ZDRAVIE.sk Šport7.sk Rodinka.sk
Internet.sk
ĽudiaĽuďom.sk Fony.sk ephoto.sk Dnes24.sk
streda 18.10.2017 | meniny má Lukáš  
Príručka pre rodičaPeniaze pre rodičov

Ako sa vypočíta výška materského: zamestnankyňa

 Kristína Kováčiková   13.06.2017   105

Materské je dávka nemocenského poistenia, ktoré sa poskytuje z dôvodu tehotenstva alebo starostlivosti o dieťa.

Jeho výška je u každej poistenkyne individuálna - vypočíta sa ako 75 % z denného vymeriavacieho základu (v prípade zamestnanca z hrubej mzdy, u SZČO sa berie do úvahy príjem z podnikania) alebo pravdepodobného vymeriavacieho základu.

Shutterstock

 

» denný vymeriavací základ zamestnanca je podiel súčtu vymeriavacích základov, z ktorých poistenec zaplatil poistné na nemocenské poistenie v rozhodujúcom období a počtu dní rozhodujúceho obdobia.

» z rozhodujúceho obdobia sa vylučujú obdobia, za ktoré poistenec nie je povinný platiť poistné na nemocenské poistenie (práceneschopnosť, ošetrovanie člena rodiny).

 

Ktoré podmienky musí spĺňať tehotná žena, aby jej vznikol nárok na materské? Ako dlho trvá nárok na materské? Všetko, čo by vás mohlo zaujímať na túto tému, si môžete prečítať v článku Materské.

Ako sa mi vypočíta materské?

Zamestnankyňa, ktorá pracuje 5 rokov pre toho istého zamestnávateľa, nastúpi v októbri 2017 na materskú dovolenku.

Rozhodujúce obdobie, ktoré sa jej zohľadní pri výpočte materského, bude celý predchádzajúci rok (rok 2016).

Pri mesačnej hrubej mzde 800 eur sa jej vypočíta materské nasledovne: 

»  800 x 12 (súčet vymeriavacích základov za rozhodujúce obdobie) / 365 (počet dní rozhodujúceho obdobia) = 26,30 (denný vymeriavací základ na určenie výšky materského)

»  materské vypočítame ako 75 % z 26,30 (z denného vymeriavaceho základu) = 19,73 eur.

Materské na deň bude vo výške 19,73 eur.

V mesiaci, ktorý bude mať 30 dní, dostane táto zamestnankyňa materské vo výške 591,90 eur, v mesiaci, ktorý bude mať 31 dní, vo výške 611,63 eur.

Rozhodujúce obdobie

Spravidla je rozhodujúcim obdobím predchádzajúci rok (kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie materského). Nie je to však vždy pravidlom, zákon (o sociálnom poistení) pozná aj iné (kratšie) rozhodujúce obdobia.

  • Zvýhodňuje sa dlhodobé nemocenské poistenie pred krátkodobým poistením. Výšku materského preto neovplyvní, ak zamestnávateľ zvýši zamestnankyni mzdu tesne pred nástupom na materskú dovolenku, prípadne ak poistenkyňa zmení zamestnávateľa pred nástupom na materskú dovolenku.

Konkrétne sa v zákone o sociálnom poistení stretneme s týmito rozhodujúcimi obdobiami zamestnanca (§ 54):

» (1) Ak nemocenské poistenie trvalo nepretržite najmenej od 1. januára kalendárneho roka predchádzajúceho kalendárnemu roku, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky, do dňa, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky, rozhodujúce obdobie na zistenie denného vymeriavacieho základu je kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky.

» (2) Ak nemocenské poistenie zamestnanca vzniklo v kalendárnom roku predchádzajúcom kalendárnemu roku, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky, alebo v kalendárnom roku, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky, a obdobie nemocenského poistenia zamestnanca, za ktoré sa platí poistné na nemocenské poistenie, bolo najmenej 90 dní predo dňom, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky, rozhodujúce obdobie na zistenie denného vymeriavacieho základu je obdobie od vzniku nemocenského poistenia do konca kalendárneho mesiaca predchádzajúceho kalendárnemu mesiacu, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky.

» (3) Ak obdobie nemocenského poistenia zamestnanca, za ktoré sa platí poistné na nemocenské poistenie, pred vznikom dôvodu na poskytnutie nemocenskej dávky bolo kratšie ako 90 dní od vzniku tohto nemocenského poistenia, rozhodujúce obdobie na zistenie denného vymeriavacieho základu je kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky, ak obdobie nemocenského poistenia zamestnanca, za ktoré sa platí poistné na nemocenské poistenie, v predchádzajúcom kalendárnom roku bolo najmenej 90 dní, okrem obdobia nemocenského poistenia, za ktoré sa platí poistné na nemocenské poistenie, dosiahnutého u zamestnávateľa, u ktorého vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky.

» (4) Rozhodujúce obdobie na určenie denného vymeriavacieho základu zamestnankyne, ktorá bola preradená na inú prácu v období, v ktorom obdobie nemocenského poistenia zamestnankyne, za ktoré sa platí poistné na nemocenské poistenie, bolo kratšie ako 90 dní od vzniku nemocenského poistenia, je obdobie od vzniku nemocenského poistenia do dňa predchádzajúceho dňu, v ktorom došlo k preradeniu zamestnankyne na inú prácu.

» (5) Rozhodujúce obdobie na zistenie denného vymeriavacieho základu na určenie výšky materského zamestnankyne, ktorá bola z dôvodu tehotenstva preradená na inú prácu podľa osobitného predpisu, sa zisťuje ku dňu tohto preradenia.

Z rozhodujúceho obdobia na zistenie DVZ sa vylučujú obdobia, za ktoré poistenec nie je povinný platiť poistné na nemocenské poistenie (napríklad práceneschopnosť, OČR), a obdobia prerušenia povinného nemocenského poistenia (rodičovská dovolenka).

 

Pravdepodobný denný vymeriavací základ

Z pravdepodobného denného vymeriavacieho základu sa materské vypočíta zamestnancovi,

»  ktorý nemal v rozhodujúcom období vymeriavací základ (napríklad v prípade žien na rodičovskej dovolenke, pri tzv. reťazových pôrodoch),

»  ak zamestnanec v rozhodujúcom období podľa § 54 ods. 3 nedosiahol 90 dní nemocenského poistenia zamestnanca, za ktoré sa platí poistné na nemocenské poistenie.

Pravdepodobný denný vymeriavací základ (predpokladaný vymeriavací základ) sa rovná jednej tridsatine vymeriavacieho základu, z ktorého by sa platilo poistné na nemocenské poistenie za kalendárny mesiac, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky.

Ak je predpokladaný vymeriavací základ vyšší ako tzv. minimálny vymeriavací základ, ktorý platí ku dňu, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky, pravdepodobný denný vymeriavací základ rovná sa sume zodpovedajúcej jednej tridsatine minimálneho vymeriavacieho základu. 

Výnimkou sú zamestnanci, ktorí nemali v rozhodujúcom období vymeriavací základ z dôvodu poberania materského alebo prerušenia povinného nemocenského poistenia zamestnanca z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky.

V takomto prípade pravdepodobný denný vymeriavací základ je jedna tridsatina predpokladaného vymeriavacieho základu, z ktorého by sa platilo poistné na nemocenské poistenie za kalendárny mesiac, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky.

Téme reťazového pôrodu sa venujeme v článkoch Reťazový pôrod a materskéReťazový pôrod a materské: súbeh dávok.


Odosielam Váš hlas...
Zatiaľ nehodnotené. Budete prvý!
Kliknite na hviezdičky pre ohodnotenie článku.
O AUTOROVI

Kristína Kováčiková

Redaktorka právnych záležitostí, ktoré nájdete v rubrike "Príručka pre rodiča." Vyštudovala Právnickú fakultu UK v Bratislave.
Komentáre k článku

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised





Tehotenský kalendár
Najčítanejšie
Náš TIP
Komentáre k článku

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised