ZDRAVIE.sk Šport7.sk Rodinka.sk
Internet.sk
ĽudiaĽuďom.sk Fony.sk ephoto.sk Dnes24.sk
pondelok 23.10.2017 | meniny má Alojzia  
Príručka pre rodičaNarodenie bábätka a úrady. Ako vybaviť

Dôchodkové poistenie môže za rodiča platiť štát. Ako na to?

 Kristína Kováčiková   02.07.2014   1

Ak sa staráte o dieťa, za určitých podmienok môže za vás štát platiť poistné na dôchodkové poistenie.

Obdobie, počas ktorého za vás platí poistné na dôchodkové poistenie štát, sa vám v budúcnosti zhodnotí ako obdobie dôchodkového poistenia na účely nároku na niektorú z dôchodkových dávok (starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok).

V akej výške platí štát poistné na dôchodkové poistenie?

Za poistenca štátu, ktorým je osoba, ktorá sa riadne stará o dieťa do 6 rokov veku (resp. 18 rokov veku, ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom) platí štát:

- poistné na starobné poistenie 18 % z vymeriavacieho základu (ak je sporiteľom v II. pilieri, Sociálna poisťovňa postupuje 4 % príslušnej DSS),

- poistné na invalidné poistenie 6 % z vymeriavacieho základu,

- a poistné do rezervného fondu solidarity 2 % z vymeriavacieho základu. 

Vymeriavací základ, z ktorého štát platí poistné na dôchodkové poistenie, je mesačne 60 % jednej dvanástiny všeobecného vymeriavacieho základu, ktorý platil v kalendárnom roku, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, za ktorý platí poistné (pre rok 2013 je to suma 471,60 eur, pre rok 2014 je to suma 483,00 eur).

Uvedené údaje sú tiež platné pre fyzickú osobu, ktorá poberá materské.

Kedy bude za mňa štát platiť poistné na dôchodkové poistenie?

Za osobu, ktorá poberá materské, platí štát dôchodkové poistenie automaticky, zo zákona. To znamená, bez toho, aby sa táto osoba musela zvlášť prihlasovať v Sociálnej poisťovni ako poistenec štátu, bude za ňu štát platiť poistné na dôchodkové poistenie. A to do posledného dňa nároku na materské.

Pozor však, ak nárok na materské vznikne len z dobrovoľného nemocenského poistenia.  Ako upozorňuje svojich poistencov Sociálna poisťovňa: "Tieto matky sú povinné prihlásiť sa na dôchodkové poistenie z dôvodu riadnej starostlivosti o dieťa do 45 dní od narodenia dieťaťa (štát za túto skupinu matiek neplatí v čase poberania materského automaticky). Ak sa na dôchodkové poistenie prihlásili a pracujú na dohodu, musia sa z neho odhlásiť."

Za ostatné osoby, ktoré sa starajú o deti do 6 rokov veku, resp. 18 rokov veku, v prípade dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu, môže štát platiť poistné na dôchodkové poistenie, ak splnia zákonom dané podmienky ako poistenci štátu a v prípade záujmu podajú prihlášky na dôchodkové poistenie do Sociálnej poisťovne.

»»» Povinnosti voči Sociálnej poisťovni pri narodení bábätka »»»

Kto môže byť poistencom štátu na účely dôchodkového poistenia:

- rodič alebo osvojiteľ dieťaťa, prípadne jeho manžel (manželka), ktorí sa riadne starajú o dieťa do 6 rokov jeho veku alebo o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom po dovŕšení 6 rokov jeho veku, najdlhšie do 18 rokov jeho veku,

- fyzická osoba, ktorej bolo toto dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu,

Pozn.: poistencom štátu môže byť taktiež fyzická osoba, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie, ako aj fyzická osoba, ktorá má podľa zmluvy o výkone osobnej asistencie vykonávať osobnú asistenciu fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím najmenej 140 hodín mesačne.

Ing. Peter Višváder, riaditeľ komunikačného odboru Sociálnej poisťovne, približuje ďalšie podmienky, za ktorých môže za poistenca štátu platiť poistné na dôchodkové poistenie štát:

"V Sociálnej poisťovni môže byť prihlásená na dôchodkové poistenie ako poistenec štátu fyzická osoba, ak má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a riadne sa stará o dieťa do šiestich rokov s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky.

Podmienkou na trvanie tohto poistenia je, že nie je dôchodkovo poistená ako zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba, nebol jej priznaný predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok, nedovŕšila dôchodkový vek a podala si prihlášku na dôchodkové poistenie z dôvodu tejto starostlivosti."

Poberám materské - treba sa prihlásiť na dôchodkové poistenie?

Ing. Peter Višváder, riaditeľ komunikačného odboru Sociálnej poisťovne, ozrejmuje, ako je to s podaním prihlášky na dôchodkové poistenie v prípade, že osoba poberá materské:

"Za zamestnancov a samostatne zárobkovo činné osoby, ktorí poberajú dávku materské, štát platí poistné na dôchodkové poistenie a poistné do rezervného fondu solidarity bez prihlasovacej povinnosti, a to do posledného dňa poskytovania materského. Po tomto dni, ak daná fyzická osoba spĺňa podmienky ustanovené zákonom, môže sa prihlásiť na povinné dôchodkové poistenie fyzickej osoby starajúcej sa o dieťa do šiestich rokov jeho veku. 

Ak rodič dieťaťa poberá dávku materské ako zamestnanec alebo SZČO, v čase jej poberania je dôchodkovo poistený. Po ukončení poberania dávky materské, ak má záujem, aby toto poistenie pokračovalo ďalej, je však už potrebné podať prihlášku na dôchodkové poistenie.

V zmysle zákona o sociálnom poistení všeobecne platí, že dôchodkové poistenie z dôvodu starostlivosti o dieťa vzniká odo dňa prihlásenia sa na toto poistenie, najskôr však odo dňa podania prihlášky. Z tohto dôvodu takejto osobe odporúčame prihlášku na dôchodkové  poistenie zaslať Sociálnej poisťovni ešte pred skončením poberania dávky materské s dátumom vzniku poistenia v deň nasledujúci po skončení poberania dávky.

Nepoberám materské. Kedy sa prihlásiť na dôchodkové poistenie?

"Fyzická osoba, ktorá sa stará o dieťa a ktorej nevznikol nárok na dávku materské alebo jej vznikol z dobrovoľného poistenia, podáva prihlášku na dôchodkové poistenie do 45 dní odo dňa narodenia dieťaťa. Dôchodkové poistenie v tomto prípade vznikne odo dňa narodenia dieťaťa.

Ak do 45 dní odo dňa narodenia dieťaťa nestihne podať prihlášku, dôchodkové poistenie vznikne až odo dňa podania prihlášky."približuje Ing. Višváder situáciu v prípade, že osoba nepoberá materské, ale má záujem, aby za ňu štát platiť poistné na dôchodkové poistenie.

Ak začnete pracovať, musíte sa odhlásiť

Ak sa osoba v priebehu rodičovskej dovolenky zamestná alebo sa vráti do práce po jej skončení, alebo v prípade, že povinne poistená SZČO začne vykonávať zárobkovú činnosť, je treba sa z dôchodkového poistenia odhlásiť prostredníctvom Registračného listu FO – odhláška. Na odhlásenie sa z tohto poistenie je zákonom stanovená osemdňová lehota.

Registračný list FO - odhlášku je potrebné zaslať príslušnej pobočke poštou alebo priniesť osobne. Za porušenie povinností ustanovených zákonom o sociálnom poistení môže Sociálna poisťovňa uložiť pokutu až do výšky 16 596,96 €. Pri ukladaní pokuty Sociálna poisťovňa zohľadní závažnosť porušenia povinnosti ustanovenej zákonom."

Pracujete na dohodu? Kedy sa musíte odhlásiť?

Od 1.1.2013 platí, že v prípade práce na dohodu mimo pracovného pomeru, sa musíte ako poistenec štátu odhlásiť z dôchodkového poistenia, pretože nebudete spĺňať podmienky, za ktorých môže za vás platiť poistné na dôchodkové poistenie štát (budete dôchodkovo poistený ako zamestnanec z tejto dohody). Toto platí napríklad pre matky na rodičovskej dovolenke, poberajúce rodičovský príspevok, ktoré si "privyrábajú" na dohodu.

Sociálna poisťovňa však na svojej internetovej stránke spresňuje, že odhlasovať sa nemusia všetky dohodárky:

"Matiek, ktoré poberajú dávku materské z povinného poistenia zamestnankyne alebo SZČO a toto poistenie im trvá, sa povinnosť odhlásiť sa z dôchodkového poistenia netýka. Tieto sa totiž na dôchodkové poistenie ani nemusia prihlasovať, štát za ne platí poistné na dôchodkové poistenie automaticky (prihlasujú sa až po ukončení poberania dávky materské).

Ak pracujú na dohodu, zamestnávateľ ich síce na sociálne poistenie prihlási, ale poistné za ne neplatí, pretože v čase poberania dávky materské majú vylúčenú povinnosť platiť poistné na nemocenské poistenie, poistné na dôchodkové poistenie, poistné na poistenie v nezamestnanosti a poistné na garančné poistenie. Takáto matka sa nepovažuje za povinne dôchodkovo poistenú, poistné na dôchodkové poistenie za ňu naďalej automaticky platí štát."

Zdroj: Sociálna poisťovňa

Odosielam Váš hlas...
Hodnotenie: 5.0 z 5. Celkom 5 hlas(ov).
Kliknite na hviezdičky pre ohodnotenie článku.
O AUTOROVI

Kristína Kováčiková

Redaktorka právnych záležitostí, ktoré nájdete v rubrike "Príručka pre rodiča." Vyštudovala Právnickú fakultu UK v Bratislave.
Komentáre k článku
Cecília Halásová napísané 07.09.2017 09:55

1. Článok je osožný, ale aj tak som sa z neho nedozvedela ako má postupovať matka-zamestnankyňa (ide o moju dcéru) po ukončení poberania materského a začatí poberania rodičovského príspevku, ak chce byť dôchodkovo poistená.

2. Možno, že to sem nepatrí, ale sa chcem uistiť, či manžel nemá nejakú povinnosť voči soc.poisťovni, keď sa mu zmenila adresa trvalého pobytu a túto zmenu nahlásil zamestnávateľovi (do starobného dôchodku má už menej ako rok.

 

C.Halásová

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised

Tehotenský kalendár
Najčítanejšie
Komentáre k článku
Cecília Halásová napísané 07.09.2017 09:55

1. Článok je osožný, ale aj tak som sa z neho nedozvedela ako má postupovať matka-zamestnankyňa (ide o moju dcéru) po ukončení poberania materského a začatí poberania rodičovského príspevku, ak chce byť dôchodkovo poistená.

2. Možno, že to sem nepatrí, ale sa chcem uistiť, či manžel nemá nejakú povinnosť voči soc.poisťovni, keď sa mu zmenila adresa trvalého pobytu a túto zmenu nahlásil zamestnávateľovi (do starobného dôchodku má už menej ako rok.

 

C.Halásová

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised