Košický kraj

Košický kraj

  • Vyhľadávanie pôrodnice
  • Porovnanie pôrodníc

Nemocnica Krompachy

Banícka štvrť 1, 053 42 Krompachy

Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves a.s.

Jánskeho 1, 052 01 Spišská Nová Ves

Nemocnica Košice -Šaca

Lúčna 57, 040 15 Košice - Šaca

NsP sv. Barbory Rožňava

Špitálska 1, 048 01 Rožňava

NsP Trebišov

SNP 1079/76, 075 01 Trebišov

Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice

Trieda SNP 1, 040 66 Košice

Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice

Rastislavova 43, 041 90 Košice

NsP n.o. Kráľ. Chlmec

Nemocničná 8, 077 26 Kráľovský Chlmec