 kalendárnych dní alebo dňom smrti poistenca.

O tom, ako dlho je potrebné, aby ošetrovanie trvalo, rozhoduje ošetrujúci lekár. Samotná potreba ošetrovania môže trvať aj dlhšie ako desať kalendárnych dní, ale už bez nároku na dávku ošetrovné zo Sociálnej poisťovne.

Ako treba postupovať pri žiadosti o dávku

Rodič si uplatní ošetrovné podaním I. dielu Žiadosti o ošetrovné, ktoré vystaví lekár-pediater.

Tento I. diel žiadosti treba odoslať najlepšie ihneď po vystavení do Sociálnej poisťovne (zamestnanec v zásade podľa sídla zamestnávateľa, SZČO a dobrovoľne poistená osoba podľa miesta trvalého bydliska), a to buď priamo, alebo ak ide o zamestnanca, prostredníctvom svojho zamestnávateľa, ktorý ho pred odovzdaním potvrdí.

Rovnako potvrdenie o skončení osobného a celodenného ošetrovania – II. diel tohto tlačiva – treba zaslať čo najskôr príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne.

Keď ošetrovanie trvá viac ako 10 dní

Ak potreba ošetrovania trvá dlhšie ako desať dní, zamestnancovi sa prerušuje povinné nemocenské poistenie, povinné dôchodkové poistenie a povinné poistenie v nezamestnanosti od 11. dňa potreby osobného a celodenného ošetrovania fyzickej osoby alebo potreby osobnej a celodennej starostlivosti o dieťa do skončenia potreby tohto ošetrovania alebo tejto starostlivosti.

Zamestnávateľ je povinný oznámiť túto skutočnosť Sociálnej poisťovni prostredníctvom tlačiva Registračný list fyzickej osoby - prerušenie. Poistenie je prerušené až do skončenia potreby ošetrovania. Zamestnávateľ skončenie potreby ošetrovania oznamuje opäť prostredníctvom Registračného listu fyzickej osoby - prerušenie.

Keď je dieťa často choré

Ak dieťa vyzdravie a neskôr znovu ochorie, nárok na ošetrovné vznikne, aj keby to bolo v tom istom mesiaci.

Odborníci Sociálnej poisťovne sa odvolávajú na zákon o sociálnom poistení, ktorý neuvádza, koľko dní musí byť medzi jednotlivými dávkami ošetrovného a ani koľkokrát do mesiaca môže byť ošetrovné poskytnuté, avšak vždy musí ísť o nové ochorenie alebo o inú diagnózu.

Odosielam Váš hlas...
Hodnotenie: 5.0 z 5. Celkom 3 hlas(ov).
Kliknite na hviezdičky pre ohodnotenie článku.
O AUTOROVI

Kristína Kováčiková

Redaktorka, publikuje odborné články najmä o materských a rodičovských príspevkoch, ktoré nájdete v rubrike "Príručka pre rodiča" a tiež píše "Správy pre rodiča" - o veciach, ktoré sa práve dejú. Vyštudovala Právnickú fakultu UK v Bratislave.
Najčítanejšie
Komentáre k článku

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised

Tehotenský kalendár
Náš TIP

Všetko, čo ste sa chceli spýtať:

Komentáre k článku

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised