Príručka pre rodiča > Peniaze pre rodičov
Rodičovský príspevok do 6 rokov veku dieťaťa
 Kristína Kováčiková  01.01.2019 
Po dovŕšení 3 rokov veku dieťaťa je možné poberať rodičovský príspevok, ak má dieťa dlhodobo...
Prehľad peňažných dávok pre rodiča
 Kristína Kováčiková  02.01.2019 
Čakáte bábätko? V súvislosti s narodením a starostlivosťou o dieťa Vám môže vzniknúť nárok na rôzne...
Príspevok pri narodení dieťaťa
 Kristína Kováčiková  01.01.2019 
Suma príspevku pri narodení dieťaťa je 829,86 eur, ak ide o dieťa narodené z prvého pôrodu až...
Rodičovský príspevok 2019
 Kristína Kováčiková  01.01.2019 
V akej výške je rodičovský príspevok? Môžem pracovať a poberať rodičovský príspevok? Neprídem o...
Prídavok na dieťa 2019
 Kristína Kováčiková  01.01.2019 
Kedysi pod názvom "rodinné prídavky." Patrí na každé nezaopatrené dieťa. Ktoré dieťa je...
Materské
 Kristína Kováčiková  12.01.2019 
Čo je materské? Mám nárok na materské? Ako sa mi vypočíta materské? Môžem poberať materské a popri...
Ako sa vypočíta výška materského: zamestnankyňa
 Kristína Kováčiková  12.01.2019 
V akej výške budem mať materskú? Zvýši sa mi materská, ak mi zamestnávateľ zvýši pred nástupom na...
Výška materskej pri druhom dieťati, ak si privyrábam na dohodu
 Kristína Kováčiková  01.01.2019 
V akej výške bude poberať materské žena, ktorá nastúpi na materskú dovolenku s ďalším bábätkom...
Najčítanejšie
Tehotenský kalendár
Náš TIP