Príručka pre rodičaPeniaze pre rodičov

Dôchodkové poistenie môže za rodiča platiť štát. Ako na to?

 Kristína Kováčiková   02.07.2014   1

Ak sa staráte o dieťa, môže za vás štát platiť poistné na dôchodkové poistenie. Obdobie, počas ktorého za vás platí poistné na dôchodkové poistenie štát, sa vám v budúcnosti zhodnotí ako obdobie dôchodkového poistenia na účely nároku na niektorú z dôchodkových dávok (starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok).

 

V akej výške platí štát poistné na dôchodkové poistenie?

V roku 2018 platí poistné na dôchodkové poistenie štát za osoby riadne starajúce sa o dieťa do šiesteho roku veku (prípadne o dieťa s nepriaznivým zdravotným stavom od 6 do 18 rokov) z vymeriavacieho základu 547,2 eur.

Z tejto sumy platí 18 % na starobné poistenie, 6 % na invalidné poistenie a 2 % do rezervného fondu solidarity.

Kedy bude za mňa štát platiť poistné na dôchodkové poistenie?

Za osobu, ktorá poberá materské alebo rodičovský príspevok platí štát dôchodkové poistenie automaticky. To znamená, bez toho, aby sa táto osoba musela zvlášť prihlasovať v Sociálnej poisťovni ako poistenec štátu, bude za ňu štát platiť poistné na dôchodkové poistenie.

Sociálna poisťovňa oznámi vznik dôchodkového poistenia každej takejto fyzickej osobe písomne na základe údajov z úradov práce, sociálnych vecí a rodiny. Taktiež zánik poistenia oznamuje Sociálna poisťovňa.

Pozor ale, ak má matka nárok na dávku materské, ale povinné poistenie jej už netrvá, a to napr. z dôvodu, že ukončila pracovný pomer alebo jej zanikla povinnosť platiť poistné na sociálne poistenie ako SZČO. V takomto prípade má povinnosť sa na dôchodkové poistenie prihlásiť, ak chce, aby za ňu štát platil poistné na toto poistenie. 

Okrem starostlivosti o dieťa však musia splniť aj ostatné zákonné podmienky:

  • matka a dieťa musia mať trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
  • matka nesmie byť dôchodkovo poistená ako zamestnanec alebo ako samostatne zárobkovo činná osoba,
  • nesmie mať priznaný predčasný starobný alebo invalidný dôchodok a dovŕšiť dôchodkový vek.

»»» Povinnosti voči Sociálnej poisťovni pri narodení bábätka »»»

 

Kto nie je prihlásený automaticky?

Podať prihlášku si musí matka, ktorá sa stará o dieťa do veku šesť rokov a nemá nárok na rodičovský príspevok. Prihlasuje sa prostredníctvom tlačiva Registračný list fyzickej osoby, priloží Vyhlásenie z dôvodu riadnej starostlivosti o dieťa do šiesteho roku veku a fotokópiu rodného listu dieťaťa. 

Odosielam Váš hlas...
Hodnotenie: 5.0 z 5. Celkom 5 hlas(ov).
Kliknite na hviezdičky pre ohodnotenie článku.
O AUTOROVI

Kristína Kováčiková

Redaktorka, publikuje odborné články najmä o materských a rodičovských príspevkoch, ktoré nájdete v rubrike "Príručka pre rodiča" a tiež píše "Správy pre rodiča" - o veciach, ktoré sa práve dejú. Vyštudovala Právnickú fakultu UK v Bratislave.
Najčítanejšie
Komentáre k článku
Cecília Halásová napísané 07.09.2017 09:55

1. Článok je osožný, ale aj tak som sa z neho nedozvedela ako má postupovať matka-zamestnankyňa (ide o moju dcéru) po ukončení poberania materského a začatí poberania rodičovského príspevku, ak chce byť dôchodkovo poistená.

2. Možno, že to sem nepatrí, ale sa chcem uistiť, či manžel nemá nejakú povinnosť voči soc.poisťovni, keď sa mu zmenila adresa trvalého pobytu a túto zmenu nahlásil zamestnávateľovi (do starobného dôchodku má už menej ako rok.

 

C.Halásová

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised

Tehotenský kalendár
Náš TIP

Všetko, čo ste sa chceli spýtať:

Komentáre k článku
Cecília Halásová napísané 07.09.2017 09:55

1. Článok je osožný, ale aj tak som sa z neho nedozvedela ako má postupovať matka-zamestnankyňa (ide o moju dcéru) po ukončení poberania materského a začatí poberania rodičovského príspevku, ak chce byť dôchodkovo poistená.

2. Možno, že to sem nepatrí, ale sa chcem uistiť, či manžel nemá nejakú povinnosť voči soc.poisťovni, keď sa mu zmenila adresa trvalého pobytu a túto zmenu nahlásil zamestnávateľovi (do starobného dôchodku má už menej ako rok.

 

C.Halásová

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised