Príručka pre rodiča > Peniaze pre rodičov
Tehotenské štipendium
 Kristína Kováčiková  07.04.2021 
Od 1. apríla 2021 si môže tehotná študentka vysokej školy a tehotná plnoletá žiačka strednej školy...
Tehotenské od 1. apríla 2021
 Kristína Kováčiková  31.03.2021 
Tehotenské vypláca Sociálna poisťovňa, na ktorú sa je treba obrátiť so žiadosťou o tehotenské.
Otec a materské - dohoda o prevzatí dieťaťa do starostlivosti (vzor)
 Kristína Kováčiková  01.01.2021 
Dohoda o prevzatí do starostlivosti - formalita, ktorá prestala byť prekážkou pri žiadosti o...
Rodičovský príspevok 2021
 Kristína Kováčiková  02.01.2021 
V akej výške je rodičovský príspevok? Môžem pracovať a poberať rodičovský príspevok? Neprídem o...
Príspevok pri narodení dieťaťa
 Kristína Kováčiková  01.01.2021 
Suma príspevku pri narodení dieťaťa je 829,86 eur, ak ide o dieťa narodené z prvého pôrodu až...
Rodičovský príspevok do 6 rokov veku dieťaťa
 Kristína Kováčiková  01.01.2021 
Po dovŕšení 3 rokov veku dieťaťa je možné poberať rodičovský príspevok, ak má dieťa dlhodobo...
Prídavok na dieťa 2021
 Kristína Kováčiková  11.01.2021 
Kedysi pod názvom "rodinné prídavky." Patrí na každé nezaopatrené dieťa. Ktoré dieťa je...
Materské
 Kristína Kováčiková  01.01.2021 
Čo je materské? Mám nárok na materské? Ako sa mi vypočíta materské? Môžem poberať materské a popri...
Najčítanejšie
Tehotenský kalendár
Náš TIP