Príručka pre rodičaPeniaze pre rodičov

Chrípkové prázdniny, zatvorená škola a OČR - ošetrovné

 Kristína Kováčiková   13.02.2019   0

Nárok na ošetrovné majú rodičia nielen v situáciách, ak ošetrujú choré dieťa, ale tiež vtedy, ak sa osobne a celodenne starajú o zdravé dieťa z dôvodu, že predškolské/školské zariadenie bolo rozhodnutím príslušných orgánov uzavreté alebo v ňom bolo nariadené karanténne opatrenie.

Shutterstock

 

Ošetrovné ako dávka nemocenského poistenia nepatrí len "chorým," poskytuje sa aj z dôvodu osobnej a celodennej starostlivosti o zdravé dieťa do desiatich rokov jeho veku, ak

  • bolo dieťaťu nariadené karanténne opratrenie,
  • predškolské zariadenie alebo zariadenie sociálnych služieb, v ktorých sa dieťaťu poskytuje starostlivosť, alebo škola, ktorú dieťa navštevuje, boli rozhodnutím príslušných orgánov uzavreté alebo v nich bolo nariadené karanténne opatrenie alebo
  • fyzická osoba, ktorá sa o dieťa stará, ochorela, bolo jej nariadené karanténne opatrenie alebo bola prijatá do ústavnej starostlivosti zdravotníckeho zariadenia, a preto sa nemôže o dieťa starať.

Dieťa môže byť vlastné, osvojené, či zverené do starostlivosti na základe rozhodnutia príslušného orgánu.

Nárok a výška ošetrovného

Ošetrovné sa vypočíta ako 55 % denného vymeriavacieho základu (zjednodušene hrubá mzda zamestnankyne) alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu.

Aby vznikol nárok na ošetrovné dobrovoľne nemocensky poistenej osobe, musí získať 270 dní nemocenského poistenia v posledných dvoch rokoch pred vznikom potreby osobného a celodenného ošetrovania alebo osobnej a celodennej starostlivosti a nesmie mať podlžnosti na poistnom.

Pozor. Poistenec nemá nárok na ošetrovné za dni, počas ktorých sa mu vypláca náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti, má nárok na výplatu nemocenského alebo materského.

Je rozdiel, či sú chrípkové prázdniny alebo "obyčajné" prázdniny

Ak je materská škola uzatvorená na základe rozhodnutia jej riaditeľa napríklad z dôvodu dezinfekcie prostredia a hračiek alebo z prevádzkových dôvodov, podmienka uzavretia školy rozhodnutím príslušného orgánu je splnená.

Rodičovi dieťaťa navštevujúceho túto materskú školu nárok na ošetrovné vzniká (za predpokladu splnenia ostatných podmienok) a má nárok na ošetrovné najviac za desať dní osobnej a celodennej starostlivosti o toto dieťa.

Cez prázdniny to ale neplatí!

Ak si rodič školáka uplatní nárok na ošetrovné z dôvodu starostlivosti o dieťa počas školských prázdnin, Sociálna poisťovňa nárok neprizná, pretože v tom čase škola nie je uzavretá na základe rozhodnutia, ale priamo na základe školského zákona a príslušnej vyhlášky ministerstva školstva.

Nárok na ošetrovné počas prázdnin môže vzniknúť jedine v prípade, ak je dieťa choré.

Viac: Ošetrovné

Ako treba postupovať pri žiadosti o dávku

Rodič si uplatní ošetrovné podaním I. dielu Žiadosti o ošetrovné, ktoré vystaví lekár-pediater.

Tento I. diel žiadosti treba odoslať najlepšie ihneď po vystavení do Sociálnej poisťovne (zamestnanec v zásade podľa sídla zamestnávateľa, SZČO a dobrovoľne poistená osoba podľa miesta trvalého bydliska), a to buď priamo, alebo ak ide o zamestnanca, prostredníctvom svojho zamestnávateľa, ktorý ho pred odovzdaním potvrdí.

Rovnako potvrdenie o skončení osobného a celodenného ošetrovania – II. diel tohto tlačiva – treba zaslať čo najskôr príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne.

A čo ak štrajkujú učitelia?

Nárok na ošetrovné počas štrajku učiteľov môže rodičom vzniknúť len v prípade, ak bola základná škola dieťaťa v deň štrajku uzavretá na základe rozhodnutia riaditeľa školy (podľa § 150 ods. 5 školského zákona), prípadne na základe rozhodnutia iného príslušného orgánu.

Ak štrajkujú učitelia a štrajk trvá len niekoľko hodín, t. j. riaditeľ školy ju neuzatvorí, nárok na ošetrovné rodičovi nevzniká, lebo nespĺňa podmienku potreby celodennej starostlivosti o dieťa.

Musíte ísť za lekárom, aj keď je dieťa zdravé

K ošetrovnému je potrebné potvrdenie lekára – dočasnú nemožnosť výkonu zárobkovej činnosti poistenca z dôvodu starostlivosti o dieťa do 10 rokov veku potvrdzuje ošetrujúci lekár dieťaťa na dvojdielnom tlačive Žiadosť o ošetrovné.

Rodič dieťaťa si nárok na ošetrovné uplatní tým, že doručí vyplnené a podpísané tlačivo Žiadosť o ošetrovné príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne.

K žiadosti priloží aj rozhodnutie príslušného orgánu o uzavretí školy. Na preukázanie, že táto podmienka bola splnená, stačí predložiť písomné potvrdenie riaditeľa školy o tom, že poskytol žiakom voľno z dôvodu štrajku zamestnancov tejto školy, škola bola v tento deň uzavretá a neboli zabezpečené náhradné priestory na plnenie povinnej školskej dochádzky.

Odosielam Váš hlas...
Hodnotenie: 5.0 z 5. Celkom 2 hlas(ov).
Kliknite na hviezdičky pre ohodnotenie článku.
O AUTOROVI

Kristína Kováčiková

Redaktorka právnych záležitostí, ktoré nájdete v rubrike "Príručka pre rodiča." Vyštudovala Právnickú fakultu UK v Bratislave. Občas napíše aj niečo iné ako 4 §.
Tehotenský kalendár - vyberte si video s vašim týždňom tehotenstva
Najčítanejšie
Komentáre k článku

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised

Tehotenský kalendár
Náš TIP
Komentáre k článku

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised