Keď sa nedaríNeplodnosť

Asistovaná reprodukcia a cirkev

 redakcia   20.06.2006   2

Počet manželských párov, ktoré nemôžu počať dieťa, narastá. Štatistiky spred niekoľkých rokov uvádzali 10-12 %, dnes uvádzajú už 20 % a zdá sa, že toto číslo rastie. V dôsledku toho je to aj pastoračný problém, pretože neplodnosť postihuje aj veriacich manželov a neraz sme svedkami ich túžby a bolesti. Čím viac sa usilujú dieťa splodiť, tým väčšie sklamanie prežívajú po neúspechu. Okrem toho môžu byť vystavení tlaku zo strany svojich rodičov, (Ešte nečakáte? A kedy vám budem môcť pomôcť s deťmi? Nechcete mať deti? A prečo nechcete?...), prípadne čelia irónii zo strany kolegov v práci – najmä muži, – že sú asi neschopní a že im radi prídu pomôcť. Niekedy sa takíto manželia najlepšie cítia v prostredí neveriacich, ktorí považujú otázku intímneho života, antikoncepcie a počtu detí za výsostne súkromnú vec a na nič z tejto oblasti sa nepýtajú.

Ďalší fakt, ktorý nemožno ignorovať, je ten, že vznikajú nové centrá asistovanej reprodukcie a špecializované pracoviská zaoberajúce sa ochranou plodnosti a liečbou porúch plodnosti, najmä neštátne (napr. občianske združenie Bocian na svojej internetovej stránke ich uvádza už 15 – stav z mája 2006). Ak sa takíto manželia vôbec obrátia na niekoho z Cirkvi s prosbou o radu alebo chcú vyjadrenie Cirkvi k technikám asistovanej reprodukcie, väčšina (aj kňazov) vie len o odmietavom postoji Cirkvi, no o samotných technikách veľmi málo. Pritom je ich niekoľko a nie ku každej je postoj Cirkvi rovnako odmietavý.

PRÍČINY NEPLODNOSTI

Príčin je viacero, nie všetky sú známe.

MUŽI

 • azoospermia (žiadne spermie v ejakuláte),
 • oligospermia (nedostatočný počet – už 20 miliónov spermií a menej je označených ako neplodnosť, normálny počet sa v niektorých zdrojoch udával 200 miliónov, dnes sa stále častejšie udáva 100 miliónov a údajne to číslo klesá),
 • astenospermia (spermie nie sú dostatočne pohyblivé, tzv. „lenivé“),
 • teratospermia (viac než 60 % je netypických)

ŽENY

 • nenastáva ovulácia (dozrievanie a uvoľnenie vajíčka),
 • upchatie vajíčkovodov (napr. po zápale),
 • absencia vajíčkovodov (napr. po mimomaternicovom tehotenstve),
 • maternicové synechie (väzivové zrasty po zápale),
 • vrodené nevyvinutie pohlavného ústrojenstva,
 • problémy s maternicovým hlienom.

  Neplodnosť bez príčiny (obaja manželia sú zdraví, lekárske nálezy negatívne a predsa nie sú schopní počať dieťa – možný dôsledok stresu, životného štýlu, obliekania, dlhodobejšieho užívania antikoncepcie, odkladania materstva... ?)

  SPÔSOBY ASISTOVANEJ REPRODUKCIE (AR)

  Všetky môžu byť homológne (manželia) alebo heterológne (jeden alebo dvaja darcovia pohlavných buniek)

  UMELÁ INSEMINÁCIA (AI – ARTIFICIAL INSEMINATION)

  Umiestnenie mužských spermií do pohlavného ústrojenstva ženy. S vajíčkom (vajíčkami) sa nemanipuluje, žena však môže podstúpiť vopred stimuláciu vaječníkov. Spermie po odobratí sa technologicky upravia – v centrifúge sa oddelia kvalitné od poškodených.

  Podľa toho, či sa použijú spermie manžela alebo darcu, sa označujú AIH alebo AID:
  AIH (Artificial insemination by the husband – Umelá inseminácia spermiami manžela)
  AID (Artificial insemination by a donor - Umelá inseminácia spermiami darcu)

  Techník AI je niekoľko, najčastejšou a najúspešnejšou je IUI (Intrauterine insemination – Vnútromaternicová inseminácia) – zavedenie spermií katétrom do maternice ženy.
  (Ďalšie sú Intravaginal Insemination, Intracervical Insemination, Intratubal Inseminination.)

  UMELÉ OPLODNENIE

  Techniky, pri ktorých sa manipuluje s vajíčkami aj spermiami.

  Najbežnejšie:
  IVF (IVF-ET, FIVET) – IN VITRO FERTILIZATION AND EMBRYO TRANSFER

 • oplodnenie vajíčka nastane mimo tela ženy v Petriho miske (in vitro – v skle, preto výraz „deti zo skúmavky“), následne sa embryo kultivuje a po niekoľkých dňoch (v štádiu 8 buniek) sa vloží do maternice (v lokálnej anestézii). Zvyčajne sa oplodní niekoľko vajíčok (8-10), z nich sa po mikroskopickom vyšetrení vyberú najlepšie (3-4), ktoré sa umiestnia do maternice. Predpokladá sa, že minimálne dve odumrú. Ak sa uhniezdia všetky, žene je ponúknutý tzv. selektívny potrat, aby donosila jedno, max. 2 deti. V súčasnosti, pretože sa táto technika často kombinuje s ICSI (vysvetlená nižšie), alebo preto, že sa použijú ďalšie techniky na lepšie uchytenie vajíčka, sa oplodňuje a umiestňuje aj menší počet vajíčok.

  ZIFT – ZYGOTE INTRA-FALLOPIAN TRANSFER – prenos zygoty do vajíčkovodov; ide o včasnejšie štádium IVF, oplodnené vajíčko v štádiu len dvoch buniek (zygota) je vložené do vajíčkovodov, nie do maternice (v SR sa nerobí).

  GIFT – GAMETE INTRA-FALLOPIAN TRANSFER – prenos gamét do vajíčkovodov; odobratie gamét (spermií a vajíčok), vyšetrenie mimo tela ženy a následne v tenkom katétri, oddelené vzduchovou bublinkou, zavedené laparoskopicky (v celkovej anestézii) do vajíčkovodov, aby v nich nastalo oplodnenie. Vynájdená v r. 1984, v SR sa nerobí.

  ICSI – INTRA-CYTOPLASMIC SPERM INJECTION – vnútrovaječná injekcia spermie; pri nedostatku spermií sa vyberie jedna spermia, ktorá sa vstrekne priamo do vajíčka. Embryo sa kultivuje niekoľko dní, potom sa vykoná aj predimplantačná diagnostika (zo 6 – 8 buniek sa odoberú dve na genetické vyšetrenia). Objavená r. 1992 úspešnou „náhodou“, používaná často v kombinácii s IVF. Znamenala veľký prelom v spôsobe AR, lebo dáva nádej aj mužom, ktorí nemajú v ejakuláte žiadne spermie, že sa stanú biologickými otcami. Spermie sa získavajú punkciou nadsemenníkov (MESA) alebo biopsiou – chirurgickým odobratím kúska tkaniva zo semenníkov (TESE), z ktorého sa kultivujú spermie na oplodnenie. Pred objavením tejto techniky boli nepolodné páry odkázané na spermie darcu.

  Náhradné materstvo – žena ponúkne svoje vajíčko, ktoré po oplodnení vynosí, a dieťa dá páru, ktorý si tehotenstvo zmluvne dohodol.

  Prenájom maternice – žena vynosí vajíčko anonymnej darkyne oplodnené spermiou anonymného darcu a odovzdá páru, ktorý si ho zmluvne objednal. V takomto prípade môže dieťa mať 2 otcov (biologický a adoptívny) a 3 matky (biologická, adoptívna a „prirodzená“).
  U nás sú legislatívne diery, pri obídení zákonov je to zrejme možné (posledná investigatívna reportáž relácie Reportéri STV v júni 2005).

  POSTOJ KATOLÍCKEJ CIRKVI

  Postoj Katolíckej Cirkvi k otázkam umelého oplodnenia sa opiera o tieto dokumenty:

  Humanae vitae (1968) – encyklika pápeža Pavla VI.
  Donum vitae (1987) – inštrukcia Kongregácie pre náuku viery o rešpektovaní začínajúceho sa ľudského života a o dôstojnosti plodenia.
  Katechizmus Katolíckej cirkvi (1992, 1997) – čísla textu 2373 – 2379.

  Problematické oblasti z pohľadu morálky

 • oddelenie plodivého aspektu manželského aktu od spojivého; získavanie spermií masturbáciou; prístup k dieťaťu ako k tovaru alebo ako k nárokovateľnej položke (tzv. právo na dieťa); darcovstvo spermií a vajíčok, prenášanie zodpovednosti na tretiu osobu – lekára (ktorý v snahe zabezpečiť len úspešný výsledok môže mať tendenciu zničiť poškodené embryá); oplodnenie viacerých vajíčok – vznik viacerých embryí, ktoré budú označené ako nadbytočné a následne zničené alebo zmrazené; náhradné materstvo.

 • Pohlavný akt obsahuje spojivý a plodivý aspekt, ktoré nemožno oddeliť
 • Technika, ktorá nahrádza manželský akt, je morálne neprijateľná
 • Vstup tretej osoby je morálne neprijateľný
 • Masturbácia ako spôsob získavania spermií (či už na vyšetrenie alebo na použitie pri inseminácii alebo oplodnení) je morálne neprijateľná (KKC 2352).
 • Technika, ktorá uľahčuje manželský pohlavný akt alebo mu pomáha, je morálne prípustná.

  Z uvedených techník sa Cirkev nestavia negatívne k IUI a GIFT, pokiaľ sa spermie nezískavajú masturbáciou, ale sú odobraté z pošvy ženy po riadnom pohlavnom styku. Úspešnosť tiež nie je vysoká (15 – 30 %, podľa centra) a nie sú ani bez rizika (stimulácia vaječníkov môže spôsobiť ich rakovinu a niekedy vedie aj k hyperstimulácii, čo môže spôsobiť i vážne ohrozenie života, laparoskopia pri GIFT-e je invazívna metóda).

  AKÉ SÚ ODPORÚČANIA pre kresťanské páry?

  Nakontaktovať sa na manželov, ktorí svoju neplodnosť prijali a vyriešili ju napr. adopciou. Skúsenosť takýchto manželov im môže pomôcť prijať ich situáciu.

  Skúsiť hovoriť o adopcii – niekedy práve adopcia pomôže prekonať prekážky psychologického charakteru u páru, ktorý je ináč plodný, len neúspešný pri počatí. Neraz sú neveriaci alebo nepraktizujúci veriaci lepším príkladom ako veriaci.

  Kontaktovať sa na tých, ktorí môžu sprostredkovať vyšetrenia u veriacich lekárov:

 • Centrum pre bioetiku v Banskej Bystrici, 974 01, Kapitulská 21, BeLic. Pavla Poloňová, tel. 048/472 0214. Toto centrum má adresár veriacich gynekológov a lekárov rešpektujúcich učenie Cirkvi.
 • Aj na Slovensku je už školiteľka Creightonského modelu (CrMS), metódy PPR a hlavného diagnostického prostriedku tzv. NaProTechnology (Natural Procreative Technology) – Michaela Rusnáková, misha(at)fertilitycare.net.
  CrMS je vedeckyskúmaný už viac ako 25 rokov v Inštitúte pápeža Pavla VI. Pre štúdium ľudskej reprodukcie v Omahe (Nebraska USA), úplne v súlade s učením Cirkvi.

  Prečo má Cirkev výhrady k mnohým spôsobom umelej reprodukcie? Mnohé z nich niesú ľuďom bez teologického a filozofického vzdelania veľmi jasné, a teda často sú pre ľudí len ťažko akceptovateľné. Hlavným argumentom vždy zostáva fakt, že pri takýchto technikách nie je vôbec potrebný pohlavný styk, žena môže otehotnieť aj vtedy, ak jej manžel vopred poskytol spermie a teraz je napr. v zahraničí, vo vojne (prípady amerických vojakov v Iraku), alebo dokonca už aj mŕtvy (Izrael umožňuje odobratie tkaniva semenníkov vojakom do 24, príp. 36 hodín po úmrtí).
  Pri dodržiavaní určitých podmienok Cirkev nenamieta voči niektorým technikám – ide o techniky GIFT a AIH – IUI, pokiaľ im predchádza riadny manželský pohlavný akt, z ktorého sú odobraté a upravené spermie. V centrách asistovanej reprodukcie na Slovensku prichádza do úvahy akurát AIH (IUI). Treba však počítať s tým, že v spomenutých centrách im ponúknu aj (a možno iba) IVF a ICSI. Ich úspešnosť je totiž vyššia (okolo 25 %) než IUI (15 %). Navyše poisťovňa neprepláca IUI.
  Problém ešte môže nastať v tom, že každá jednotlivá technika je určená pre konkrétnu diagnózu a IUI nemusí byť pre daných manželov odporúčaná.

  [Cena: 26.075,- Sk za IVF, uhrádza ju poisťovňa, hradí 2-3 cykly, do 38 rokov, preto sú v centrách poradovníky. Samoplatcovia sú mimo poradovníka. K tomu ešte treba pripočítať cenu za lieky, ktoré stoja 20.000 – 50.000 Sk, platia si 10 – 25 %.]

  Ak je pár veriaci, a ide mu o dúlad s učením Cirkvou, pri využití služieb týchto centier si dá ako podmienku pri IUI možnosť riadneho manželského aktu, nie masturbáciu. Budú sa na takýchto manželov pozerať čudne, ale keďže im ide aj o biznis , vyhovejú im. Odvolať sa na ich etické kódexy, v ktorých páry prijímajú ako partnerov bez ohľadu na ich vyznanie a rešpektujú ich intimitu.

  Netreba zabúdať ani na taký rozmer týchto „techník“ ako je dopad na psychicko-sexuálnu rovnováhu manželov. Je to priam vpád do výsostne intímnej sféry manželov, cítia sa pod dozorom, pohlavný styk (pri inseminácii) je načasovaný na deň a hodinu, manželské lôžko sa mení na biologické laboratórium, boj proti neplodnosti sa stáva skutočným pokusom o „donucovanie tiel“ atď. Výsledný efekt môže byť ešte horší než pred pokusom.

  Tiež treba hovoriť aj o zdravotných rizikách pre ženu, ak sa stimulujú vaječníky. IUI je totiž úspešnejšia, ak je spojená so stimuláciou vaječníkov. U určitého percenta žien však môže dôjsť až k hyperstimulácii.

  Je tu tiež zvýšené riziko narodenia postihnutého dieťaťa. Napr. manželia sa môžu dostať pod veľký tlak, keď po dlhoročnej neplodnosti alebo po opakovanom nedonosení dieťaťa diagnostikujú dieťaťu počatému vďaka AR ešte pred narodením Downov syndróm. Štatisticky deti narodené po AR majú väčšie percento vrodených vývojových chýb. Takisto nie je isté, či aj ich dieťa nebude neplodné. Lekári síce nazývajú asistovanú reprodukciu „liečba neplodnosti“, ale tu ide o obídenie problému, nie o jeho odstránenie.

  Ak sa aj napriek všetkým týmto faktom manželia rozhodnú pre niektorú z techník neprijateľných z morálneho hľadiska (IVF, ICSI) cirkvej apeluje aspoň na to, aby nedali oplodniť viac vajíčok ako jedno alebo dve, aby ostatné nemuseli byť zničené alebo zmrazené. Argumentovat je jasný. J e nielen nemorálne, ale aj nevýslovne kruté mať dieťa za cenu zabitia jeho súrodenca (alebo súrodencov).

  ODPORÚČANÉ WWW STRÁNKY:

  www.fertilitycare.net - odtiaľ odkaz na slovenskú stránku
  www.prolife.cz
  www.katolik.cz - tam odkaz na Gynekologickú poradňu
  www.bocianoviny.sk - stránka občianskeho združenia Bocian; nie je to kresťanská stránka, no ponúka veľa informácií o problematike asistovanej reprodukcie.

  Spracované podľa textu ThLic. Jána Viglaša,
  uverejneného v 65 čísle bulletinu LPP – Liga pár páru www.lpp.sk

Odosielam Váš hlas...
Hodnotenie: 3.9 z 5. Celkom 7 hlas(ov).
Kliknite na hviezdičky pre ohodnotenie článku.
Najčítanejšie
Komentáre k článku
mimi napísané 27.01.2014 16:25

Mne pomohol/vyliecil z neplodnosti:

www.40dni.sk/index.php

Občianske združenie BOCIAN napísané 30.09.2008 23:51

Navštívte nové stránky Občianskeho združenia BOCIAN a získajte množstvo informácií o svojej plodnosti a jej liečbe. Predtým, než navštívite centrum asistovanej reprodukcie, ktorého primárnym cieľom je poskytnúť umelé oplodnenie, čiže zákrok, ktorý rieši neplodnosť, no nelieči problémy s plodnosťou, by ste mali mať základné informácie o svojej i partnerovej plodnosti. U nás sa dozviete, aké vyšetrenia je potrebné absolvovať, čo by ste mali vedieť o spermiách i ženskej plodnosti, aké pomôcky sú dostupné na slovenskom trhu, ktoré vám pomôžu sledovať ovuláciu i kvalitu spermií a tiež, ako sa pripraviť na návštevu centra asistovanej reprodukcie. Plodnosť nikdy nebola samozrejmá, hoci "moderný" spôsob života jej nesvedčí vôbec. Zistite, čo môžete urobiť sami a čo pre vás môže urobiť moderné zdravotníctvo. Tešíme sa na vás i na vaše názory v novom fóre pre "bocianíkov". Ak máte otázky, môžete nám tiež zavolať na číslo 0903/425 863. Sme tu pre vás a ak Bocian mešká, vedzte, že v tom rozhodne nie ste sami.

Váš BOCIAN a Denisa Priadková

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised

Tehotenský kalendár
Náš TIP
Komentáre k článku
mimi napísané 27.01.2014 16:25

Mne pomohol/vyliecil z neplodnosti:

www.40dni.sk/index.php

Občianske združenie BOCIAN napísané 30.09.2008 23:51

Navštívte nové stránky Občianskeho združenia BOCIAN a získajte množstvo informácií o svojej plodnosti a jej liečbe. Predtým, než navštívite centrum asistovanej reprodukcie, ktorého primárnym cieľom je poskytnúť umelé oplodnenie, čiže zákrok, ktorý rieši neplodnosť, no nelieči problémy s plodnosťou, by ste mali mať základné informácie o svojej i partnerovej plodnosti. U nás sa dozviete, aké vyšetrenia je potrebné absolvovať, čo by ste mali vedieť o spermiách i ženskej plodnosti, aké pomôcky sú dostupné na slovenskom trhu, ktoré vám pomôžu sledovať ovuláciu i kvalitu spermií a tiež, ako sa pripraviť na návštevu centra asistovanej reprodukcie. Plodnosť nikdy nebola samozrejmá, hoci "moderný" spôsob života jej nesvedčí vôbec. Zistite, čo môžete urobiť sami a čo pre vás môže urobiť moderné zdravotníctvo. Tešíme sa na vás i na vaše názory v novom fóre pre "bocianíkov". Ak máte otázky, môžete nám tiež zavolať na číslo 0903/425 863. Sme tu pre vás a ak Bocian mešká, vedzte, že v tom rozhodne nie ste sami.

Váš BOCIAN a Denisa Priadková

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised