Príručka pre rodiča > Peniaze pre rodičov
Príspevok pri narodení dieťaťa
 Kristína Kováčiková  01.01.2019 
Suma príspevku pri narodení dieťaťa je 829,86 eur, ak ide o dieťa narodené z prvého pôrodu až...
Rodičovský príspevok 2019
 Kristína Kováčiková  01.01.2019 
V akej výške je rodičovský príspevok? Môžem pracovať a poberať rodičovský príspevok? Neprídem o...
Prídavok na dieťa 2019
 Kristína Kováčiková  01.01.2019 
Kedysi pod názvom "rodinné prídavky." Patrí na každé nezaopatrené dieťa. Ktoré dieťa je...
Materské
 Kristína Kováčiková  12.01.2019 
Čo je materské? Mám nárok na materské? Ako sa mi vypočíta materské? Môžem poberať materské a popri...
Ako sa vypočíta výška materského: zamestnankyňa
 Kristína Kováčiková  12.01.2019 
V akej výške budem mať materskú? Zvýši sa mi materská, ak mi zamestnávateľ zvýši pred nástupom na...
Výška materskej pri druhom dieťati, ak si privyrábam na dohodu
 Kristína Kováčiková  01.01.2019 
V akej výške bude poberať materské žena, ktorá nastúpi na materskú dovolenku s ďalším bábätkom...
Môžem mať príjem na materskej?
 Kristína Kováčiková  01.01.2019 
Môžem mať nejaký príjem, keď poberám materské alebo rodičovský príspevok? Môžem sa zamestnať na...
Chceme obidvaja poberať materské, ako na to?
 Kristína Kováčiková  03.01.2019 
Aké podmienky musí splniť otec dieťaťa, keď chce materské? Môžu sa na materskej vystriedať obidvaja...
Najčítanejšie
Tehotenský kalendár
Náš TIP